Lumolaidun-verkosto

ProAgria Etelä-Suomi

Luomulaidun-verkosto -hanke kokoaa verkoston tiloista, jotka haluavat kehittää luonnonlaitumiaan ja vaalia luonnon monimuotoisuutta.

Kimalaiskuoriainen
Ely 0
Maatalousrahasto EU logo

Luonnonlaidunten hyviin laidunkäytäntöihin ohjaavat Lumolaidun vinkkikortit on nyt julkaistu. Laidunnuksen hyödyt luonnon monimuotoisuudelle tuo kasvillisuuden rinnalle myös maaperän, hyönteisten ja sienten näkökulmia. Laidunnuksen monet käytännöt esittelee keskeiset laidunkäytännöt ja periaatteet.
Löydät kolme vinkkikorttiamme Laidunpankki-palvelusta:
https://www.laidunpankki.fi/tutustu-lumolaidun-vinkkeihin

Maatalousympäristö on merkittävä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä. Erityisesti luonnonlaitumet ovat monien uhanalaisten lajien elinpaikkoja.

Lumolaidun-verkostohanke avaa luonnon monimuotoisuuden merkitystä maatalousympäristössä. Jotta tämä konkretisoituu niin kuluttajille kuin maataloustuottajille, tarvitsemme tiloja, kohteita, joissa pääsemme tutustumaan aiheeseen.

Tavoitteena on, että kartoitusten, hoidon kehittämisen ja luonnonlaitumiin liittyvien tilakohtaisten palvelujen myötä muodostuu verkosto, jota voimme hyödyntää monipuolisesti niin palveluissa kuin viestinnässä.

Käytännönläheinen hanke

Hankkeen aikana selvitetään tilakohtaisesti luonnon monimuotoisuuden tuottamat arvot.

Hankkeessa on mukana yhdeksän kohdetta, (verkostotilat).

Näillä tiloilla tehdään hankkeen aikana kartoituksia, joilla haetaan tietoa siitä, millaisia luonnon monimuotoisuusarvoja alueilta löytyy, Kartoituksia tehdään koskien kasvillisuutta, linnustoa, hyönteisiä, sieniä sekä maaperän monimuotoisuutta. Kartoitukset alkavat kesällä 2019 ja jatkuvat hankkeen loppuun asti. Kartoitukset toteuttavat Luonnonvarakeskus, Tampereen Hyönteistutkijainseura r.y ja Tmi Luonto-Lasse.

Hankkeen edetessä tilaverkostoa kehitetään niin, että tuloksia voidaan esitellä käytännössä. Luonnonlaitumien arvo monimuotoisuuden ylläpitäjänä on suuri ja tätä asiaa nostetaan monipuolisesti niin viestinnällisesti kuin tilakohtaisesti. Hankkeessa kehitetään saatujen tietojen perusteella alueiden hoitoa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä monipuolisesti eri toimijoiden kanssa. Kartoituksissa käytetään alan asiantuntijoita ja saatuja tietoja jaetaan ja kehitetään alan toimijoiden kanssa.

Hankkeen yhteistyökumppanina on Elenia Oy.

Tiedote, hanke on alkanut 02072019

Hankkeen tiedot

Projektipäällikkö: Laura Puolamäki
Rahoittaja: Pirkanmaan ELY-keskus
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen kesto: 1.3.2019-30.9.2022

VERKOSTOTILAT

Jokaisesta Lumolaidun -kohteesta on tehty esittely, jossa kerrotaan tilan luonnonlaitumien monimuotoisuudesta, hyönteis-, kasvi-, lintu-, sieni- ja maaperäkartoitusten tuloksista sekä mahdollisista luonnonlaitumiin liittyvistä palveluista. Tervetuloa tutustumismatkalle Pirkanmaan lumoaviin laitumiin!


Lahisten kartano, Valkeakoski

Haapaniemen tila, Kangasala

Aholaidan lammastila, Kangasala

Luodon saari, Nokia

Kankaanpään tila, Urjala

Punaisen Pässin lammastila, Juupajoki

Lehtivuoren tila, Ruovesi

Innilän tila, Lempäälä

Tolvilan kartano, Akaa


Verkostotilat ovat osallistuneet Lumoavat laitumet -näyttelyn tuottamiseen. Näyttely on avoinna Suomen maatalousmuseo Sarkan tiloissa Loimaalla 9.1.2023 saakka.

Tilaesittelyissä on käytetty lähteinä Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry:n, Luonnonvarakeskuksen ja Tmi Luonto-Lassen kartoitustuloksia ja raportteja.

