Miksi lisätä viljelykiertoa?

2 min lukuaika

Ruohonjuurella

Viljelyn monipuolistamisella tiedetään olevan paljon positiivisia vaikutuksia. Erityisesti tautipaineen pienentyminen vaikuttaa keskeisesti satotasoihin ja mahdollistaa myös tautiaineiden käytön vähentämisen. Viljelykierron monipuolistaminen myös tehostaa ravinteiden käyttöä ja samansuuruisilla lannoitetasoilla saadaan yksipuolista viljelyä suurempia satoja. Esikasvien positiiviset vaikutukset voivat olla useamman kasvukauden mittaiset. Yksipuolinen viljely on kuitenkin valitettavan yleistä. Onneksi maataloustukikauden vaihtuminen ja sen myötä voimaan astuneet viljelykierto- ja vähimmäismaanpeitevaatimukset ovat pakottaneet viljelijöitä pohtimaan viljelyn monipuolistamista.

Oljykasvit Kaija Hinkkanen

Hyvä suunnittelu on kaiken A ja O

Viljelykiertoa suunniteltaessa ensimmäiseksi on mietittävä mitkä tekijät rajoittavat viljelykasvivalikoimaa. Tässä vaiheessa ei vielä liioin kannata markkinanäkymiä miettiä, koska viljelykierron suunnittelu on suhteellisen pitkän aikavälin suunnittelua ja markkinatilanteet vaihtelevat vuosittain. Joillakin viljelijöillä viljelykasvivalikoimaa voi rajoittaa tekniset rajoitteet mm. kuivuri voi olla vaikea puhdistettava ja siten edellisen erän jäämiä voi olla paljonkin seuraavan kuivauserän seassa, eikä erilaisia eriä saada kuivattua puhtaina. Toisilla kuivausmahdollisuutta ei ole lainkaan. Myös muu konekanta ja oma kiinnostus ja osaaminen voivat asettaa rajoitteita. Joillain tiloilla viljelykiertoa monipuolistamalla haetaan uusia kannattavampia viljelykasveja viljelyyn, toisilla taas päätavoitteena on viljelyn monipuolistamisen kautta saada pääkasvin satotasoja nostettua. Jälkimmäisestä hyvänä esimerkkinä ovat perunatilat. On myös hyvä pohtia mitä mahdollisuuksia markkinat antavat. Esimerkiksi kotieläinten rehuksi sopivat hyvin myös eri viljalajien seoskasvustot. Seoskasvustot ovat hyvä keino monipuolistaa viljelyä ja nostaa satotasoja.

Kun viljelykasvivalikoima on saatu selville, voidaan viljelykierron suunnittelu aloittaa. Viljelykiertoa suunniteltaessa on hyvä huomioida eri kasvien kylvö- ja korjuuajat, esikasvivaikutukset ja mahdolliset tautien isäntäkasvit. Hyvällä suunnittelulla viljelyn monipuolistamisen hyödyt voidaan maksimoida. Aina viljelyn monipuolistamisen ei tarvitse tarkoittaa oman viljelykasvivalikoiman laajentamista, vaan viljelyä voidaan monipuolistaa myös vaihtomaiden kautta. Käytäntö on yleistä perunan ja avomaan vihannesten viljelyssä. Näin voidaan maksimoida arvokkaimpien viljelykasvien osuus ilman että viljely yksipuolistuu.

Monipuoliset viljelykasvit

Vaikka meidän kasvukautemme on lyhyt, löytyy alueeltamme varsin monipuolisesti eri viljelykasveja. Joidenkin kasvien kohdalla viljelyalat ovat toistaiseksi pieniä, mutta ovat kuitenkin vakiinnuttaneet paikkansa tiettyjen tilojen viljelykierrossa. Perinteisten kevätviljojen lisäksi omassa asiakaspiirissänikin on viljelyssä mm. syysviljoja, öljykasveja (kevät- ja syysmuotoisia), hernettä, kuminaa, kuituhamppua ja timotein siemenviljelyä. Myös maanparannustarkoituksessa viljeltävien kasviseosten määrä on yleistynyt ja karjatiloilla yhä useammin viljellään myös monilajisia kasviseoksia säilörehuksi. Mahdollisuuksia viljelyn monipuolistamiseen siis löytyy. Eikä pidä unohtaa, että yksipuolisen viljelyn riskit ovat suuret.