Irlannin nummien nurmentuotantoa

Irlannin maataloudesta leijonanosa perustuu nurmentuotantoon. Maa on tunnettu vihreinä kumpuilevista maisemistaan, joilla eläimet laiduntavat suurimman osan vuodesta. Tämä mielikuva on helppo todistaa myös faktoilla, sillä Irlannin maatalouspinta-alasta noin 70% on nurmella ja karjaa on mahdollista laiduntaa sijainnista riippuen 210 päivästä jopa 300 päivään vuodessa.  

Irlannissa karjantuotanto ei perustu suuriin tuottoihin vaan alhaisiin kustannuksiin. Ja juuri nurmella on todella suuri taloudellinen vaikutus Irlannin talouteen. Laidunnettava nurmi on kolme kertaa halvempaa kuin säilörehuksi tehty nurmi ja viisi kertaa halvempaa kuin väkirehu.

Kuvaajassa eri maiden keskimääräinen kokonaiskustannus suhteessa nurmen osuuteen ruokinnassa. Mitä suurempi on (laidunnettavan) nurmen osuus ruokinnassa, sitä alhaisemmat kokonaiskustannukset ovat.

Ihailtavaa on, kuinka irlantilaiset muuttavat kaikki euronkuviksi. Maatalous ei ole kiinni kiloista ja tonneista – vaan euroista. Tästä muutama hyvä esimerkki: Teagasc on laskenut, kuinka paljon lisätuottoa viljelijät saavat, jos he saavat lypsylehmät aikaisemmin keväällä laitumelle. Jokainen lisäpäivä tuo viljelijän taskuun 2,70€ lehmää kohden. Tämä tekee 100 päisellä karjalla 270€/päivä ja viikossa jo melkein 1900€. Toisena esimerkkinä jokaiselle lajikkeelle on määritetty indeksi, joka kertoo lajikkeen taloudellisen arvon ja taloudellisen panoksen seoksessa. Indeksiin vaikuttaa mm. laatu, satotaso ja kestävyys.

Avainasemassa ei ole se, kuinka paljon nurmea kasvaa kg ka/ha. Se on kiinni sitä, kuinka paljon nurmea HYÖDYNNETÄÄN kg ka/ha. Laidunnetulla tai niitetyllä nurmella on suora vaikutus nettotulokseen, joka saadaan jokaiselta nurmihehtaarilta. Laiduntamalla pystytään hyödyntämään parhaimmillaan 85% nurmesta ja niittämällä nurmisäilörehuksi vastaava luku on parhaimmillaan 75%.

Irlannissa laitumia käytetään tehokkaasti hyödyksi. Teagascin Ballyhaisen tilalla lehmät vaihtavat laidunta 1,5 päivän eli 3 lypsyn jälkeen uuteen. Näin eläimet saavat koko ajan nuorta laadukasta nurmea ja juuri laidunnettu ala saa toipua rauhassa. Tavoitteena on laiduntaa laidun 4 cm.  

Irlannissa on kuitenkin paljon samaa kuin meillä Suomessa, sillä nurmentuotanto lähtee liikkeelle myös heillä perusasioista. Eli back to basics. Kaikki lähtee suunnittelusta. Kuinka paljon rehua tarvitsen? Kenelle syötän sen? Minkä laatuista rehun täytyy olla? Kun nämä asiat ovat mietittynä, voi alkaa perehtyä viljelyteknisiin asioihin. Tavoitellessa hyvälaatuista ja korkeaa kuiva-ainesatoa/ha, maan kasvukunnon on oltava kunnossa. Kalkki on halvin lannoite. Siinä ei kannata säästellä, sillä pH:n ollessa liian alhainen (tai liian korkea) kasvi ei saa ravinteista kaikkea hyötyä irti. Maan pH:n tavoite on nurmea tuottaessa 6,3-6,5. Kalkkia ei kuitenkaan kannata lisätä kerralla liikaa, sillä maa ei pysty hyödyntämään liian suuria kertamääriä. Irlantilaisten neuvo on, että älä lisää kerralla enempää kuin 7,5 tonnia/ha. Kun pH on kunnossa, myös ravinnetilanne laitetaan tasapainoon. Erityishuomio fosforiin ja kaliumiin, typpeä tietenkään unohtamatta. Maan tiivistymiä pitää välttää – ja jos niitä on, ne pitää korjata.