Laidunnurmen hyödyntäminen Irlannin maataloudessa

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Mietteitä Irlannin matkalta

Lehma blogiin anu

Monen mielikuvaan Irlannin maataloudesta kuuluvat vihreät nummet, ja maidon- ja lihantuotanto Irlannissa perustuukin pitkälti laidunnukseen, joten mielikuvat vihreistä nummista ovat totta. Irlannin maatalousmaasta yli 90% on nurmentuotannossa ja laidunalueena. Maidon- ja lihantuotannossa nautojen ruokintaan käytetään hyvin vähän muuta kuin nurmea, koska Irlannin meri-ilmasto suosii nurmentuotantoa.

Euroopan nurmiyhdistyksen järjestämässä konferenssissa Irlannissa pääsimme tutustumaan kahteen maidontuotantotilaan Corkin pohjoispuolella. Molemmilla tiloilla pidettiin tärkeänä nurmentuotannon johtamista, satotasojen määritystä sekä kasvustohavaintoja. Kasvustohavaintoja tehdään kasvukauden aikana 40-50 kertaa. Nurmisadot vaihtelevat 15000 – 19000 kg ka/ha välillä. Täällä suomessa säilörehusatojen satotasojen nostoon pyritään vaikuttamaan nurmiseoksen monipuolistamisella, mutta Irlannissa luotetaan puhtaisiin raiheinä laidun- sekä säilörehunurmiin. Paikallisten hyvien tutkimustulosten perusteella on nurmiin ruvettu lisäämään valkoapilaa. Laidunkausi Irlannissa alkaa helmikuussa, kestäen aina marraskuulle asti, jonka jälkeen kaksi talvikuukautta lehmät ovat ummessa. Kasvukausi Irlannissa onkin huomattavasti pidempi ja kosteampi, kuin meillä Suomessa. Irlannissa ei varsinaisesti suunnitella säilörehuntekoa, vaan säilörehua korjataan tarpeen mukaan sopivilta lohkoilta. Irlannissa maidon- ja naudanlihantuotanto perustuu tulvaisuudessakin laidunnukseen, jota molemmat tilat aikovat tehostaa. Samalla lohkolla laidunnuksia pyritään toteuttamaan kymmenen kertaa kasvukauden aikana ja nurmikiertoa pyritään pidentämään täydennyskylvön avulla.

Pääsimme tutustumaan myös Teagascin toimintaan, joka on tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan yhdistävä organisaatio Irlannissa. Esittelykierroksella meille esiteltiin mm pari erilaista laskentamallia, joilla voidaan ennustaa ja laskea nurmen kasvua viljelijän antamien tietojen ja säätietojen perusteella.

O’Donnellin tilan tulevaisuuden suunnitelmia esittelemässä Denis O’Donnell.

Kongressin anti oli hyvin monipuolinen läpileikkaus kansainvälisestä nurmitutkimuksesta. Tutkimuksellisista näkökulmista painottuivat ehkä eniten luonnon monimuotoisuuden vaaliminen sekä kestävä kehitys. Ilmaston muutoksen vaikutuksiin liittyviä esityksiä oli myös useita. Yksi keskiviikko-aamupäivän sessio oli teemalla ” tiedonsiirtoa viljelijöille”. Esitysaiheet liittyivät viljelijäryhmien neuvonnasta saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin, sekä maatilojen osallistumiseen erilaisissa tutkimusprojekteissa. Viljelijän tuottamaa käytännön kokemukseen pohjautuvaa tietoa tunnutaan arvostavan myös muualla maailmassa.

Anu Rossi