Kurkistus saksalaiseen herukanviljelyyn

4 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Syyskuun 2022 lopussa toteutui Marjamaat 2 -hankkeen opintomatka Saksan länsiosaan. Matkan painopiste oli herukassa, mutta muitakin marjoja nähtiin. Viininkorjuu oli tuolloin parhaillaan käynnissä. Vierailimme neljällä tilalla ja yhdessä tutkimuslaitoksessa.

Kate 2 Bloggk2 002

Painopiste hedelmätuotannossa

Saksassa hedelmän- ja marjanviljelyn painopiste on hedelmätuotannossa omenan ollessa tärkein kasvi. Marjoista mansikka on pinta-alaltaan suurin kasvi, n. 14 000 ha. Toiseksi eniten marjoista viljellään pensasmustikkaa, n. 3 000 ha.

Vuonna 2021 Saksan koko herukanviljelyala oli 2127 ha. IBAn (International Blackcurrant Association) kokoaman tilaston mukaan Saksassa viljeltiin v. 2021 mustaherukkaa 1150 ha ja siitä luomuherukkaa oli 90 ha. Keskisato oli vuonna 2021 4,52 tn/ha (3,87 tn/ha v. 2020). Teollisuusherukan hinta oli v. 2020 0,80 €/kg.

Tuttuja lajikkeita, topakka lannoitus

Herukkalajikkeissa oli tuttuja nimiä. Viljelyssä oli mustaherukalla mm. Ruben, Tisel, Ben Alder, Ben Hope, Tenah; punaherukalla Rovada ja Jonkher van Tets. Typpeä herukalle annettiin 80 - 100 kg/ha, mikä Suomessa käytettyyn lannoitustasoon verrattuna on varsin korkea. Riviväli oli meikäläistä kapeampi, n. 3 m, joten taimia hehtaaria kohti on enemmän kuin meidän viljelyksillämme.

Näkemämme herukkapensaat olivat pienehköjä. Viljelijät kertoivat kasvustojen kärsineen muutakin Keski-Eurooppaa vaivanneesta kuivuudesta. Äkämäpunkkia näkyi runsaasti.

Herukka

Jo syysvärityksessä olevaa biodynaamisesti viljeltyä herukkaa.

Ilmastonmuutos haastaa

Kesä 2022 oli ollut Saksassa hyvin kuiva. Reilingenissa sijaitsevan puutarhatilan isäntä Klaus Schröder kertoi pohjaveden alueella pudonneen. Heidän puutarhaviljelyksensä tarvitsevat kastelua ja vesi saadaan omista kaivoista. Normaalisti kastelurajoituksia ei ole, mutta kesällä 2022 kastelua on jouduttu rajoittamaan.

Obstversuchsgut Heuchlingen -koetilalla Oedheimissa kuulimme, että ilmastonmuutokseen varautuminen näkyy tutkimustyössä: herukalla haetaan kuivuutta ja tauteja kestäviä, satoisia lajikkeita, joille riittää nykyistä lyhyempi kylmäkäsittely talvikaudella. Mustaherukan valtalajike Ben Alderin viljely vähenee, sillä talvien lämmetessä se ei välttämättä saa tarvitsemaansa kylmäkäsittelyä.

Tutkimuslaitosta esitelleen herra Weissmanin mukaan ilmaston muuttuminen näkyy myös siinä, että herukan lannoitusajankohdat (tavallisesti kaksi lannoitusta) ovat aikaistuneet maalis-huhtikuulle, kun aiemmin lannoitettiin huhti-toukokuussa. Marjakasveille on tullut uusia kasvitauteja – herukalla tosin muita marjakasveja vähemmän.

Tutkimusasemalla oli valmistumassa mielenkiintoinen – ja kallis – katerakennelma ruukkuviljelmän suojaksi. Teräsrungon varaan on asennettu valokatteita, joissa puolella pinta-alasta on pieniä aurinkoenergiakeräimiä, ”miniaurinkopaneeleja”. Aurinkopaneeleiden avulla saadaan tuotettua sähköä ja samalla ne suojaavat kasvustoa liialta auringonpaahteelta. Kate suojaa kypsyvän sadon sateelta. Katteeseen on asennettu kourut niin, että sadevesi saadaan kerättyä talteen. Sitä on suunniteltu käytettävän kasteluvetenä lannoitteilla terästettynä. Aika näyttää, tuoko rakennelma riittävää tuottoa kattamaan korkeat kustannukset. Taloudellisen tuoton odotetaan nousevan 60 % mm. kastelun tuoman lisäsadon ja talteen saadun aurinkoenergian kautta.

kate

Vielä vähän keskeneräinen oleva katerakennelma Obstversuchsgut Heuchlingen -koetilalla Oedheimissa. Katerakennelma suojaa allaan olevan ruukkuviljelmän sateelta, osin liialta auringonpaahteelta, kerää sadeveden kastelun tarpeisiin ja aurinkoenergiaa miniaurinkopaneeleiden avulla.

