Verosuunnittelu maataloudessa

3 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Pitkän aikavälin verosuunnittelu tulosta tekevillä maatiloilla on tärkeää ja sillä voidaan saada merkittäviä taloudellisia hyötyjä.

Img 0763

Pitkän aikavälin verosuunnittelu tulosta tekevillä maatiloilla on tärkeää ja sillä voidaan saada merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Valitettavan usein verosuunnittelu on kuitenkin lyhytnäköistä, yritetään minimoida vain verovuotta koskevat verot. Verotus tulee tehtyä kyllä oikein, mutta onko se järkevää?

Maatalousverotuksen ammattilaisen käyttö vaikka pelkästään tilipäätöksen viimeistelyyn on halpaa suhteessa mahdollisesti saavutettaviin hyötyihin. Viljelijän kannattaa varmistaa osaako ”kylän veroammattilainen” tai tilitoimisto oikeasti maatalouden verotuksen. Maatalousverotuksen erityiskysymykset ja pitkänaikavälin verosuunnittelun hallitsevia ammattilaisia löytyy mm ProAgrialta.

Kiinteistövero ja poistojen käytön järjestys

Rakennusmenoista kaikki koneet, kalusteet ja niiden asennustyö kannattaa laittaa kohtaan koneet ja kalusto, tällöin ei makseta turhaa kiinteistöveroa.

Poistoissa kannattaa käyttää yleensä täysiä poistoja salaojissa sekä silloissa, tilatuissa ja asfaltoinnissa. Niihin kannattaa myös purkaa tasausvaraukset. Seuraavaksi täysiä poistoja kannattaa käyttää rakennuksista/rakennelmista. Koneiden ja kaluston poistoja kannattaa säästää viimeiseksi, ne ovat tarvittaessa tehokas tulontasaaja.

Yleisimpiä virheitä verotuksessa

Yleisin virhe verotuksessa on käyttää täysiä poistoja, vaikka se ei olisi järkevää pitkällä aikavälillä. Poistojen verohyöty voi olla lähellä nollaa kun pitkänaikavälin suunnittelulla poistojen verohyöty olisi 40-55 prosenttia. Ensimmäiset vuodet ollaan tyytyväisiä kun ei tarvitse maksaa veroja, mutta 4-6 vuoden kuluttua tilanne voi muuttua oleellisesti. Verotettava tulos kasvaa kun poistot on syöty. Lisätulosta joudutaan maksamaan korkeaa marginaaliveroa joka on jopa 55 prosenttia.

Velkoihin kirjataan vain maatalouden velat. SPV- ja maahankinta yms. lainoissa samassa lainassa voi olla asunto-, metsä- ja maataloudenlainaa. Lainat tulee jaotella oikein, jotta maatalouden nettovarallisuus ei turhaan vähenny väärällä lainojen jaottelulla. Metsätalouden velan korot ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella kohdassa 7.7. Samassa kohdassa ilmoitetaan myös maatalouden korot jos maataloutta harjoitetaan verotusyhtymänä. Esitäytetty veroilmoitus kannattaa tarkistaa aina, samoin verotuspäätös.

Jos huomaat virheitä verotuksessa tai olet esim. unohtanut ilmoittaa metsätalouden korot esitäytetyllä veroilmoituksella tai laittanut koneita rakennuksiin, sen voi korjata 5 vuotta taaksepäin. Joulukuun 2014 loppuun mennessä jätetyllä oikaisuvaatimuksella voi vaikuttaa verovuoden 2008 verotukseen.

Poistopohjan ja velan välinen yhteys

Jos velkaa on sama määrä tai vähemmän kun käyttämättömiä poistoja on tilanne tasapainossa. Jos velkaa on enemmän kun poistoja tällöin joudutaan ensin maksamaan verot ja vasta lopulla pystytään lyhentämään velka. Huomioi peltoa velkarahalla ostaessa nettovarallisuuden heikentyminen ja mahdollisesti kiristyvä verotus.

Velka Poistopohja Verovelka

600 000 € 600 000 € 0 €
600 000 € 200 000 € 160 000 €, kun poistojen verohyöty on 40 %

Milloin osakeyhtiömuotoinen yritystoiminta on verotuksen näkökulmasta järkevää?

Osakeyhtiö on suunnittelun arvoinen vaihtoehto maataloudessa kun ansiotulot pitkällä aikavälillä ovat vähintään 40 000 euroa henkilöä kohden vuodessa. Aluksi kannattaa ottaa käyttöön muut verosuunnittelun välineet, mm. nettovarallisuuden hyödyntäminen.

Maatilanyhtiöittämisen suunnittelun ja toteuttamisen ammattilaisia on suomessa vain muutama. Tärkeä osa yhtiöittämistä ovat yhtiö- ja osakassopimukset. Yhtiöittämiseen on varattava aikaa vähintään puoli vuotta jotta ehditään laatia selkeät sopimukset sekä saadaan tarvittavat ennakkopäätökset verottajalta ja muilta viranomaisilta.

Verosuunnittelulla tienattu säästö on täysin verovapaata.

Kirjoittaja
Risto Savolainen, agronomi
talouden ja verotuksen huippuosaaja
ProAgria Pohjois-Savo
risto.savolainen@proagria.fi p. 0500 987 654