Tiedätkö kuinka paljon palveluja maaperä tarjoaa meille?

3 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Maaperän ekosysteemipalvelut ovat tärkeä osa puutarhatuotantoa.

Kiitos kaikista palveluista, joita tarjoat!

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, minkälaisia palveluja maaperä meille tarjoaa? Saatamme pitää niitä jopa itsestäänselvyytenä, niin huomaamattomasti ne tapahtuvat. Nämä palvelut, joita kutsumme ekosysteemipalveluiksi ovat tärkeitä maan kasvukunnolle ja puutarhatuotannolle.

Viljelymaa on vajaa puolet kiinteää ainesta, josta noin 5 % on orgaanista ainesta, yksi neljäsosa on ilmaa ja loput vettä. Nämä osat ovat tiiviisti vuorovaikutuksessa toisiinsa. Jos jokin näistä maaperän ominaisuuksista heikkenee, silloin viljelykin muuttuu haastavammiksi.

Maan vedenpidätyskyky tarjoaa kasveille vettä. Sadevesi suodattuu huokosverkostossa. Osa sadevedestä virtaa isojen huokosten ja halkeamien läpi salaojiin ja pohjaveteen. Osa vedestä on taas niin kovasti kiinnittynyt maapartikkeleihin ja mikrohuokosiin, etteivät kasvit saa sitä irti. Mutta se osa vedestä, joka kiinnittyy maan partikkeleihin ja keskikokoisiin huokosiin on kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Vedenpidätyskyky myös paranee maan orgaanisen aineksen kasvaessa.

Maaperän isot huokoset ja huokosverkosto ovat tärkeitä maan ilmanvaihdolle. Ilmassa happi ja hiilidioksidi kulkeutuvat nopeammin kuin tiiviissä maassa tai vedessä. Kasvien juuret tarvitsevat happea voidakseen kasvaa ja mikrobit tarvitsevat happea voidakseen hajottaa orgaanista ainesta ravinteiksi kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Ilmava maaperä myös edesauttaa, että viljelymaa lämpenee nopeammin.

Maaperä on miljoonien pieneliöiden koti. Maaperässä asuu lieroja, tuhatjalkaisia, punkkeja, sieniä, bakteereja ja paljon muita hyödyllisiä organismeja, joita emme paljain silmin näe. Jokaisella eliöllä on vielä oma vaatimuksensa sopivasta elinolosta ja pienikin muutos elinympäristössä, esimerkiksi viljelytoimenpide, voi olla eliölle joko eduksi tai haitaksi. Kuvittele millainen elonjäämiskamppailu maassa vallitsee, kun pidät kourallista maata käsissäsi.

Mikrobit hajottavat orgaanista ainesta, josta ravinteista osa tulee heti kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Mutta osa ravinteista sitoutuu maaperän partikkeleihin ja humukseen. Tällä tavalla maaperä tarjoaa ravinteita kasveille myöhempää käyttöä varten sekä ehkäisee ravinteiden huuhtoutumista.

Maan muokkauksessa meillä on apuna mm. lierot, jotka kaivavat käytäviä syvälle maahan ja samalla ne siirtävät orgaanista ainesta pinnalta maan alle. Bakteerit, lierot sekä kasvit erittävät lima-aineita, jonka avulla pienet maahiukkaset liimautuvat yhteen muodostaen maamuruja. Maamurut kestävät sadetta, ehkäisevät eroosiota ja maan liettymistä sekä parantavat maan vedenpidätyskykyä ja viljavuutta.

Maaperä tarjoaa meille myös muita ekosysteemipalveluja. Maaperä on mm. kiinnityspaikka kasveille, maaperä tarjoaa meille rakennusaineita, puhdasta vettä sekä vaikuttaa myös ilmastoon. Ilman kaikkia näitä ekosysteemipalveluja puutarhaviljely olisi haasteellista.

Maaperän kasvukuntoa kannattaa vaalia ja siihen panostaminen kannattaa pitkällä tähtäimellä. Huolehdi kasvukunnosta tekemällä aistinvarainen arviointi maan rakenteesta. Tarkista salaojien toimivuus ja puhdista reuna- ja niskaojat säännöllisesti. Vältä liiallista maanmuokkausta, älä aja pellolla kun maa on märkää. Ota säännöllisesti maa-analyyseja ja suunnittele sen perusteella lannoitus, kalkitus ja muut toimenpiteet. Lisää maahan orgaanista ainesta ja muista lisätä viljelykiertoon viherlannoituskasveja tai nurmi, jotta peltokin saa välillä levätä.

Lapiotestillä voit nopeasti selvittää pellon kasvukuntoa. Hyväkuntoisessa maassa löytyy sekä isoja ja pieniä huokosia, pyöreitä muruja ja kokkareita sekä tasaisesti juuria koko näytteessä.

Kasteliero voi kaivaa jopa sormenkokoisia käytäviä maassa.

Annika Wickström, Puutarhatuotannon kehityspäällikkö, SLF.