Tuliaisia Tanskasta

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Henkilöstöjohtamista Tanskassa

Even kuva 1

Tammikuun lopussa suuntasin tieni Tanskaan. Matkan tarkoitus oli käydä kuulostelemassa, millaisia johtamisen työvälineitä tiloilla käytetään. Erityishuomio meillä oli henkilöstöjohtamisessa isoilla tiloilla. Mielestäni työkalut ovat hyödynnettävissä kaikissa yrityksissä, joissa työskentelee yksi tai useampi ihminen.

Tanskassa meidän ProAgriaa vastaava neuvontajärjestö on Seges. Seges on viime vuosina vienyt eteenpäin Lean –filosofiaa maitoyrityksissä. Lean on johtamisfilosofia, jonka avulla pyritään pääsemään kaikesta turhasta eli tuottamattomasta tekemisestä eroon. Moni on voinut törmätä Leaniin esimerkiksi standardityöohjeiden eli SOP:pien ja 5S:n muodossa.

Mitä Lean sitten käytännössä Tanskassa tarkoittaa? Lean mallin mukaisesti Tanskassa on tiloilla hyödynnetty Whiteboard meeting ja Weekplanner, suomeksi viikkopalaveri ja viikkosuunnitelma. Viikkopalaverissa yrityksen työntekijät ja johto kohtaavat viikottain tuotannon ja sen lukujen äärellä ja mietitään mitä on tehty hyvin ja missä asioissa olisi parannettavaa. Viikkosuunnitelmassa käydään läpi tälle viikolle suunnitellut työt: niin rutiinit kuin epäsäännöllisemmät hommat.

Työkalujen käytön tarkoitus on, että kaikki pysyvät kartalla missä mennään ja myös siinä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Lisäksi samalla käydään joka viikko läpi mitä asioita pitäisi kehittää.

Parannusten aikataulun kanssa käytettiin seuraavanlaista priorisointitaulukkoa:

Näin saatiin helposti selville se, onko järkevää tehdä parannus nyt vai myöhemmin.

Leanin perusperiaatteita on tunnistaa lisäarvoa tuottavat ja minimoida turhat työt. Työkalut ovat vain menetelmä näiden tunnistamisessa. Tanskassa tiloilla koettiin, että viikkopalaverit ovat nopeita ja vaivattomia. Niiden avulla säästetään aikaa, kaikki tietävät viikkosuunnitelman, työn tekeminen systematisoituu ja osaaminen lisääntyy. Ja mikä tärkeintä, jokainen saa saman viestin.

Eveliina Turpeinen, ruokinnan asiantuntija

ProAgria Pohjois-Savo

puh. 040-523 0932

eveliina.turpeinen@proagria.fi