Säilörehun teko – kesän kohokohta?

1 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Mitä asioita on huomioitava, kun tilalla mietitään rehunkorjuun järjestämistä?

Kuvat 248 vaal

Säilörehusadon korjaamiseen on useita eri vaihtoehtoja. Rehua korjataan muun muassa pyöröpaalaimella, ajosilppurilla, noukinvaunulla ja tarkkuussilppurilla. Yhteinen tekijä ja tavoite eri korjuuketjujen välillä on, että varmistetaan rehun hyvä säilyvyys talven yli. Hyvällä säilyvyydellä edistetään rehun hyvää maittavuutta eläimille ja sitä kautta hyvää tuotantovaikutusta. Kärjistettynä hyvän ja huonon rehun tekeminen maksaa saman verran. Ja kukapa ostaisi halpaa ja huonoa, kun samalla hintaa voi saada hyvääkin.

Ajoittain korjuuketjut tulevat teknisen käyttöikänsä päähän tai tilan tarpeet säilörehun korjuun suhteen muuttuvat. Työvoiman riittävyys on yksi rajoittava tekijä usealla tilalla, kun mietitään eri korjuuvaihtoehtoja. Navettatöiden on hoiduttava myös rehunteon aikana.

Mitä asioita on huomioitava, kun tilalla mietitään rehunkorjuun järjestämistä? Pohdinta kannattaa aloittaa käytettävissä olevasta työvoimasta. Silloin runsaasti työvoimaa tarvitsevat ketjut voidaan karsia jo alussa pois vaihtoehtojen listalta. Olemassa olevat rakennukset ja käytettävissä olevat ruokintamenetelmät rajaavat myös valikoimaa yhdessä peltojen sijainnin kanssa. Kun listalle saadaan muutama vaihtoehto, niin silloin on aika laskea kustannukset korjuuketjuittain. Tämän jälkeen on helppo verrata saatuja tuloksia esimerkiksi urakoitsijan tarjoukseen ja päätöksen tekoon saadaan ”kättäpitempää”.

ProAgria Pohjois-Savo tarjoaa edellä kuvattua palvelua. Jos rehunkorjuu mietityttää, niin ota reilusti yhteyttä.

Juho Pikkarainen
Talousasiantuntija
puh. 043 824 7615
juho.pikkarainen@proagria.fi