TöitäSuomesta… för pollinerarna

3 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Humlor, bin, fjärilar, flugor och många andra pollinerare har väntat på denna arbetsdryga sommar minst lika ivrigt som resten av oss som rör

Hur många polinerare hittar du på bilden ?

Nu när sommaren börjat har trädgårdsodlingarna fått den till antalet största säsongsarbetskraften i rörelse. Humlor, bin, fjärilar, flugor och många andra pollinerare har väntat på denna arbetsdryga sommar minst lika ivrigt som resten av oss som rör oss på fälten. Många gårdar skulle helt kunna glömma behovet av säsongsarbetskraft om dessa hjältar vid blomningstiden inte orkade komma till jobbet.

#Räddapollinerarna (#Pelastapörriäinen) har fått stor publicitet i media och många människor som är intresserade av naturen har vidtagit olika åtgärder under våren för att hjälpa upp förhållandena för våra flygande vänner. Trädgårdsodlaren är i fokus under pollinerar kampanjen, eftersom många av de åtgärder som görs på gårdarna påverkar livet för våra små hjälpare, både på gott och ont. För att hjälpa våra pollinerare kan man tillämpa samma idéer som för de övriga säsongsarbetarna.

Ersättning den för förlorade fritiden, det vill säga lönen måste vara lämplig. Lyckligtvis, nöjer sig pollinerarna med lite och njuter av ett bra liv på den nektar och pollen som du erbjuder åt dem. Viktigare än lönebeloppet är att det finns jämnt och tillräckligt med arbete under hela den långa perioden. Många naturliga pollinerare gillar att övnings arbeta med den första viden på våren samt med andra olika naturblommor. Även om inte alla buskar beaktas med ett gott öga när det gäller jordbrukarstödet, kunde det vara bra att vara lite lat med att putsa och gallra ruderatmarker. Man behöver inte alltid skära av maskrosorna på alla platser genast om våren. Efter själva arbetssäsongen är det värt att komma ihåg de goda arbetarna med mångsidiga blomsterängarna som blommar länge. Förutom pollinerarna kan ängarna beundras även av andra såsom trädgårdarnas kunder. Med tanke på pollinerare är det viktigt att det finns mycket blommor och kontinuerligt. I en bra odlingsplanering kan man planera in landskapsåkrar eller grönträda med biväxter samt förutom stöden optimera även levnadsvillkoren för pollinerarna.

Alla anställda är inte likadana och därför är det bra att ha olika jobb på gården för var och en. Vissa börjar arbeta mycket tidigt på våren, medan andra är i sitt esse först under högsommaren. Mångsidighet på gården är därför önskvärt även i denna situation.

En säker arbetsmiljö är varje arbetstagares rättighet. På trädgårdar lönar det sig att uppmärksamma detta då man planerar växtskyddsåtgärder. Enligt principerna för integrerat växtskydd ska åtgärder göras endast då bekämpningsnivån överskrids och i första hand använder man mekaniska och biologiska bekämpningsmetoder. Men i vissa situationer kan kemiska växtskyddsmedel vara nödvändiga. I samband med en del kemikalier bör man tänka på att inte använda dem när de små arbetstagarna är ute och sköter sin dagliga arbetsinsats. Följ därför med att pollinerarna spenderar sin nattliga paus innan ni gör kemiska bekämpningsinsatser.

När det gäller de anställdas komfort och den årliga arbetskraftens fortsättning är det också värt att investera i bostadsarrangemanget för pollinerarna. Det lönar sig att bygga både mindre och större insektshotell även på trädgårdsodlingar.

Med dessa tankar i bakhuvudet håller du dina pollinerande arbetstagare glada och själv blir du på gott humör med att upprätthålla den biologiska mångfalden. På vissa gårdar lönar det sig också att använda bin och humlor för att sprida växtskyddsmedel i samband med pollineringsarbetet. Om du ännu önskar effektivera din rekrytering ytterligare bör du kontakta de personer som förmedlar arbetskraften, dvs. biodlarna.

Kalle Laine, Sakkunnig i växtproduktion, ProAgria Etelä-Suomi

Svaret är sju (7).