Kaikkia työvaiheita ei voi koneellistaa

Pääosa herukasta korjataan herukanpoimintakoneilla kuten meilläkin. Dirk ja Seija Herdieckerhoffin tilalla näimme luumun koneellista korjuuta. Yhden puun sadon korjuuseen meni vain vajaa minuutti kaksi ihmistä + traktori + korjuukone -yhdistelmällä. Luumujen lajitteluun ja pakkaamiseen toki tarvittiin korjuun jälkeen käsityötä, mutta se tehtiin sisätiloissa kuljetushihnan äärellä. Heiko Dannerin tilalla viinin korjuu oli parhaillaan käynnissä. Näkemämme New Holland -korjuukone pysyy kulkemaan kohtuullisen viettävillä rinnemailla, mutta jos nousu on yli 20 %, niin on turvauduttava perinteiseen käsinkorjuuseen.

Vierailukohteissamme kausityövoima tuli joko Puolasta tai Romaniasta. Yksi isännistämme, parhaimmillaan kolmisen sataa kausityöntekijää työllistävä viljelijä, valitteli työvoiman sitoutumattomuutta.

Monialayrittäjä, biodynaamisesti hedelmä- ja marjakasveja viljelevä Klaus Engemann kertoi, että tavanomaisesti viljelyllä mansikalla ja parsalla oli ongelmia kesällä 2022. Sadosta jäi korjaamatta 15 - 20 % poimijapulan vuoksi. Koronakesinä 2020 ja 2021 itsepoiminta korvasi jonkun verran varsinaista kausityövoimaa. Kesällä 2022 koronarajoitusten helpotuttua osa asiakkaista alkoi taasen matkustella vapaa-ajallaan ja osa alkoi säästää kaikessa Ukrainan kriisistä johtuvien energia- ja muiden kustannusten nousun takia.

Loppuvuodesta 2022 maataloustyön minimituntipalkka nousi 12 euroon.

Haasteita, mutta myös mahdollisuuksia

Vaikka vierailukohteemme olivat isoja tiloja, niin osana heidän markkinointiaan oli suoramyynti: joko tilamyymälässä tai erilaisissa myyntipisteissä. Myös katukuvassa näkyi viikkomarkkinoiden mainoksia. Maassa, jossa asukastiheys on suurempi kuin meillä Suomessa, mahdollisuudet suoramyyntiin ovat hyvät.

Vierailukohteemme olivat vahvasti perheyrityksiä. Perheenjäsenet työskentelivät tilalla ja perinteet tuntuivat olevan läsnä tavalla tai toisella. Tapaamillamme tiloilla tulevaisuus vaikutti olevan turvattu: jatkajia oli perheen sisältä. Eritoten luomu/biodynaamisen viljelyn piirissä on myönteistä virettä jatkajien suhteen.

Viljelijät arvioivat kuitenkin, että isoja muutoksia on tulossa: puutarhatuotannossa mm. työvoiman saatavuuden takia ja maataloudessa yleensä tämän hetken energia- ym. kustannusten nousun vuoksi. Viljelijöiden mukaan ruoan kuluttajahinta on noussut, mutta nousu ei näy riittävästi tuottajahinnassa.

Tilamyynti

Tilamyynti ja muu paikallismarkkinointi oli tärkeä, vaikka vierailukohteemme olivat isoja tiloja.

Heiko Danner

Heiko Dannerin ”Cassismanufaktur Danner”-tuotemerkin alla on herukkatuotteita laidasta laitaan, kosmetiikasta elintarvikkeisiin. Tuotteet tehdään tilan omista herukoista joko tilan omassa ”hillopajassa” tai alihankintana.

På svenska: En titt på den tyska vinbärsodlingen