Hallitustyöskentely maatilayrityksessä

3 min lukuaika

Talouden ruorissa

Rakennekehityksen myötä maatilayritysten koko kasvaa jatkuvasti ja osakeyhtiömuotoiset maatilat ovat entistä yleisempiä. Yrityskoon kasvu edellyttää maatalousyrittäjiltä muutokset huomioon ottavaa strategiaa ja johtamisosaamista.

ProAgrian asiantuntija Ari Nopanen

Muutokset yrityksen ympärillä vaativat nopeaa sopeutumiskykyä, taitoa hakea uusia ratkaisuja ja toimintatapoja. Niillä turvataan tuottavuus ja kannattavuus pitkällä aikavälillä. Hyvä strategia auttaa tekemään oikeita päätöksiä nopeasti. Mutta kuka tukee yrittäjää jatkuvassa päätöksentekoprosessissa? Entä kuka sparraa ja haastaa yrittäjää strategian toteutuksessa?

Yritystoiminnan kasvu, monimutkaistuminen ja johtamishaasteet ovat vaikuttaneet siihen, että maatilayritykseen on järkevä muodostaa virallinen tai epävirallinen hallitus tukemaan yrittäjää. Hallitustyöskentely on yleistymässä vauhdilla ja etenkin nuoret yrittäjät ovat tästä kiinnostuneita. Yrittäjä kutsuu hallitukseensa haluamansa asiantuntijat esimerkiksi eri osaamisalueiden tai verkostojen näkökulmista. Usein on hyvä, että hallituksen jäsenistä vähintään yksi tulisi täysin maatalouden ulkopuolelta ja toisi tätä kautta uutta näkemystä maatalousbisneksen pyörittämiseen.

Mitä maatilayrityksen hallitus tekee? 

Hallituksen rooli osakeyhtiössä on hyvin keskeinen: sen viralliset tehtävät määritellään jopa laissa, mutta käytännön tehtävät ja työskentely kattavat huomattavasti laajemman kokonaisuuden, jolla yhtiötä kehitetään, tuetaan, ohjataan, haastetaan, analysoidaan ja valvotaan. Koska jokainen maatilayritys on hyvin erilainen omine erityispiirteineen, täytyy hallitustyöskentely painottaa sisällöltään, painopisteiltään ja ajankäytöltään parhaiten juuri kyseessä olevan yrityksen toimintaan sopivaksi.

Hallituksen kokoamisessa kannattaa kiinnittää huomio siihen, että rooli palvelee mahdollisimman monipuolisesti yrityksen kehittämistä. Kahvinjuonti-kerhot ovat tässäkin mielessä taakse jäänyttä elämää. Oli kyseessä sitten virallinen tai epävirallinen hallitus, pitää sen luoda ja ottaa itselleen vahva rooli. Työtavat on oltava samat kuin minkä tahansa suuremmankin yhtiön hallituksessa. 

Tarvitaan vuosikellot, kokouksien asialistat sekä pöytäkirjat ja riittävästi aikaa keskusteluille. Katse on pidettävä tiukasti tulevaisuudessa, strategiatasolla. Omistajalta on edellytettävä hyvät yrityksen liiketoimintakatsaukset sekä aktiivinen ja avoin ote suhteessa hallitukseen. Päätöksiä on kyettävä saamaan aikaan ja seurattava niiden käytäntöön vientiä. Tärkeitä sidosryhmiä on hyvä pitää jatkuvasti ajan tasalla sekä kutsuttava tarpeen tullen tuomaan oma katsauksensa hallituksen kokouksiin molemminpuolisen tiedonvaihdon toteutumiseksi.

Hyvä hallitus uskaltaa tarjota näkemyksiä

Maatilayrityksessä kasvu ja investoinnit ovat usein strategian keskiössä. Investoinnit voivat olla kokoluokaltaan suuria ja vaikuttaa valittuun strategiaan pitkäkestoisesti. Yrityskoon kasvussa hallituksen sparrausrooli on vahva. Hallituksen pitää osata ja uskaltaa tarjota näkemyksiä. Kasvun mahdollistamiseksi hallituksen tulee varmistaa, että kasvustrategian toteuttamiseen on varattu riittävät resurssit niin määrällisesti kuin laadullisesti ja sidosryhmät on informoitu riittävän ajoissa kehityssuunnista.

Yhtä tärkeää on hallituksen kuitenkin myös koko ajan sparrata niin itseään kuin toimivaa johtoa, yrittäjää, kysymyksellä valitun strategian soveltuvuudesta viimeisimpiin tulevaisuuden näkymiin. Tässä hallituksen jäsenten monipuoliset taustat ja kokemukset voivat tuoda arvokasta näkemystä päätöksenteon tueksi.

Yrityksen kehittäminen on muutakin kuin kasvun hakemista. Myös näissä tapauksissa hallituksesta on suuri hyöty yrittäjän sparrauksessa sekä yrityksen kehittämisessä. Hallituksen jäsenten ei välttämättä tarvitse olla pysyviä jäseniä etenkään epävirallisessa hallituksessa. Asiantuntijat ja roolit hallituksessa voivat vaihdella yrityksen elinkaaren sekä tavoitteiden mukaan. Virallisenkin hallituksen jäseniä voidaan vaihtaa yhtiökokouksessa tarpeen vaatiessa. Tärkeintä on, että toimintatapa ja hallitustyöskentely tukevat yrittäjää/omistajaa sekä yritystä parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikkien on siis hyödyttävä toimintamallista, on saatava muodostumaan win-win -tilanteita.

Haluatko kuulla lisää hallitustyöskentelystä?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin kerromme lisää.