Katse tulevaisuuteen

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Vuosi 2015 oli haasteellinen - vuosi 2016 vasta alkamassa.

Nurmi

Vuosi 2015 oli maatalouden osalta monella tapaa poikkeuksellinen Pohjois-Savossa. Ikävin asia maatalousyrittäjien kannalta että Pohjois-Savon maatalouden rahavirrat jäivät selkeästi edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. Pohjois-Savossa on maatalouden rahavirrat on kasvanut useita vuosia peräkkäin jopa edellisen maidon hinnan laskun aikana 2009-2010.

Viime vuonna kohdatut haasteet oli monen tekijän summa. Maidon ja lihan hinnan lasku, maataloustukijärjestelmien muutokset ja niistä seuranneet maksuaikataulujen myöhentymiset ja tukien lasku aktiivitiloilla ja poikkeuksellisen haastava kesä on aiheuttanut monelle tilalle poikkeuksellisen suuria haasteita.

Katse eteenpäin

Vuosi 2016 ei näytä sisältävän merkittävää parannusta maidon ja lihan markkinahintoihin. Viime vuodelta siirretyt tuet maksetaan kesäkuun loppuun mennessä. Haastavassa tilanteessa pitää pystyä katsomaan eteenpäin eikä lopettaa tilan kehittämistä. Jokaiselta tilalta löytyy kohteita, mitä tehostamalla pystytään kustannustehokkuutta parantamaan ja usein investoinnit näihin toimiin ovat hyvin pieniä. Yleisesti ottaen nurmen tuotanto ja eläinten ruokinta ovat suurimmat kustannuserät työpanoksen lisäksi, mihin yrittäjä pystyy itse vaikuttamaan. Ensimmäisenä kannattaa kehittää niitä asioita tilalla joiden kustannus/ tuotto on paras mahdollinen.

Kehittämiskohteiden havainnointiin kannattaa kyseenalaistaa omia toimintatapoja ja kysyä itseltä miksi teen asioita näin? Vastauksia omiin kehittämiskohteisiin saat esimerkiksi ProAgrian BM-ryhmistä ja asiantuntijoilta, toisilta viljelijöiltä, lehdistä ym.

Viime vuonna monet tilat purkivat hyvin vuosien kassaylijäämiä toiminnan rahoittamiseen. Tämän vuoden toimintakyky kannattaa varmistaa tekemällä kassabudjetti tilan tuloista ja menoista. Rahat ei laskemalla lisäänny, mutta budjetilla saadaan aikaan mielenrauha ja puitteet, jonka sisällä yritys voi toimia ja tarvittaessa myös nähdään tarvittavien joustojen määrät tilan lainaohjelmiin.

Onnistuneita kehitystehtäviä vuodelle 2016!

Tuomo Rissanen

ProAgria Pohjois-Savo

Vt. toimitusjohtaja

040 563 8749