Lumotaito

Maatalous pystyy lisäämään omilla valinnoilla luonnon monimuotoisuutta. Ekologinen siirtymä luontoa hoitavaan ja luonnon prosesseista oppivaan maatalouteen tarvitsee tuekseen uuden tutkimustiedon muotoilua viestinnän ja vertaisoppimisen keinoin, laajaa tiedon jalkauttamista sekä maatalousmaahan liittyvien toimijoiden verkottumista yli sektorirajojen. Aihe on noussut voimakkaasti yleiseen keskusteluun ja tutkimustulokset myös Suomesta ovat hälyttäviä.

Luontokadon kiihtyminen on todennettu useissa tutkimuksissa. Tunnistetusta ongelmasta ja siihen reagoivista toimenpiteistä huolimatta Suomen luonnon monimuotoisuuden tila heikkenee edelleen. Tuloksellisimmiksi toimenpiteisiksi ovat osoittautuneet sellaiset, joihin sisältyy laaja, monialainen ja monitieteinen yhteistyö, vaikuttava tiedontuotanto ja riittävä rahoitus. Tämä hanke toteuttaa tiedon ja tietoisuuden lisäämistä, elinympäristöjen ja lajien tilan parantamista uutta tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä jalkauttamalla, sekä näillä toimilla ekologista siirtymää tukemalla. Toimenpiteet kohdistuvat maatalousympäristöihin ja niitä ylläpitävään viljelijäväestöön. Hankkeessa lumotieto muutetaan lumotaidoksi.

 Ajankohtainen aihepiiri vastaa aikamme suurimpiin haasteisiin eli luonnon monimuotoisuuden säilymiseen ja luontokadon estämiseen. Maatilat hyötyvät ensimmäisten joukossa toimivista ekosysteemipalveluista.

HANKKEEN TIEDOT

Projektipäällikkö: Auli Hirvonen                                    
Rahoittaja: Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskus                                                    
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN Maisemapalvelut                                           
Hankkeen kesto: 1.10.2021-31.12.2023

 

 

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut

  • ProAgria Itä-Suomi -lehti

    ProAgria Itä-Suomi lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan, ja Pohjois-Savon ProAgrioiden julkaisemana.