Maatilat digiaikaan -hanke, Minusta #digiviljelijä

Hankkeen tavoitteena on lisätä markkinointiin ja viestintään liittyvää osaamista, eritysesti some-välineiden, digitalisen markkinoinnin ja myynnin osa-alueilla. Kohderyhmänä ovat uusmaalaiset tuottajat, maataloustuotteiden jalostajat, kaupan pitämisen alalla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset sekä tämän alan hanketyöntekijät, neuvojat ja maaseutu-alueiden kehittäjät. 

Järjestämme eri aiheisia koulutuspäiviä liittyen digitaliseen markkinointiviestintään, some-välineiden hallintaan sekä liiketoiminnan kehitykseen digitalisten välineiden avulla. Tutustu koulututarjontaamme ja kehity #digiviljelijäksi.

Läs mera pä svenska

Minusta #digiviljelijä? - koulutuskalenteri 2017

Aloita viidestä maksuttomasta aloituspäivästä. Kaikkiin koulutuspäiviin voi osallistua etänä ja fyysinen koulutuspaikka vahvistetaan myöhemmin. 

 

1. Mitkä somekanavat kannattaa ottaa yrityksen käyttöön? 9.6.2017

Osaamistaso: Aloittelija, et tarvitse omaa profiilia millekään somekanavalle. 

Tavoite: Koulutuspäivän jälkeen osallistuja ymmärtää mitä erilaisia some-kanavia ja mahdollisuuksia on ja mitkä kanavat soveltuvat hänen markkinointiviestinnän tarpeisiin. Päivän aikana esitellään pintaraapaisuna eri somekanavia ja käytännön esimerkkejä miten eri yritykset ovat hyödyntäneet digitaalista markkinointiviestintää. Pohditaan myös mitkä tekijät vaikuttavat siihen mitä digitaalisia välineitä pystyy ja kannattaa hyödyntää omassa toiminnassa. 

Päivästä vastaavat: Susann Rännäri, ProAgria SLF ja Niklas Maisi, Mediafarmi OY

 

2. Sähköisen markkinoinnin mahdollisuudet 10.8.2017

Osaamistaso: Aloittelija, et tarvitse profiilia millekään somekanavalle.

Tavoite: Koulutuspäivän jälkeen ymmärrät sähköisen markkinoinnin mahdollisuudet ja osaat tehdä valintoja oman yrityksesi kokonaisuuden kannalta. Osaat arvioida mitkä kanavat sopivat liiketoimintaasi ja miten saat niistä parhaimman hyödyn. 

Päivästä vastaavat: Suvi Anttila ja Inkeri Hennola ProAgria Keskusten Liitto

 

3. Välineiden hallinta: facebook, twitter, instagram, youtube, blogi 23.8.2017

Osaamistaso: Aloittelija, et tarvitse profiilia millekään some-kanavalle.

Tavoite: Koulutuspäivän jälkeen osallistujalla on käsitys siitä, miten hän tekee profiilin erilaisiin sosiaalisiin medioihin, kuinka hän päivittää ja mainostaa eri kanavissa ja kuinka eri kanavia voi käyttää synkronoidusti. 

Päivästä vastaavat: Kaikki hankkeen viisi kouluttajaa

 

4. Nettikauppa 26.9.2017

Osaamistaso: Aloittelija, et tarvitse nettikauppaa tai profiilia mihinkään some-kanavalle

Tavoite: Koulutuspäivän jälkeen osallistuja ymmärtää nettikaupankäynnin lainalaisuudet. Lisäksi käytössä oleva terminologia tulee tutuksi. Osallistuja osaa myös arvioida soveltuuko oma toiminta netin kautta myytäväksi ja minkälaisia haasteita siinä on. Käymme myös läpi käytännön esimerkkien kautta eri nettikauppojen sujuvuutta ja pohdimme kuinka toimintaa voisi saada sujuvammaksi. 

