Lahisten laidunlehto tarjoaa suojaa linnuille

2 min lukuaika

Blogit

Lumolaidun-verkostohanke avaa luonnon monimuotoisuuden merkitystä maatalousympäristöissä.

Naudat maisemassa lahinen

Maatalousympäristö on merkittävä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä. Erityisesti luonnonlaitumet ovat monien uhanalaisten lajien elinpaikkoja. Lumolaidun verkosto -hankkeen verkostotiloilla tehdään kartoituksia koskien kasvillisuutta, linnustoa, hyönteisiä, sieniä sekä maaperän monimuotoisuutta. Kartoitukset alkoivat kesällä 2019 ja jatkuvat vielä vuonna 2021. Kartoitukset toteuttavat Luonnonvarakeskus, Tampereen Hyönteistutkijainseura r.y ja Tmi Luonto-Lasse.

Tmi Luonto-Lassen Lasse Kosonen tuntee pirkanmaalaisen luonnon perinpohjaisesti. Hän on toiminut pitkään sekä luontokartoittajana että oppaana luontoretkillä. Kosonen on kartoittanut sekä linnustoa että sieni- ja kasvilajistoa Lumolaidun verkosto -hankkeen tilojen luonnonlaitumillakin jo kahtena vuotena.

Kesäkuussa 2020 kartoitusvuorossa oli muun muassa Lahisten kartanon laidunalue Vanajaveden rannalla. Lahisten simmental-karja on hoitanut rantamaisemaa jo pitkään. Lehtomaisella laidunalueella on runsaasti lahopuustoa. Alue on erityisen arvokas linnustolle, ja se onkin osittain määritetty myös luonnonsuojelualueeksi. Alue on tehnyt vaikutuksen myös vuosikymmenien ajan Pirkanmaalla kiertäneeseen luontokartoittajaan.

”En muista missään muualla nähneeni harmaapäätikan ja pikkutikan pesää muutaman kymmenen metrin päässä toisistaan” Kosonen kertoo.

Lahisten rantalaitumella on tavattu kaikkiaan viisi eri tikkalajia. Kartoitusten yhteydessä havaittiin myös vaarantuneeksi lajiksi luokiteltu pyy poikueineen sekä erittäin uhanalaisen viherpeipon reviiri. Kososen mukaan laidunalueilla ei ole yleensä kovin runsas linnusto, mutta Lahisten kartanon rantalehto on poikkeuksellisen runsaslajinen.

Tutustu lintuihin Luontoportti-palvelussa

Lasse Kosonen saapui vieraaksemme Lumolaidun verkostotilojen etätapaamiseen helmikuussa. Hankkeen tavoitteena on paitsi kerryttää uutta tietoa Pirkanmaan luonnonlaidunten monimuotoisuudesta, myös jalkauttaa tietoa laitumia hoitaville tiloille hyvien laidunkäytäntöjen edistämiseksi.

Lumolaidun verkosto -hanke järjestää yleisöretken ja ammattilaisretken kesän ja syksyn 2021 aikana, mikäli se on terveysturvallisesti mahdollista. Tilat järjestävät myös omia tapahtumia, joiden aikana on mahdollista tutustua laidunalueiden luontoon ja laiduneläimiin. Seuraa ilmoitteluamme!