Kimpparenki - Maatilojen yhteinen työntekijä

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen avulla tiloille pyrittiin tuomaan tietoa useamman tilan yhteisen työntekijän palkkaamiseen liittyvistä käytännön toimista kuten rekrytoinnista, perehdyttämisestä sekä työnantajana toimimisesta.

Kimpparenki tunnuskuva netti
Hankkeen tiedotuksen avulla pyrittiin lisäämään tilojen välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.
Hankkeessa välitetyn tiedon myötä maatalousyrittäjät hallitsevat paremmin työnantajana toimimisen velvollisuudet ja osaaminen henkilöstöhallinnon hoitamisessa lisääntyy.

Hankkeen tiedonvälityksen myötä tilat löytävät yhteistyökumppaneita ja tiloilla olevat resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä.
Kimpparenki -hankkeen toiminta-alueena oli Etelä-Pohjanmaa.
Hankkeen toteuttaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry.

Hanke toteutettiinn EU:n maaseuturahaston tuella.
Hankkeessa on toteutettu opas Yhteisen työntekijän palkkaaminen (pdf)

Materiaalit

Kimpparenki tietokortti 25 perehdytyslomake Kimpparenki tietokortti 2 perehdyttaminen ja tyonopastus Kimpparenki tietokortti 7 itse jarjestetty lomitus Kimpparenki tietokortti 8 nuori tyontekija Kimpparenki tietokortti 10 oppisopimus Kimpparenki tietokortti 11tyontekijan rekrytointi kotimaassa Kimpparenki tietokortti 12tyontekijan rekrytointi eun ulkopuolisilta alueilta Kimpparenki tietokortti 14tyontekijan rekrytointi ulkomailta eu alueet Kimpparenki tietokortti 19tyoturvallisuus Kimpparenki tietokortti 20 tyoaikalainsaadanto Kimpparenki tietokortti 21tuottava maataloustyritys Kimpparenki tietokortti 26 kehityskeskustelu Kimpparenki tietokortti 27 tyosuhteen paattaminen tietokortti Kimpparenki tietokortti 31 palkanlaskenta Kimpparenki tietokortti lahtotietolomake tietokortti30 Kimpparenki tietokortti luontoisedut35 Kimpparenki tietokortti onnistunut rekrytointi ilmoitus Kimpparenki tietokortti tyokorvaus vs tyosuhde 29 Kimpparenki tietokortti tyosopimusmalli nro3 Kimpparenki tietokortti9 maatilojen yhteinen tyontekija Kimpparenki tietokortti12 maahanmuuttajan tyollistaminen Kimpparenki tietokortti17 tyosuojelu Kimpparenki tietokortti18 tyoterveyshuolto Kimpparenki tietokortti22 lean 5s Kimpparenki tietokortti23tyontekijoiden motivointi Kimpparenki tietokortti24persoonallisuustestit 0 Kimpparenki tietokortti28 irtisanominen lomautus yt Kimpparenki tietopkortti13tuettu rekrytointi ja palkkatuki Kimpparenki tyohaastattelukysymyksia tietokortti nro5 Kimpparenki tyohaastattelun kulku tietokortti 4 Kimpparenki tyonantajasuoritukset tietokortti 6 Kimpparenki tyosopimus tietokortti1 Maatalousyrittaja tunnetko velvollisuutesi tyonantajana mta vk 41 Maatilojen mahdollisuudet tyovoiman palkkaamiseksi te toimisto vk 41 Onko sinussa johtajan ainesta suomen yrittajaopisto vk 47 Onko tyosuojelu ja tyoturvallisuus maatilallasi kunnossa avi vk 43 Onko tyosuojelu ja tyoturvallisuus maatilallasi kunnossa mela vk 43 Tyel tietokortti 32 Tyotuntilistatietokortti33 Tyovuorolistatietokortti34 Yhteisen tyontekijan palkkaaminen