AGDA – AgriDatalla tie tuottavuuteen

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Tietoa ja dataa kertyy päivittäin maatiloilla. AGDA-hankkeessa syvennytään dataan, mitä tiloilla kertyy ja havainnollistetaan sitä johtamisen tueksi tilan arkeen.

Lehmä pellolla
Ely-keskus logo
Maatalousrahasto EU logo

AGDA on Etelä-Pohjanmaan alueelle kohdistuva kehittämishanke, jonka avulla kehitetään maatalousjohtamista tukevia analyysejä yhdistämällä talous- ja tuotantodatamassoja. Datamassojen yhdistäminen ja prosessointi mahdollistaa sisällöltään tarkoituksenmukaisempia raportteja kuin aikaisemmin, kun voidaan tehdä maatilojen välistä vertailua entistä tarkemmin. Tarkoitus on tuottaa datamassoista havainnollistavia analyysejä, mitkä helpottavat maatilojen arkista päätöksen tekoa. Hankkeen teemoja käsitellään ja viedään laajemmalle yleisölle podcastien ja blogitekstien muodossa, jossa perehdytään maatalouden dataan ja datan tuomiin uhkiin ja mahdollisuuksiin eri näkökulmista.

Hankkeen taustaa

Maatalouden toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Maatilojen talouden ennustaminen on entistä haasteellisempaa ja ennustaminen on tarpeen maatilayritysten kehittämisen ja tulevaisuuteen sopeutumisen kannalta.
ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja ProAgria Keskusten Liiton toteuttaman TalousDigi esiselvitys hankkeen tavoitteena oli tunnistaa maatilayrittäjien tarpeita taloustiedon analysointiin ja talouden ennakointiin sekä selvittää mitä ja miten maatalousyrittäjät käyttävät tietovirtoja. Lisäksi tavoitteena oli löytää mitä tietovirtoja on saatavilla sekä etsiä toimivampia ratkaisuja ja toimintatapoja tietovirtojen yhdistämiseksi ja hyödyntämiseksi maatilayrityksen taloutta suunniteltaessa ja ennakoitaessa.

AGDA – AgriDatalla tie tuottavuuteen hanke on rakennettu vastamaan näihin tunnistettuihin tarpeisiin. Hankkeen tavoite on jaettu kahteen työpakettiin. Ensimmäinen työpaketti keskistyy edistämään tiedonkeruuta sekä analyysien rakentamista maatilayrityksille. Toinen työpaketti painottuu tuloksien käytäntöön vientiin ja hyödyntämiseen maatalousyrittäjien arjessa.

Hankkeen toiminta

TalousDigi esiselvityshankkeessa esiin tulleet tarpeet toimivat perustana tälle hankkeelle. Hankkeen tavoite on vastata yrittäjien tarpeisiin ja toiveisiin saada jalostettua dataa päätöksenteon tueksi. ProAgrialla on tietovarastoissaan runsaasti dataa, jota ei kuitenkaan olla jatkojalostettu käyttökelvollisiksi analyyseiksi datan koko potentiaalia hyödyntäen. Tässä hankkeessa nostamme datan hyödyntämisen seuraavalle tasolle, yhdistämällä datamassoja eri tietovarannoista ja jalostamalla tekoälyratkaisujen pohjalta raportteja maatilayrityksien käyttöön. Tavoitteeseen pääsemiseksi datasta saatavien raporttien tulee olla tarpeeksi yksinkertaisia ja helppolukuisi, jotta ne ovat ymmärrettäviä kaikille.

Uuden tiedon ja osaamisen saattaminen laajemmalle yrittäjäjoukolle on tärkeä osa hankekokonaisuutta. Ilmeisin tiedon levitys toteutuu hankkeeseen osallistuvien yrittäjien avustuksella. Jotta arvokkaan tiedon jakaminen onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, hankkeen toisen työpaketin toimenpiteet keskittyvät ensimmäisen työpaketin tulosten levittämiseen. Toisen työpaketin tekemiset edistävät siten dataan liittyvän tiedon viemiseen laajemmalle yleisölle. Tiedon levittäminen tapahtuu maatalouden dataan liittyvistä aiheista podcastien ja blogitekstien avulla.

Hankkeen kesto: 1.11.2021-30.6.2024
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Keskusten Liitto
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja yksityiset rahoittajat