Nurmen täydennyskylvöt aloittivat kevättyöt Pohjois-Savossa

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Täydennyskylvöihin päästiin heti vapun jälkeen.

Arjan kuva blogi

Nurmien täydennyskylvöt käynnistyvät yleisesti Pohjois-Savossa heti vapun jälkeen. Otollinen kylvöaika voi olla lyhyt, sillä vanha nurmi näyttää aloittavan kasvua. Jos vanhan nurmen kasvu on voimakas, pienet aukot ja harventumat heinikossa jäävät pian varjoon ja itäneet versot kuolevat valon puutteeseen. Isommat aukot pysyvät pidempään avoimina ja otollista aikaa täydennykselle on hieman pidempään. Siemen tarvitsee myös hyvän maakosketuksen, jota voi parantaa haraamalla, kylvämällä vantaiden kautta tai jyräämällä.

Laidunnetut alueet ovat viime kesän jäljiltä paikoin hyvin aukkoisia ja täydennyskylvö on tarpeen. Raiheiniä voi laitumen seoksessa olla noin 10 %. Varsinaisia talvituhoja ei juuri ole, mutta säilörehunurmilta löytyy yleisesti raiteita jotka vaativat sekä tasoitusta, että lisää siementä. Viime kesänä perustetut nurmet ovat sen sijaan pääosin hyväkuntoisia, sillä heikko vilja antoi tilaa nurmen versoutumiselle. Vanhoja, syksyllä kyntöön meneviä nurmia voi täydentää pelkällä italianraiheinällä. Jos säilörehunurmea on tarkoitus pitää vielä useampia vuosia, voi seokseen lisätä esim. 10 % englanninraiheinää. Esimerkiksi kotimainen Riikka-englanninraiheinä kasvaa syksyllä huomattavasti maltillisemmin kuin tuontilajikkeet ja se myös talvehtii niitä paremmin. Liiallinen voimakkaasti kasvava raiheinä heikentää monivuotisten heinien talvehtimista erityisesti, jos korjuukertoja on kaksi ja raiheinä jatkaa kasvuaan pakkasiin asti. Siemenmäärää kannattaa säätää aukkojen määrään suhteuttaen. Jos aukkojen osuus on esim. 30 %, täydennyskylvöön riittää n. 10 kg siementä.

Timotei on yksinomaisena siemenenä vaativa täydennyskylvettävä, mutta valko- ja alsikeapila sekä raiheinien lisääminen seokseen parantavat täydennyskylvön onnistumismahdollisuuksia. Eräiden lähteiden mukaan keskimäärin vain 5 % timoteikylvöksestä vakiintuu nurmeen, kun taas raiheinistä osuus on noin 25 %. Apilat ja muut heinät asettunevat näiden lukujen väliin. NuRa-hankeen(Nurmet rahaksi) ruutukokeista saadaan kotimaista tietoa täydennyskylvöjen onnistumisesta.

NuRa:n koeruudut kylvettiin Maaningalla 3.5. 12 kg/ha timotei-nurminatasiemenseosta kauniissa poutasäässä (kuva: M. Hyrkäs, Luke)

Luomussa täydennyskylvöä voi pitää aina järkevänä, sillä vanhan heinän kilpaileva varjostus tulee hyvin hitaasti uusien taimien päälle. Tiheä nurmi hillitsee myös rikkojen kasvua luomunurmilla. Voikukan valloittamat nurmet kannattaa kuitenkin luomutilallakin päättää nopeasti, sillä voikukka varjostaa nopeasti täydennyskylvöksen hengiltä. Tavanomaisella tilalla voikukkaa voi hävittää ruiskuttamalla ja näin parantaa täydennyskylvön vakiintumismahdollisuuksia.

Peltokanankaali on lähtenyt jo täyteen kasvuun ja kukkavarret tulevat näkyviin viikon tai puolentoista päästä. Jos sää jatkuu lämpimänä voi otollinen peltokanankaalin ruiskutuskausi jäädä hyvin lyhyeksi. Kukkivaan peltokanankaaliin ei ruiskutus enää tehoa, mutta kitkemällä voi pienialaisen kanankaalisaastunnan saada kuriin.

NuRa-hanke ja ProAgria ovat mukana Hankkijan 9.6 Siilinjärvellä järjestettävässä pellonpiennartilaisuudessa. Toivottavasti moni pääsee mukaan juttelemaan nurmen täydennyskylvöistä, lannoituksesta, korjuuajasta ja Nurmet nousuun – pienryhmätoiminnasta paikan päälle.

Arja Mustonen,nurmiviljelyn erityisasiantuntija, ProAgria Pohjois-Savo