Analysoi tuloksesi ennen kevätkiireitä

2 min lukuaika

Savolaeset ossoojat

Miten oman maitotilasi vuosi 2013 meni?

Kylvotoita 063

Kevät näyttää tulevan tänä vuonna aikaisin ja aurinkoinen keli, lämpö sekä valoisuus houkuttelevat ulkotöihin enemmän kuin numerot ja käppyrät papereilla ja tietokoneen ruudulla. Sen verran kannattaa kuitenkin keskittyä talouslukujen analysointiin, että saa kiinni viime vuoden keskeiset onnistumiset ja tulevaisuuden kehittämisen paikat.

Ohessa on vähän omia kokemuksiamme suurehkojen maitotilojen vuoden 2013 tuloksesta ja analyysiä siitä, miksi kyseiset tilat ovat menestyneet. Kokonaisuudessaan vuosi 2013 oli maitotiloille kohtuullisen hyvä. Alkuvuotta vaivasi korkeat ostorehukustannukset, mutta uuden satokauden myötä ostorehujen hinnat pikkuhiljaa tippuivat ja kustannukset jäivät osalla jopa alle edellisvuoden tason.

Hyvin menestyville tiloille yhteisiä piirteitä ovat perusasioiden erittäin hyvä osaaminen sekä maidontuotannossa että nurmirehun tuotannossa. Meijerimaitomäärä/lehmä on keskimääräistä korkeampi ja säilörehun määrä/ha ja laatu keskimääräistä parempi. Prosessit toimivat jouhevasti ja kustannustehokkaasti. Huomio on kiinnitetty onnistumisen kannalta olennaisiin kohtiin, on päädytty selkeisiin toimiviin ratkaisuihin tuotantomenetelmissä.

Tulosta tekevät tilat ovat kehittäneet tilaansa tasapainoisesti, ensimmäisenä tuottavimmat investoinnit ja tämän jälkeen onnistumisien myötä parantaneet tasaisesti myös muita osa-alueita. Näillä tiloilla peltomäärä/lypsylehmä on yli yhden, mutta ei kuitenkaan tuotantoon nähden ylimäärin ja pelto käytetään tehokkaasti hyväksi. Tilat keskittyvät ydinprosessiin eli maidon- ja nurmen tuotantoon ja tekevät tiivistä yhteistyötä eri viljelijöiden kanssa sekä osia sivuprosesseista on myös ulkoistettu. Nämä viljelijät ovat verkostoituneet toisten viljelijöiden kanssa ja pyrkivät kokoajan saamaan uutta tietoa ja toimintatapoja ulkopuolisilta toimijoilta.

Miten oman maitotilasi vuosi 2013 meni? Hyvä väline tähän seurantaan on ProAgrian tulosanalyysi, jolla saat kattavan kuvan koko tilasi kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta sekä pääset vertaamaan omaa tilaasi samankokoisiin vastaaviin maitotiloihin, jolloin saat arvokkaita vinkkejä oman toiminnan kehittämiseen. Suurin hyöty tulosanalyysistä tulee vuosittain tehtynä palveluna, koska yksittäisen vuoden tunnusluku ei kerro kaikkea, vaan vuosittain tehtynä saadaan selvyys tilanteesta mihin yrityksesi on menossa.

Aurinkoisia kevätpäiviä kaikille

Tuomo Rissanen, 040 563 8749
Matti Ollikainen, 0400 371 021