AGDA – AgriDatalla tie tuottavuuteen

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Tietoa ja dataa kertyy päivittäin maatiloilla. AGDA-hankkeessa syvennytään dataan, mitä tiloilla kertyy ja havainnollistetaan sitä johtamisen tueksi tilan arkeen.

Lehmä pellolla
Ely-keskus logo

AGDA on Etelä-Pohjanmaan alueelle kohdistuva kehittämishanke, jonka avulla kehitetään maatalousjohtamista tukevia analyysejä yhdistämällä talous- ja tuotantodatamassoja. Datamassojen yhdistäminen ja prosessointi mahdollistaa sisällöltään tarkoituksenmukaisempia raportteja kuin aikaisemmin, kun voidaan tehdä maatilojen välistä vertailua entistä tarkemmin. Tarkoitus on tuottaa datamassoista havainnollistavia analyysejä, mitkä helpottavat maatilojen arkista päätöksen tekoa. Hankkeen teemoja käsitellään ja viedään laajemmalle yleisölle podcastien ja blogitekstien muodossa, jossa perehdytään maatalouden dataan ja datan tuomiin uhkiin ja mahdollisuuksiin eri näkökulmista.

Hankkeen kesto: 1.11.2021-30.6.2024
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Keskusten Liitto
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja yksityiset rahoittajat