North Karelia's unique food products and increasing the international potential of businesses BioSys Japan -project

ProAgria Eastern Finland

North Karelia's unique food products and increasing the international potential of businesses BioSYS Japan -project

The goal of the project is to support the development of North Karelia's food and food tourism exports to East Asia by promoting the expertise of food and food tourism companies in the region and the development of new products for the Japanese and South Korean markets.

The project is part of the Biosys Japan group project that aims to Strengthen the International Growth of Forest bioeconomy and Food sectors between Finland and Japan. BioSys Japan group project is coordinated by Natural Resources Institute Finland LUKE and sub projects are administrated by the University of Eastern Finland, The Regional Council of North Karelia and ProAgria / RWAC Eastern Finland.

Bio SYS Japani kollaasi

ProAgria Itä-Suomen hallinnoiman hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Karjalan elintarvike- ja ruokamatkailuviennin kehittymistä Itä-Aasiaan edistämällä Pohjois-Karjalan alueen elintarvike- ja ruokamatkailuyritysten osaamista ja uusien tuotteiden kehittämistä Japanin ja Etelä-Korean markkinoille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Itä-Aasian kv-kaupasta ja vientimahdollisuuksista kiinnostuneet pohjoiskarjalaiset elintarvike- ja ruokamatkailuyritykset. Lisäksi hanke hyödyttää laajemmin elintarvike- ja ruokamatkailutoimialaa erityisesti alueen tunnettuuden lisäämisen ja niihin liittyvien toimenpiteiden avulla.

Toimenpiteet:
Sisältävät 3 kokonaisuutta, joiden tavoitteena on avata kv-kaupan väyliä, luoda vientiä edistäviä rakenteita, hakea kumppanuuksia, lisätä ko. markkinasta kiinnostuneiden yritysten liike-elämäymmärrystä, tietoja ja taitoja sekä lisätä toimialojen ja tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta kohdemarkkinoilla.

Hanke madaltaa kansainvälisen kasvun esteitä ja lisää elintarvike- ja ruokamatkailutoimijoiden tietoja ja taitoja. Hanke mahdollistaa pienten toimijoiden kansainvälisen kasvun tavoittelua, lisää näkyvyyttä ja vahvistaa yritysten markkinoillepääsyä, (itä)suomalaisten tuotteiden ja palveluiden tarjontaa kasvavilla, maksukykyisillä markkinoilla. Hanke tuo mukanaan uusia yhteistyöhankkeita, yhteiskehittämisen ja pilotoinnin mahdollisuuksia.

The goal of the project managed by ProAgria Eastern Finland is to support the development of North Karelia's food and food tourism exports to East Asia. The goal is also to open channels for retail trade, create structures for promoting export, to seek partnerships, to increase understanding, knowledge and skills of companies interested in the market, and to increase the awareness of industries and products and services in the target markets.

The target group is North Karelian food and food tourism companies interested in East Asian food trade and export opportunities. The project will benefit the food and food tourism industry more broadly by increasing the awareness of the area and related actions also in East Asian markets.

The project lowers the barriers for international growth and increases the knowledge and skills of food and food tourism companies. The project enables small companies to pursue international growth, increases visibility and strengthens companies' market access, and increases the supply of products and services in the East Asian markets. The project evolves new cooperation projects, opportunities for joint development and piloting.

The project will carry the following action packages:

TOP 1 Development of export and internationalization skills of food and food tourism companies

TOP 2 Promoting the local trade of Eastern Finnish food and food tourism companies in East Asia

TOP 3 Increasing the awareness of Eastern Finnish food and food tourism products in East Asia

The project implementation period is 11/2023 - 31.11.2025

Project budget: €172,702

Financed by: North Karelia County Association

We will post about the project's current events, trainings and other issues on the website and on the project's LinkedIn page (link below).