Byrokratian hyödyntäminen maatilan/maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa -hanke

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Savo

Hanke on päättynyt 30.6.2018

20171012 124945
Hanke on päättynyt 30.6.2018. Kiitämme lämpimästi kaikkia hankkeen toteuttamiseen osallistuneita maatilayrittäjiä, MTK:ta, paikallisia ja valtakunnallisia viranomaisia sekä muita toimijoita, jotka ovat edesauttaneet hankkeessa tehtyä työtä. Kaikki osapuolet ovat ilmaisseet tahtovansa jatkaa byrokratian purkutyötä niin, että siitä koituu hyötyä elinkeinolle ja yrittäjille.
Tutustu työryhmien työskentelyn tuloksista laadittuun julkaisuun "Löytyikö hyödyllistä byrokratiaa?"

Byrokratian hyödyntäminen maatilan/maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa -hanke

Etelä-Savossa on työstetty vapaaehtoisvoimin maatalouden byrokratiaan liittyviä asioita viljelijöiden, asiantuntijoiden ja viranomaisten näkökulmasta vuoden 2015 loppupuolelta asti. Muutaman aktiivisen viljelijän alulle polkaiseman selvitystyön myötä eri tahoille valkesi maatalouden säädösviidakon ja viljelijöihin kohdistuvien vaateiden valtava määrä.
Turhan byrokratian purkaminen jatkui, kun Etelä-Savon ELY-keskus myönsi keväällä 2017 rahoituksen Euroopan maaseuturahastosta "Byrokratian hyödyntäminen maatilan/maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa" -hankkeelle, jota hallinnoi ProAgria Etelä-Savo.
Hankkeessa oli tavoitteena sujuvoittaa ja yksinkertaistaa viljelijöihin ja maaseudun pienyrittäjiin kohdistuvaa byrokratiaa tiedottamisen ja yhteistyön keinoin tulevalla ohjelmakaudella (2021-2027). Tarkoituksena oli vähentää viljelijän ja yrittäjien työkuormaa ja tätä kautta parantaa jaksamista ja tukea meneillään olevaa rakennemuutosta. Hanke toteutti osaltaan hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa byrokratian purkamista ja toi esille hyvän byrokratian näkökulmaa aluehallintouudistuksen tarpeisiin.
Hankkeessa tehtiin neljä esittelytoimenpidettä:
1) maito/naudanliha
2) pelto (vilja, nurmikasvit)
3) luomu, lammastuotanto, erikoiskasvituotanto
4) elintarvikeyrittäjät (pienet ja mikroyritykset).
Hankkeessa työstetiin tilan/yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta tarpeellista byrokratiaa, joka on järkevää ja hyödyttää yrityksen johtamista ja tuotantotoimintaa. Tämän jälkeen työstettiin asiaa viranomaisen ja lainsäätäjän näkökulmasta työpajoissa.
Työryhmien tulokset esiteltiin seminaarissa16.4.2018 klo 12.30–15.30 Mikkelissä
Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti Eviran pääjohtaja Matti Aho.
Työryhmien tulokset ja ehdotukset esittelivät:
  • maito- ja lihatyöryhmän puheenjohtaja, maatalousyrittäjä Anne Nykänen
  • peltotyöryhmän puheenjohtaja, maatalousyrittäjä Yrjö Ehrnrooth
  • luomutyöryhmän jäsen, ProAgria Etelä-Savon luomukasvintuotannon erityisasiantuntija Juha-Antti Kotimäki
  • elintarvikejalostajien ryhmän jäsen, ProAgria Etelä-Savo/Maa- ja kotitalousnaisten yritysasiantuntija Kirsi Mutka-Paintola.
Kommenttipuheenvuorot:
  • osastonjohtaja Jukka Pekonniemi, Mavi
  • johtaja Marja Teirikko, Evira
  • yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus
  • vilja-asiamies Max Schulman, MTK
Tilaisuuden materiaalit sekä hankkeen julkaisu "Löytyikö hyödyllistä byrokratiaa?" ovat luettavissa ja ladattavissa tämän sivun alaosasta, kohdasta Materiaalit.
Hankkeen toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo. Hankkeen kesto: 1.2.2017-30.6.2018.
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Taustaa

Maatalouden byrokratian vähentämismahdollisuuksista julkaistiin huhtikuussa 2016 raportti "Mistä tulee luopua? Eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten esittämät byrokratian purku- ja kehittämisehdotukset". Työn mahdollisti Euroopan maaseuturahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoitus ja se tehtiin osana Etelä-Savon maaseutu ICT-hanketta. Aikaansaannoksia on hyödynnetty nykyisessä hankeessa byrokratian hyödyntämistyön pohjana.