Tukihaku sähköistyi, niin sähköistyy verotuskin

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Verohallinnossakin muututaan sähköisiin toimintatapoihin.

Rahat pinossa tilipalveluihin muok 3 1

Jälleen on aika tehdä selvitystä menneestä vuodesta ja lähettää ilmoitus yhteiskunnan jäsenmaksujen määräämistä varten. Maailma muuttuu verohallinnossakin entistä sähköisemmäksi. Erityisen tärkeää on huomioida, ettei alv-lomaketta, kausiveroilmoituslomaketta enää tule postissa. Ilmoittamisessa pitää olla omatoiminen.

Kätevimmin kausiveroilmoituksen voi antaa sähköisesti Verotili-palvelussa tai kirjanpito-ohjelman kautta. Palveluun kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset. Yritykset ja kuolinpesät tarvitsevat kirjautumiseen erillisen Katso-tunnisteen. Tarvittaessa myös ProAgrian asiantuntijan voi valtuuttaa hoitamaan ilmoitukset sähköisesti.

Kausiveroilmoituslomake löytyy netistä. Jos ei ole tietokonetta, pitää turvautua naapuriapuun. Me proagrialaisetkin autamme mielellämme lomakkeiden tulostuksessa ja siinäpähän sitä voi pohtia muutenkin veroasioita.

Verohallinto on lisännyt nettisivuilleen opastusta ja tietoa verotukseen. Maa- ja metsätalouden sivuilla on ajankohtaista tietoa verotuksesta ja veroasioiden hoidosta osoitteessa vero.fi/maatalous. Maatalouden veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet ovat osoitteessa vero.fi/veroilmoitus/2

Verotukseen liittyy vuosittain julkaistavat verohallinnon yhtenäistämisohjeet. Nyt nekin ovat kaikkien luettavissa verohallinnon sivuilta. Vuoden 2015 ohjeet ovat hyvin lyhyet. Syvällisempää tietoa tarvitessa kannattaa vilkaista aiempien vuosien ohjeita.

Kirjanpitoa ei pelkästään yhteenlaskun vuoksi

Kirjanpitoa tehdessä pohtii monesti kannattaako tilikarttaa käyttää laajasti vai suppeasti. Oma kokemukseni on, että kannattaa käyttää laajemmin. Laajemmin ja yksilöidymmin kirjatusta kirjanpidosta on hyötyä budjetoinnissa ja eri vuosien tulojen ja menojen kehityksen vertailussa. Kun vielä kirjaa määrätkin, niin on vielä helpompi vertailla eri vuosien yksikköhintoja.

Ensimmäinen palaute verotuksesta tulee keväällä huhtikuussa ja vastaukset on annettava toukokuun alussa. Toukokuussa pitää muistaa ilmoittaa mm. mahdolliset metsätalouden korot, vuokratulot, kotitalousvähennys ja yhtymissä osakkaiden lainojen korot ja saldot. Muutenkin esitäytetty lomake on syytä tarkistaa.

ProAgria Pohjois-Savon veroneuvonnan asiakkaana voit halutessasi tehdä jo etukäteen sopimuksen veroehdotuksen tarkistamisesta ja täydennysten ilmoittamisesta. Samaan kontrahtiin kuuluu myös syksyllä tulevan lopullisen verotuspäätöksen läpikäynti. Se tahtoo helposti jäädä tarkistamatta ja se vilkaistaan vasta uutta veroilmoitusta tehdessä.

Mukavia veroilmoituksen täyttöhetkiä ilman harmeja ja turhaa ilmapiirin sähköistymistä.

Antti Valta

ProAgria Pohjois-Savo

0400 380 201