Tunnista lämpöstressin oireet ja ennaltaehkäise sitä ajoissa

2 min lukuaika

Ruokintapöydällä

Lämpöstressi on yhä useammin ongelma myös suomalaisilla lehmillä

Laidun Linda kurkioja

Lämpöstressi voi alkaa jo lämpötilan ollessa +20°c tasolla, riippuen ympäristön ilmankosteuden tasosta. Mitä korkeampi ilmankosteus on, sitä matalammassa lämpötilassa eläimet saattavat kärsiä lämpöstressistä. Lehmä käyttää makaamiseen vähemmän aikaa ja seisoskelee enemmän. Tämä vähentää syöntiin ja märehtimiseen käytettyä aikaa ja laskee maitotuotosta. Nämä tekijät voivat lisätä hapanpötsiriskiä ja lämpöstressistä kärsivä lehmä on alttiimpi myös muille sairauksille, kuten mm. utaretulehduksille. Lisääntynyt seisoskelu rasittaa sorkkia ja altistaa sorkkasairauksille. Myös normaali kiimakierto ja hedelmällisyys voi heikentyä.

Lehmän normaali hengitystiheys on noin 30 kertaa minuutissa. Hengitystiheyden ollessa yli 45krt/minuutti on se jo selkeästi kohonnut ja lehmä voi kärsiä lämpöstressistä. Korkeatuottoiset lehmät tuottavat enemmän lämpöä kuin umpilehmät ja ovat siksi herkempiä lämpöstressille, mutta myös umpilehmät kärsivät kuumuudesta. Niiden lämpöstressillä voi olla pitkäaikaisiakin vaikutuksia mm. poikimisen aikaiseen vastustuskykyyn, syöntikykyyn sekä tulevaan maitotuotokseen. Myös nuorkarja voi kärsiä lämpöstressistä ja vasikoidenkin veden tarve lisääntyy.

Riittävästä vedensaannista huolehtiminen yleisesti on ensiarvoisen tärkeää. Kun lämpötila nousee yli +20°c, veden tarve lisääntyy 40kg lypsävällä lehmällä jopa 3 litraa jokaista astetta kohden. Juomakuppien puhtaudesta tulee huolehtia ja virtausnopeudet kannattaa tarkastaa. Ilmanvaihtoa on suositeltavaa lisätä mahdollisuuksien mukaan, ja erityisesti makuualueiden viilennys on tärkeää. Viilentävät vesisuihkut voi olla myös hyvä vaihtoehto, kunhan kosteus poistuu navetasta nopeasti. Laiduntavilla eläimillä tulisi olla varjopaikka ja kuumimmilla kausilla laidunnusta voi toteuttaa myös yöaikaan.

Ilman lämmetessä kannattaa huomioida myös säilörehun mahdollinen lämpeneminen. Helteet voivat vaatia myös muita ruokinnallisia muutoksia, asiantuntijoiltamme saat apua sekä ruokinnan että olosuhteiden pohdintaan! 

Ota yhteyttä!