Benchmarkin -pienryhmät

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Maataloudessa benchmarkkaus toimii myös erinomaisesti.

Img 5948

Benchmarking tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Se ei sinällään ole mikään uusi juttu, sillä yritysmaailmassa sitä on käytetty paljon. Benchmarkkaus on ympäri maailmaa levinnyt toimintatapa.

Maataloudessa benchmarkkaus toimii myös erinomaisesti. Pienryhmissä omia työtapoja ja erilaisia käytäntöjä päästään vertaamaan paikan päällä eli navetassa tai pellolla. Oman tilan toiminnan kehittämiskohteisiin saa uusia näkökulmia ja ideoita ryhmästä. Melkein jokaisessa työvaiheessa on erilaisia käytäntöjä, miten homma hoidetaan – ja usein ryhmissä nousee esille ajatus, että ”olen miettinyt tuota jo pitemmän aikaa, ai noin se siis toimii..” eli joku on jo saattanut testata tiettyä toimintatapaa ja pystyy kertomaan omia kokemuksiaan siitä.

Pienryhmät ovat kokoontuneet hyvin monenlaisten aiheiden ympärillä. Pienryhmä antaa mahdollisuuden keskustella muiden tilojen kanssa tietyn aiheen ympärillä. Vertaamalla omia tuloksia muiden tuloksiin päästään käsiksi eroihin tilojen prosesseissa ja tätä kautta miettimään sitä, miten omalla tilalla voi tehostaa toimintatapoja. Esimerkiksi tuotosseurannan tuloksia voi uudella tavalla hyödyntää tilan kehittämisessä. Pienryhmänohjaaja ja asiantuntijat ohjaavat keskustelua ja tuovat uutta tietoa ja näkökulmaa eri aiheisiin. Luottamuksellisuus pienryhmässä antaa vapauden keskustella myös vaikeista aiheista. Vaikka tunnuslukuja pohditaan myös esimerkiksi ruokinnan- ja tuotosseurannan asiantuntijan tai terveydenhuolto eläinlääkärin kanssa, saadaan pohdintaan uutta näkökulmaa, kun niitä avataan yhdessä toisten yrittäjien kanssa pienryhmässä.

Pienryhmistä saatu palaute on ollut hyvää. Vertaistuen merkitys ryhmissä on suuri, etenkin investointeihin liittyvissä ryhmissä. Ryhmistä on saatu myös uutta innostusta omaan työhön sekä havahduttu omiin kipupisteisiin tilan arjessa. Pohjois-Savossa pienryhmiä toteutettiin MaitoTaito-hankkeessa. MaitoTaito-hanke päättyy keväällä 2014, mutta benchmarking pienryhmät jatkuvat hankkeen jälkeenkin. Pohjois-Savossa alkavia ryhmiä voi seurata esimerkiksi sivulta www.laari.info.

Kirjoittajana MaitoTaito-valmentaja Paula Moisanen, puh. 040 673 9465