Lumotaito

ProAgria Etelä-Suomi

Viljelijä, kun haluat vahvistaa tilasi luonnon monimuotoisuutta ja saada sen kautta hyötyä, Lumotaito on sinua varten.

Lumotaito varillinen nettisivu
Lippu ja lause suomi
Ely logo


Toimintaa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi

TIETO: Kootaan jaettavaa tietoa ja tutkimuksia maatalousympäristön luonnon monimuotoisuudesta.

TAITO: Rakennetaan uutta osaamista tiedon, ideoiden, kokeilujen ja hyvien käytäntöjen avulla.

  • maastovalmennukset esimerkkitiloilla
  • ideoiden ja tuotteistamisen työpajat

VAIKUTTAMINEN: Uskallusta ja rohkeutta muuttaa toimintaa ja ajatuksia, yhteistyössä ja yhdessä tehden.

  • maatalousluonnon monimuotoisuuden nostot mediassa
  • blogit

TIEDONVÄLITYS: Helposti ja nopeasti sovellettavaa tietoa luonnon monimuotoisuudesta maatiloille

  • videot
  • webinaarit
  • ohjekortit

HYÖTY: Maatilan luonnonhoito tuottaa imagohyötyjä sekä taloudellista hyötyä rahoitusten sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kautta. Yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta.

Hanke lisää viljelijöiden tietämystä ja taitoa luonnon monimuotoisuudesta. Kannustamme maatiloja panostamaan uudenlaiseen luonnonhoitoon sekä kestävien, monimuotoisuutta lisäävien viljelykäytäntöjen kokeilemiseen. Nämä tilakohtaiset ratkaisut parantavat maatalouden toimintaedellytyksiä, ja vastaavat osaltaan luontokadon ja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

HANKKEEN TIEDOT

Toiminta-alue: Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa ja Uusimaa.
Projektipäällikkö: Auli Hirvonen
Rahoittaja: Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskus
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN Maisemapalvelut
Hankkeen kesto: 1.10.2021-31.12.2023

Luonnon monimuotoisuus-videot

Näin edistät luonnon monimuotoisuutta laiduntamalla

Så här befrämjar du naturens mångfald genom betesgång

Näin edistät luonnon monimuotoisuutta pellolla


Så här befrämjar du naturens mångfald på åkern


Blogikirjoitukset