Maitomarkkinoiden myllerryksessä maltti on valttia

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Miten tulisi toimia tässä tilanteessa?

Img 5530muok

Valitettava tosiasia on, että kansainvälisten tapahtumien, varsinkin konfliktien, vaikutukset näkyvät ja tuntuvat nopeasti. Venäjän kaupparajoitteiden seuraukset aiheuttivat tarpeen arvioida uudelleen maidosta tuottajille maksettavaa hintaa markkinatilanteen muutoksen takia. Miten pitkästä markkinahäiriöstä on kyse, on arvoitus meille kaikille. Samaan aikaan kansainväliseen maitotuotteiden markkinatilanteeseen on vaikuttamassa myös vuonna 2015 tapahtuva kiintiöiden poistuminen.

Miten tulisi toimia tässä tilanteessa?

Ei kannata ainakaan painaa paniikkinappulaa tai lukita jarruja niin voimakkaasti, että joutuu hallitsemattomaan sivuluisuun. On järkevintä arvioida, mitä näköpiirissä oleva 4 sentin hinnanalennus vaikuttaa lähikuukausien kassatilanteeseen ja minkä suuruisia korjausliikkeitä tarvitaan. Mikäli arvioinnin johtopäätökset edellyttävät toimenpiteitä, ne on syytä käynnistää välittömästi. Käytännössä saatetaan tarvita lainojen maksuehtojen uudelleen järjestelyjä pankin kanssa tai maksuaikojen uudelleen sopimista tavarantoimittajien kanssa. Myös suunniteltujen isompien hankintojen, mm. kone- ja laitehankintojen, aikataulutusta on mietittävä näköpiirissä oleva rahoituspohja huomioiden, varsinkin jos olettamana on ollut rahoittaa ne kassasta tai tulorahoituksella.

Isompien investointien suunnittelussa lähtökohtana on käytetty nyt toteutumassa olevan hintariskin tasoa, jolloin toteutuva hinnanalennus ei syö kokonaan kannattavuuspohjaa pitemmällä aikavälillä. Oleellista on kuitenkin saada hankkeet pysymään ennakoidussa kustannustasossaan ja toiminnan käynnistyminen/laajentuminen aikataulussaan. Lisäksi on pidettävä kirkkaana mielessä, että investointipäätösten kohdalla sihti on aina pitemmällä. Isoja päätöksiä ei pidä koskaan tehdä pelkästään lähikuukausien hintatason perusteella, vaan pitemmän aikavälin markkinatilanteen ja hintakehityksen näkymällä riskit huomioiden.

Oman toiminnan kustannustason hallinta ja sopeuttaminen uuden tilanteen mukaiseksi on välttämätöntä. Kustannussäästöjen haettaessa on kuitenkin muistettava, että toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen näkökulmasta ei pidä säästää itseään hengiltä. Tuotannon toimivuuden, työskentelyn tehokkuuden ja työturvallisuuden sekä eläinten kannalta hyvät tuotanto-olosuhteet yhdessä hyvän eläinaineksen kanssa takaavat tulevaisuuden kilpailukyvyn. Osalla tiloista saattaa olla järkevää optimoida ruokintaa vallitsevan maidon hintatilanteen mukaan. Tähän löytyy asiantuntevaa apua ProAgrian ruokinnan asiantuntijoilta.

Hyvällä ennakoinnilla ja maltillisella harkinnalla löytyy kyllä keinot tässäkin tilanteessa. Nopeat markkinatilanteen ja hintojen vaihtelut ovat tulevaisuudenkin arkipäivää. Omaa osaamista ja keinoja markkinatilanteiden hallintaan on kehitettävä. Maitotaloustuotteita tarvitaan kyllä jatkossakin ja hyvillä tuotteilla on kasvava kysyntä.

Matti Ollikainen
varatj., talousasiantuntija
matti.ollikainen@proagria.fi