Navetan rakentamisen lyhyt oppimäärä - valmistelu

3 min lukuaika

Talouden ruorissa

Mitä tulee ottaa huomioon, kun suunnittelee navetan rakentamista. Lue blogista Jarmo Keskisen vinkit.

Jarmo keskinen ix 17

Navettaprojektissa on kyseessä usein maatilayrittäjän elämän suurin investointi, jossa pitää osata yhdistää insinööritiede, tuotantotalous, liiketalous ja hyvin pitkälle viritetty biologia yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi uuden navetan rakentaminen on aina niin suuri taloudellinen hanke, että sen toteuttamisessa ei ole varaa epäonnistua.

Valmistauduttaessa navetan rakentamiseen on tärkeintä selvittää, onko omalla maitotilalla taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä navetan rakentamiselle. Myös nykyisen rakennuskannan käyttökelpoisuus on hyvä selvittää ja mahdolliset uuden navetan vaihtoehtoiset rakennuspaikat. Jos edellytykset ovat kunnossa, pitää seuraavaksi tietää, mitä haluaa. Millainen navetta meille halutaan, kuinka monta lehmää sinne sijoitetaan tai kuinka paljon navetta saa maksaa?

Navettainvestoinnin valmistelu käynnistyy tutustumalla toiminnassa oleviin navetoihin

Valmisteluvaiheessa kannattaa kiertää katsomassa mahdollisimman monta jo toiminnassa olevaa navettaa. Uuden navetan avajaispäivätkin ovat toki mielenkiintoisia, mutta niissä ei tule näkyviin navettasuunnittelun virheet tai toiminnan epäkäytännöllisyydet. Vasta vuoden käyttökokemusten jälkeen realiteetit ovat navetan käyttäjillä selvillä. ProAgrialta tai meijeristä saa vinkkejä hyvistä tutustumiskohteista ja tärkeän asian vuoksi kannattaa ajaa vähän pidemmällekin.

Onnellisin tilanne on silloin, kun löytyy juuri sellainen navetta, jonka itsekin haluaa. Uusi navetta on tällöin vain tekemistä vaille valmis. Tutustumiskäynneillä kannattaa selvittää myös käytettyjen rakennusliikkeiden ja laitetoimittajien työnjälki, toimintatapa ja kustannustaso. Rakennetun uuden navetan todellinen rakentamismeno on selvillä vasta vuosi navetan valmistumisen jälkeen, kun viimeisinkin kaivurilasku on maksettu.

Jo pohdintojen varhaisessa vaiheessa on perusteltua käydä pankissa esittelemässä alustavat suunnitelmat ja selvittää rahoitusmahdollisuuksia. Myös maatila-arvio kannattaa laadituttaa jo hyvissä ajoin, jotta saa lähtökohdan maatilan vakuusarvon määrittämisen pohjaksi.

Navettahankkeen läpiviemiseen ideasta lehmien sisäänottoon kannattaa varata aikaa kolme vuotta. Nopeamminkin projekti toki on mahdollista saada valmiiksi, mutta kaksi vuotta suunnitteluun ja puoli vuotta toteuttamiseen on hyvä lähtökohta.

Panosta uudessa navetassa toiminnallisuuden suunnitteluun

Varsinainen navettasuunnittelu lähtee liikkeelle rakennussuunnittelijan valinnalla. Vinkkejä pätevistä suunnittelijoista kannattaa kysellä toimivien navetoiden tutustumiskierroksilla. Erityisesti navetan toiminnallisuuden suunnitteluun kannattaa panostaa; seinät ja katto tehdään sen mukaan.

Kun uuden navetan eläinmäärä on saatu päätetyksi, laaditaan yleensä luonnospiirustukset uudesta navetasta ympäristölupahakemuksen laatimista varten. Ympäristöluvan hakemiseen kannattaa varata aikaa 3-12 kuukautta.

Luonnospiirustusten valmistumisen jälkeen on perusteltua järjestää yhteistapaaminen navettahankkeen sidosryhmien kesken. Yleensä mukana ovat olleet yrittäjien lisäksi meijerin, pankin, rakennussuunnittelijan ja ProAgrian edustaja.

Yhteistapaamiseen mennessä on tarpeen laatia jo vähän perusteellisemmat taloussuunnitelmat maatilan velanhoitokyvystä suunnitellulla tuotannolla. Velanhoitokyky määrittää syntyvän velan kestävän enimmäismäärään, mikä puolestaan määrittää uuden navetan rakentamisen kustannustason, mikä edelleen linjaa rakennussuunnittelua ja myöhempiä laitehankintoja.

Uuden navetan rakentaminen tulee olla aina ensisijaisesti taloudellinen hanke. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä tehdä verottajalle hakemus arvonlisäveron osalta siirtymisestä kuukausi-ilmoitusmenettelyyn. Kuukausi-ilmoitusmenettely mahdollistaa sen, että ei tarvitse ottaa erillistä lainaa arvonlisäveron maksuun rakentamisen aikana.

Hae rakennuslupaa, kun rahoitus on varmistunut

Jos navettaprojekti vaikuttaa edelleenkin perustellulta ja rahoittajapankki näyttää hankkeelle vihreää valoa, laaditaan navetasta sellaiset pääpiirustukset, joilla voidaan hakea navetalle rakennuslupaa. Rakennusluvan käsittelyajoissa on kuntakohtaisia eroja, mutta kaksi kuukautta on yleensä riittänyt.

Rakennus- ja ympäristöluvat on syytä olla myönnettynä silloin, kun navettahankkeesta jätetään investointiavustushakemus Ely-keskukseen. Hakemus on suositeltavaa jättää sähköisesti ns. Hyrrä-järjestelmässä, mutta myös perinteinen paperilomake on edelleen sallittu. Investointiavustusta voi hakea vapaasti ympäri vuoden, joskin Ely-keskus käsittelee jätetyt hakemukset yhteiskäsittelynä neljä kertaa vuodessa.

Liiketoimintasuunnitelma investointihakemuksen liitteeksi

Investointiavustushakemuksen liitteeksi laaditaan liiketoimintasuunnitelma, joka käsittää sekä talouslaskelmat että varsinaisen liiketoimintasuunnitelman. Talouslaskelmista on syytä laatia erilaisia riskiversioita useilla eri muuttujilla, mm. maidon hinta, velan korko-%, lehmäpaikan hinta, tuotannon kustannusrakenne ja lehmien tuotostaso. Samoin liiketoimintasuunnitelmaan on hyvä liittää erilliset suunnitelmat maatilan eläinmäärän lisäyksestä ja suunnitellusta rehuntuotannosta uudessa tuotannossa sekä niiden aiheuttamista kustannusvaikutuksista.

Liiketoimintasuunnitelman valmistuttua toimitetaan kaikki hakemuspaperit yleensä rahoittajapankkiin, joka omien talousselvitystensä jälkeen tekee lopullisen päätöksen navettahankkeen rahoittamisesta. Jos päätös on myönteinen, antaa pankki ns. luottolupauksen myönnettäville navettalainoille.

Jarmo Keskinen ProAgriaJarmo Keskinen
johtava talousasiantuntija
ProAgria Etelä-Suomi