MAST – Maitotalouden ja alkutuotannon systemaattinen tehostaminen Pohjois-Savossa

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

MAST –hanke tiivistää neuvonnan, tutkimuksen, koulutuksen ja edunvalvon-nan yhteistyötä maitotalouden kehittämisessä

Img 3710 0

Pohjois-Savo on vahvaa maidontuotantoaluetta, mutta vahvuuden ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa uusiutumista ja toimintamallien kehittämistä. Tässä keskeisenä nähdään neuvonnan, tutkimuksen, koulutuksen ja edunvalvonnan yhteistyön tiivistäminen. Maakunnassa on tehty pitkään yhteistyötä yli organisaatiorajojen, mutta tehostamismahdollisuuksia on edelleen esimerkiksi tiedonvaihdossa sekä yhteisten kehittämisteemojen työstössä.On myös tunnettava muissa maakunnissa ja valtakunnan tasolla tehtävä kehitystyö ja poimittava sieltä hyvät käytännöt. Lisäksi tärkeää on kansainvälinen tiedonvaihto ja verkostojen luominen.

Näistä lähtökohdista käynnistettiin 1.7.2015 MAST -hanke, joka tulee sanoista "Maitotalouden ja alkutuotannon systemaattinen tehostaminen Pohjois-Savossa". Hankkeen hallinnoi ja koordinoi ProAgria Pohjois-Savo. Toteutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Savonia-ammattikorkeakoulun ja MTK Pohjois-Savon kanssa. Hanke kestää 31.12.2017 saakka

Tavoitteena tehokas ja maatiloja hyödyttävä kehittämistoiminta

MAST –hanke syventää neuvonnan, tutkimuksen, koulutuksen ja edunvalvonnan välistä yhteistyötä maatalouden kehittämisessä. Koska Pohjois-Savo on vahvaa maidontuotantoaluetta, maitotalouden kehittäminen korostuu. Hanke lisää tiedonsiirtoa, yhteisten kehittämistoimien ideointia, suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi selvitetään ja tunnistetaan alkutuotannon kehittämistarpeita ja työstetään niihin liittyviä ratkaisuehdotuksia. Ratkaisuehdotuksissa hyödynnetään mukanaolevien tahojen vahvuuksia ja parasta osaamista. Tällöin vastuuta ja tekemistä jaetaan keskittämisen sijaan.

Kehittämistyön ja organisaatioiden välisen yhteistyön tehostamisen kautta pystytään tuottamaan entistä paremmin Pohjois-Savon maatilojen tarvitsemia kehittämispalveluja. Tätä kautta tuetaan tilojen kilpailukykyä ja elinvoimaa myös tulevaisuudessa.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa on 7 toimenpidekokonaisuutta, joista keskeisin on ydinryhmän toiminta. Ydinryhmä tarkoittaa 4 hlön ryhmää (1hlö/taho), joka kokoontuu säännöllisesti vaihtamaan ideoita, ajatuksia, esille tulleita kehittämistarpeita ja miettimään niihin ratkaisuehdotuksia. Ratkaisuehdotuksia työstetään mukanaolevien tahojen omana työnä sekä jo suoraan hankkeen sisällä seuraavien toimenpiteiden kautta. Lisäksi hanke koordinoi muun muassa Maitotilabarometri 2016 , hankkii tietoa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja kehittää tiedonsiirtoa.

Hankkeesta lisätietoa: https://pohjois-savo.proagria.fi/hankkeet/mast-hanke-5838

kehitysjohtaja, hankkeen projektipäällikkö

Mika Repo, ProAgria Pohjois-Savo

p. 043-8252679, mika.repo@proagria.fi