Miksi siirtää sitä minkä voit tehdä jo nyt?

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Ennakoi talven ruokintaa raaka-aineanalyysin avulla

Kuva 1 8 2017

Ennakoi talven ruokintaa raaka-aineanalyysin avulla

Säilörehu on lehmien ruokinnan pääkomponentti. Sen koostumuksella ja laadulla on suuri merkitys onnistuneen ruokinnan toteuttamiseksi. Jotta ruokintaa voidaan suunnitella tarkasti, lähtökohtana on, että säilörehu on analysoitu. Käytetyin tapa on analysoida valmis säilörehu ennen syöttöön ottoa. Kattavimman säilörehuanalyysin peitellystä säilörehusta saat kairaamalla. Kairaaminen vie kuitenkin useasti aikaa ja vaatii paalierästään useamman kairauskerran.

Vaihtoehtoinen tapa kairaamisen sijaan on ottaa säilörehusta näyte jo tekovaiheessa. Tämä raaka-aineanalyysi kertoo ruokinnan suunnittelun kannalta oleellisia tietoja: sulavuuden, energian, valkuaisen ja kuidun määrän säilörehussa.

Ottamalla raaka-aine näytteen tiedät jo ennakkoon, millaista rehua siilossa on ja miten sitä voidaan täydentää. Näin ehditään yhdessä asiantuntijan kanssa valita sopiva väkirehutäydennys mahdollisimman pian. Ehdit hyvin kilpailuttaa ja tilata rehut ennen kuin säilörehun syöttö alkaa. Näin vältytään tuotoksen romahdukselta ja saadaan pidettyä tuotanto koko ajan korkealla.

Korjatessa säilörehua siiloon, voi siilon tiivistäjä ottaa kuorman tullessa siitä näytteen ja kerätä niitä joka kuormasta. Näistä koostuu kokonaisnäyte, josta otetaan pussiin sopiva määrä rehua. Näytteet kannattaa säilyttää kylmässä, jotta ne eivät pilaannu ennen analyysointia. Pyöröpaaleihin tehdessä näyte voidaan kerätä niitetyiltä karhoilta ennen paalaamista. Kerättäessä raaka-aine analyysi jo tekovaiheessa pellolta vältytään paalien rikkomiselta ja näin myös paalien pilaantumisriski pienenee.

Säilörehun raaka-aineen voi analysoida Valion ja Seilabin laboratorioissa. Valion analyysi on valiolaisille maidontuottajille maksuton, Seilabin analyysi maksaa 20 €.

Toisen sadon tekeminen alkaa olla jo suurimmassa osassa Pohjois-Savoa ajankohtaista. Siitä ehtii hyvin ottaa raaka-ainenäytteet. Yhdessä 1. sadon säilörehun analyysin kanssa voidaan miettiä sopiva väkirehutäydennys koko talveksi. Näin väkirehua ei välttämättä ole tarpeen vaihtaa talven aikana ollenkaan. Riittää kun päivitetään ruokintasuunnitelmaa säilörehuanalyysien mukaisesti.

Sanna Rönkkö

Ruokinnan ja tuotannonohjauksen asiantuntija