Päivästä vastaa: Susann Rännäri, ProAgria SLF

 

5. Nettisivut, blogit, hakukoneoptimointi, erilaiset portaalit markkinointikanavana 12.10.2017

Osaamistaso: Aloittelija, et tarvitse profiilia mihinkään some-kanavaan tai edes nettisivuja

Tavoite: Koulutuspäivän jälkeen osallituja ymmärtää miten omat nettisivut kannattaa rakentaa, kuinka paljon niihin kannattaa panostaa, miten tehdään hakukoneoptimointia, mitä valmiita pohjia on olemassa ja kuinka portaalit toimivat yhteismarkkinointikanavana. 

Päivästä vastaavat: Niklas Maisi ja Oskari Virtanen, MediaFarmi OY

 

Edistyneille tarjoamme seuraavia valmennuksia:

Valmennusten hinta on osallistujalta 50 € + alv 24 % / päivä 

1. Eri kanavien kehittäminen ja tulosten analysointi 9.11.2017 

Valmennus tarkentuu myöhemmin

2. Nettisivujen sisällön kehittämistä myynnin näkökulmasta 4.12.2017

Valmennus tarkentuu myöhemmin 

3. Pienryhmät 9.6.2017 alkaen

Pienryhmät alkavat 9.6.2017 ja niiden hinta on 100 € + alv 24 %. Pienryhmä sisältää neljä tapaamista, joiden teemoista sovitaan ryhmäläisten kanssa erikseen. Teemat räätälöidään tarpeiden mukaan ja apua saat Personal Trainereiltamme. Tavoitteena on saattaa opitut tiedot käytäntöön: päivitetään erilaisia kanavia, tehdään yhdessä tilejä, otetaan uusia kanavia käyttöön, vertaillaan osallitujien postauksien näkyvyyttä ja edetään ryhmän tarpeiden mukaan. 

 

Personal Trainerimme

 

Susann Rännäri on koulutukseltaan Hortonomi, AMK. Tutkintonsa lisäksi on hän suorittanut useita lisäkoulutuksia johtamisen ja liiketoimintamallien kehittämisen saralla. Hän onkin etupäässä kehittäjä jolla excel pysyy hyppysissä. Henkilökohtaisena erityiskiinnostuksen kohteena on hänellä lyhyen ruokaketjun mallien kehittäminen, jossa digitaliset ratkaisut ovat avainasemassa. 

 

Suvi Anttila on koulutukseltaan MMM, eMBA (johtaminen). Hän on markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja, jolla on pitkän ajan kokemus markkinoinnin ja viestinnän strategioista, suunnittelusta sekä digitaalisesta markkinoinnista ja somen hyödyntämisestä markkinoinnin ja myynnin välineenä. Henkilökohtaisesti Suvia kiinnostaa kaikki uudet asiat ja niiden hyödyntäminen maanviljelyksen ja maaseudun kehittämiseksi. Onnistutaan yhdessä.

 

 

Inkeri Hennola on tuleva agronomi, pääaineenaan kotieläinten ravitsemustiede. ProAgrialla hän työskentelee digitaalisen markkinoinnin parissa. Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa onkin Inkerin osaamisaluetta. Kiinnostuksen kohteita Inkerillä ovat kotieläintuotanto, suomalaisen maatalouden kehittäminen sekä yrittäjyys. 

 

 

Niklas on koulutukseltaan (AMK) Agrologi ja hän haluaa olla aktiivisesti mukana kehittämässä tulevaisuuden maaseutua. Tällä hetkellä Niklas työskentelee media-alan ja videotuotannon yrittäjänä Mediafarmi Oy:ssä Hyvinkäältä käsin. Niklas on ulospäinsuuntautunut ja haluaa olla mukana kehittämässä uusia projekteja, joten häntä kannattaa tarttua hihasta. Erityisosaamisalue: Videotuotanto, verkostoituminen ja yrittäjyys.

 

 

Oskari on yhdistänyt Media-alan ja Agrologi (AMK) tutkintojen osaamiset yhteen. Pääosaaminen on liikkuvan kuvan kanssa työskentely ja koko sähköisen median kenttä. Vahvuutena näkemys ja kokemus maaseudulta ja yrittäjyydestä. Erityisosaamisalue: Media-ala, videotuotanto ja yrittäjyys


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut