Nyt on luonnon hoitamisen aika

3 min lukuaika

Maisema mielessä

Maatalous toimii luonnossa ja luonnon ympäröimänä. Otetaan luonto huomioon!

Onaikahoitaaluontoa

On aika hoitaa luontoa

Meillä on yhteinen huoli luonnon monimuotoisuudesta ja varsinkin sen vähenemisestä. Arkiympäristössä niittykasvit kukkivat, kimalaiset pörräävät ja linnut kaartelevat taivaalla. Onko maaseudun maiseman elonkirjo kuitenkin häviämässä? On se – tutkimukset puhuvat karua kieltään. Luonnonhoidon taitoa ja innostusta tarvitaan lisää. Siitä on saatavissa maatiloille myös hyötyjä. Tule mukaan muutokseen!

Maatilan elonkirjoa

Maatalousympäristössä on vielä paljon kasveja, lintuja ja hyönteisiä. Mutta niiden luku- ja lajimäärä hupenevat koko ajan. Monet tutut joka paikan lajit, kuten ketoneilikka ja kuovi, ovat muuttuneet uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäviksi. Silmälläpidettäväksi joutuu, jos lajin elinympäristöt vähentyvät. Luonnon monimuotoisuus ei asu vain arvokkaissa perinnemaisemissa, vaan sitä on kaikkialla maatalousympäristössä. Meidän pitää siis lajiston lisäksi tutkia erilaisia maatalousmaiseman elinympäristöjä.

Estetään elinympäristöjen katoaminen

Yhteinen nimittäjä kaikille maatalousympäristön lumoisille elinympäristöille on avoimuus tai ainakin puoliavoimuus. Monet asiat vauhdittavat maiseman sulkeutumista. Taivaalta laskeutuva typpilaskeuma vaikuttaa siihen, että elinympäristöt uhkaavat kasvaa umpeen ja rehevöityä. Avoimia aloja metsitetään, koska niillä ei mielletä olevan muita arvoja ja hyötyjä. Laidunnuksen vähennyttyä moni perinnebiotooppi ja luonnonlaidun jäivät ilman hoitajaa ja ovat katoamassa. Tehostuva maatalous raivasi edestään metsä- ja kivisaarekkeet ja putkitti pelto-ojat sekä suoristi poimuilevaa maisemaa. Ilman hoitoa ja huomioimista elonkirjo ei selviä maatalousympäristöissä.


Elinympäristöihin ja lajistoon vaikuttavat myös maatalouden tuotantotapojen ja tuotantosuuntien muutokset. Esimerkiksi laitumella käyskentelevän karjan seuralaisina viihtyneet kärpäset ja muut hyönteiset ovat vähentyneet laidunnukset vähennyttyä. Ja samalla vähenivät pääskyt, koska niiden ravinto – hyönteiset – vähentyivät. Haarapääsky on uhanalaisluokituksessa vaarantunut ja räystäspääsky on erittäin uhanlainen. Kauankohan saamme nauttia näiden laidunnuksesta riippuvaisten lajien taitolentonäytöksistä ja sirkutuksesta? Jokainen muutos maataloudessa voi näkyä myös luonnon monimuotoisuudessa.

Elinympäristöihin ja lajistoon vaikuttavat myös maatalouden tuotantotapojen ja tuotantosuuntien muutokset. Esimerkiksi laitumella käyskentelevän karjan seuralaisina viihtyneet kärpäset ja muut hyönteiset ovat vähentyneet laidunnukset vähennyttyä. Ja samalla vähenivät pääskyt, koska niiden ravinto – hyönteiset – vähentyivät. Haarapääsky on uhanalaisluokituksessa vaarantunut ja räystäspääsky on erittäin uhanlainen. Kauankohan saamme nauttia näiden laidunnuksesta riippuvaisten lajien taitolentonäytöksistä ja sirkutuksesta? Jokainen muutos maataloudessa voi näkyä myös luonnon monimuotoisuudessa.

Voimme tehdä myös luonnolle positiivisia muutoksia. Aloita esimerkiksi elintärkeiden pölyttäjien ja niiden ravintokasvien ja elinympäristöjen säilyttämisellä ja hoitamisella. Myös luonnonlaidunnus auttaa säilyttämään merkittäviä elinympäristöjä. On vain ajateltava joitakin asioita uudella tapaa.

Yhteistyöllä eteenpäin

Paljon on kadonnut, mutta paljon on vielä elinympäristöjä ja lajeja jäljelläkin. Uusia elinympäristöjä voidaan myös luoda. Nyt on aika toimia yhdessä!

Jokaisen maatilan on mahdollista kasvattaa lumotaitoa, ymmärrystä oman maatilaympäristön luonnon monimuotoisuuden kehittämisen mahdollisuuksista. Mitä useampi tila hoitaa ympäristönsä luontoa, sitä kestävämpi on kokonaisuus ja tulevaisuus.

Monimuotoisen luonnon perusrakenne muodostuu elinympäristöistä ja niiden välisistä käytävistä. Nämä mahdollistavat eliöiden leviämisen ja liikkumisen alueelta toiselle. Näin tuetaan geneettistä monimuotoisuutta. Maatilojen välistä yhteistyötä tulee tehdä ekologisten verkostojen ylläpidossa. Hyviä keinoja ovat muun muassa sopimuslaidunnus ja vesistöjen hoito. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen tarvitsee tuekseen tietoa, taitoa, tahtoa ja selkeitä hyötyjä maatiloille. Yhdessä.

Miten maatila hyötyy luonnon hoidosta

Maatalous toimii luonnossa ja luonnon ympäröimänä. Luonto on erottamaton osa maataloutta. Luonnon eteen tehtävästä työstä voidaan hyötyä maataloudessa monella tavalla. Nyt on luonnon hoitamisen aika.

Luonnonhoidon hyödyt maatiloille:

  1. Tilan luonnonhoidolla varmistetaan luonnon tuottamien ekosysteemipalveluiden toimiminen, sillä ilman niitä ruuantuotanto ajautuu ongelmiin
  2. Hyvinvoiva luonto vaikuttaa tilan tuottavuuteen ja lisää kannattavuutta
  3. Tilalla kukoistava luonnon monimuotoisuus tuottaa lisäarvoa tilan markkinointiin ja viestintään sekä maatalouden julkisuuskuvaan
  4. Luonnon monimuotoisuuden hoitoon voi hakea maataloustukia
  5. Hoidettu luonnon monimuotoisuus antaa oman tilan tuotteille imago- ja brändiarvoa
  6. Elonkirjo voidaan muuntaa kiinnostaviksi palveluiksi
  7. Annetaan tuleville sukupolville mahdollisuus nauttia muun muassa pääskyistä, ketoneilikoista ja kuoveista

Kun haluat kuulla näistä asioista lisää, tule mukaan ProAgria Etelä-Suomen Lumotaito -hankkeeseen. Viestimme käytännönläheisesti luonnon monimuotoisuuden edistämisestä ja hyödyntämisestä.