Lumolaidun verkosto -hankkeessa on mukana yhdeksän kohdetta eri puolilta Pirkanmaata. Näistä viisi on lammastiloja ja neljä emolehmätiloja. Laidunkohteet ovat erilaisia luonnonlaitumia, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Kaikki kohteet on inventoitu Pirkanmaan ELY-keskuksen perinnebiotooppi-inventoinneissa vuosina 2017-2019. Mukaan mahtuu niin valtakunnallisesti kuin maakunnallisestikin arvokkaita alueita. Osa laitumista on ollut hyvin pitkään hoidossa, osa on ennallistettu ja hoito on alkanut uudelleen vasta muutama vuosi sitten.

Kahdeksan kohteista sijaitsee yksityisillä maatiloilla. Yhdeksäs kohde on Luodon saari, joka on luonnonsuojelualuetta. Luodon laitumen läpi kulkee kaksi voimalinjaa, joista toisen omistaa Elenia Oy ja toisen Fingrid Oyj. Nämä yhtiöt ovat olleet jo pitkään mukana alueen hoidon kehittämisessä.


Lumolaidun-kartoitukset

Hankkeessa tehdyt maaperäkartoitukset ovat valmistuneet. LUKEn tutkijoiden Ansa Palojärven ja Marleena Hagnerin yhteenveto on ladattavissa tämän sivun alaidassa. Tutkijoiden kirjoittama artikkeli Elämää luonnonlaidunten maaperässä (Käytännön maamies 1/2020) löytyy täältä.

Hankkeeseen osallistuvilla tiloilla ja Luodon saaressa tehtiin alkukartoitus, jossa selvitettiin tarvittavat taustatiedot, määritetään tutkimusalat ja määritetään tavoitteet luonnonlaitumien hoidon suhteen.
Kartoituksen avulla selvitetään, millaisia luonnon monimuotoisuusarvoja alueilta löytyy. Kartoituksia tehdään koskien kasvillisuutta, linnustoa, hyönteisiä, sieniä sekä maaperän monimuotoisuutta. Kartoitukset alkoivat kesällä 2019 ja päättyivät vuonna 2021. Kartoitukset toteuttavat Luonnonvarakeskus, Tampereen Hyönteistutkijainseura r.y ja Tmi Luonto-Lasse.

Hankkeen alkaessa kaikilla kohteilla tehtiin kasvillisuuskartoitus kesällä ja syksyllä sekä maaperän monimuotoisuuskatsaus. Hankkeen edetessä tehtiin valituilla kohteilla tarkempaa kartoitusta.

Hyönteisiä kartoitettiin kaikilla tiloilla kolmen vuoden aikana.

Saatuja tuloksia käytetään sekä kohteiden hoidon kehittämiseen että tutkimustiedon hankkimiseksi luonnonlaitumien vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen.

Lumolaidun-tilat

Lumolaidun-hankkeessa on mukana yhdeksän kohdetta Pirkanmaalla. Mukaan ilmoittautuivat aiheesta kiinnostuneet tilat. Lammastiloja kohteista on viisi ja emolehmätiloja neljä.

Kohteissa on mukana erilaisia luonnonlaitumia, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Kahdeksan kohtaista on inventoitu Pirkanmaan ELY-keskuksen perinnebiotooppi-inventoinneissa vuosina 2017-2018. Mukaan mahtuu niin valtakunnallisesti kuin maakunnallisestikin arvokkaita alueita. Osa laitumista on ollut jo hyvin pitkään hoidossa, osa on ennallistettu ja hoito alkanut uudelleen vasta muutama vuosi sitten. Mukana on myös luonnonlaitumia, joiden hoito alkaa vuosien tauon jälkeen vuonna 2019. Kaikilla lohkoilla ei ole ympäristösopimusta.

Kahdeksan kohteista sijaitsee maatiloilla. Yhdeksäs kohde on Luodon saari, jonka maan omistaa Tampereen seurakunnat ja saari on luonnonsuojelualuetta. Luonnonlaitumen läpi kulkee kaksi voimalinjaa, joista toisen omistaa Elenia Oy ja toisen Fingrid Oyj. Nämä yhtiöt ovat olleet jo pitkään mukana alueen hoidon kehittämisessä.

Verkostotilat:

1. Aholaidan tila, Kangasala
2. Haapaniemen tila, Kangasala
3. Innilän tila, Lempäälä
4. Kankaapään tila, Urjala
5. Lahisten kartano, Valkeakoski
6. Lehtivuoren tila, Ruovesi
7. Luodon saari, Nokia
8. Punaisen Pässin lammastila, Juupajoki
9. Tolvilan kartano, Akaa