Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen -hanke

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Hankkeella on yhteistyökumppaneita laajasti lampaanlihan tuotantoketjun eri palasista. Tavoitteisiin pääsemisen kannalta tämä on merkittävää

Hankkeen paakuva
Hankkeen päätavoitteena on kotimaisen lampaanlihan tuotantoketjun tehokkuuden ja vastuullisuuden kehittäminen ketjun sisäistä yhteistyötä parantamalla sekä tuotannosta viestiminen kuluttajille. Tavoitteena on parantaa viestintää, tiedonkulkua ja yhteistyötä koko tuotantoketjun toimijoiden välillä kilpailulainsäädännön sallimissa puitteissa.
Hankkeessa parannetaan kotimaisen lampaanlihan tuotannon imagoa ja kehitetään lampaanlihan tuotannosta viestimistä yhteisen viestintämateriaalipankin kautta, jota kaikki lampaanlihan tuotantoketjun toimijat voivat viestinnässään hyödyntää. Lisäksi lisään eri toimijoiden tietämystä kotimaisesta lammastuotannosta ja sen vastuullisuudesta lampaanlihan tuotantoketjun sisällä.
Hankkeessa kehitetään lampureille työkaluja toiminnan kehittämiseen, tuotteen laadun parantamiseen ja sitä kautta tilan kannattavuuden parantamiseen sekä lisätään lampureiden sitoutumista teuraseläinten kasvun seuraamiseen ja siitä raportoimiseen.
Hankkeen toimenpiteet jakautuvat viiteen työpakettiin, jotka tukevat toistensa toimintaa:
 • Hankehallinto
 • Viestinnän ja tiedonkulun parantaminen lampanlihan tuotantoketjun sisällä
 • Lampaanlihan tuotannosta viestiminen ketjun ulkopuolelle, imagoviestintä
 • Lammastilojen suunnitelmallisen tuotannon ja pitkäjänteisen johtamisen parhaat käytänteet esiin
 • Hankkeesta viestiminen ja tulosten jalkauttaminen
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022-31.12.2023.
Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaan sekä Suomen Lammasyhdistyksen kanssa.
Hankkeella on yhteistyökumppaneita laajasti lampaanlihan tuotantoketjun eri palasista. Yhteistyössä mukana ovat muun muassa:
 • teurastamoita
 • leikkaamoita
 • tukkuja
 • kaupan edustajia
 • lammasalan yhdistyksiä, tuottajaorganisaatioita, edunvalvontajärjestöjä
 • sovelluskehittäjiä
 • toisia kehittämishankkeita
Lisäksi yhteistyötä tehdään paikallisten lammasyhdistysten ja ‐kerhojen, sekä hankealueen muiden hankkeiden kanssa.
Hanketta rahoittavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Lisätietoja:
Milla Alanco-Ollqvist, lammastalouden erityisasiantuntija ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Sini Sillanpää, lammastalouden asiantuntija, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Marianne Reinikka, projektipäällikkö, 040 183 7085, marianne.reinikka@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti
https://www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/lammasketju