Investoi strategiasi mukaisesti

2 min lukuaika

Talouden ruorissa

Onnistunut investointi vaatii pitkän ajan suunnittelua. Mitä suuremmasta investoinnista on kyse, sitä huolellisemman suunnittelun se vaatii.

Kaija Ala Luukko

Investoinnilla on oltava myös selkeät tavoitteet. Onko tarkoituksena lisätä tuotantokapasiteettia, parantaa tuottavuutta tai ottaa käyttöön uutta tekniikkaa? Tavoitteiden selkeys auttaa suuntaamaan investointia oikeaan suuntaan. On tärkeää, että investoinnit ovat linjassa maatalousyrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa ja tukevat kestävää ja kannattavaa maataloutta. Jokaisen maatalousyrittään tulisikin laatia oma strategia, joka ohjaa toimintaa ja investointeja. Kun oma strategia taustalla ohjaa kaikkea toimintaa, se auttaa välttämään virheinvestointeja.

Ennen investointia tulisi tuotannon ja talouden olla hyvällä tasolla. Mikäli suunnitelmissa on toteuttaa isompi investointi, on vieraan pääoman määrä syytä pyrkiä pitämään kohtuullisella tasolla ennen investointia. Koneinvestointeja ja muita oheisinvestointeja kannattaa harkita tarkkaan, ettei taloutta ja rahoituksen saamista suunniteltuun investointiin heikennetä harkitsemattomilla investoinneilla, joista on kertynyt liikaa vierasta pääomaa.

Talouden vuosittainen seuranta tavaksi

Talouden ja tuotannon tunnuslukuja hyödyntämällä tulee tehdä perusteellinen tilanneanalyysi ennen investointia. Tämä sisältää nykyisen maatalousyrityksen tilanteen arvioinnin, resurssien tunnistamisen, markkinaolosuhteiden ymmärtämisen sekä riskien arvioinnin.

Talouden tunnuslukuja tulisi seurata vuosittain. Tarkempi vuosittainen seuranta ei ole vieläkään monelle rutiinia, vaan seuranta tapahtuu lähinnä veroilmoituksen ja pankkitilin saldon tarkastelujen myötä. Maksuvalmius on tärkeä mittari, joka kertoo kassan riittävyyden. Myös vakavaraisuuden tunnuslukuja sekä kannattavuuden tunnuslukuja on myös syytä seurata. Erilaiset tilinpäätös- sekä tulosanalyysit täydentävät vuosittaista kirjanpitoa ja niistä saadaan tietoa oman tilan talouden kehittymisestä sekä vertailutietoa.

Talouden seurannassa ja investointien suunnittelussa voi ja kannattaa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita apuna. ProAgrialla apunasi voivat sekä talouden ja tuotannon suunnittelussa ja seurannassa talousasiantuntijat, kirjanpitäjät sekä tuotannon asiantuntijat. Investointien suunnitteluun sekä talouden seurantaan on mahdollista hyödyntää Neuvo-rahoitusta.