Granskning av produktionskostnaderna

3 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Förutom bokföring kan man granska produktionskostnaderna med hjälp av modellkalkyler.

Mansikka Kuva: Essi Jokela

När man så här i början av året skriver in de sista kvittona i bokslutet är det som att läsa en dagbok och samtidigt komma ihåg vad som hända förra året. Som en ekonomiorienterad person är jag kanske lite pervers, men jag njuter av att bokföra kvitton och av de aha-upplevelser som samtidigt uppstår när man inser hur mycket varje utgiftspost kostade och vilken betydelse utgiften har för de sammanlagda produktionskostnaderna.

Det är viktigt att känna till både hela gårdens men också de enskilda produkters produktionskostnader och kostnadsstruktur. Det är ganska riskfyllt att planera produktionen och att göra större strategiska beslut enbart på baserat på vad man tror och misstänker.

Ofta idkar man frilandsproduktion som en binäring till basproduktion inom jordbruket. Inom jordbruksproduktionen har man inte en egentlig bokföringsskyldighet utan endast anteckningsskyldighet. Därför görs bokföringen vanligen enklare än för annan företagsverksamhet, kassabaserad och som enkelbokföring. Ofta tänker man att bokföringen är endast före skattemyndigheterna men en välplanerad och tillräckligt noggrann bokföring är ett utmärkt verktyg såväl när man följer upp produktionskostnaderna som vid annan planering av ekonomin.

I bokföringen kan man grunda hur många bokföringskonton som helst, till exempel växtskyddsmedel för jordgubbar, växtskyddsmedel för hallon, gödsel för jordgubbar, gödsel för hallon osv. Genom att i stället för att bokföra alla gödsel på kontot jordbrukets gödsel, kan man göra en noggrannare fördelning och på så sätt blir det lättare att få en översikt över de produktvisa utgiftsposterna. Dessutom kan man i vissa bokföringsprogram definiera olika kostnadsställen, till exempel bärproduktion, och på så sätt kan man få ett sammandrag av det enskilda kostnadsställets utgifter och inkomster.

Förutom bokföring kan man granska produktionskostnaderna med hjälp av modellkalkyler. Modellkalkylerna är teoretiska produktionskostnads- och lönsamhetsberäkningar, som vid behov kan anpassas med det egna företagets information. Desto mera man bemödar sig att bearbeta modellkalkylerna med sin egen gårds information desto informativare är dessa. Ifall man gjort bokföringen med tillräcklig noggrannhet får man rätt lätt därifrån tillräckligt noggrann information för att behändigt redigera modellkalkylerna.

Modellkalkylerna är att bra hjälpmedel för framtidsplanering, till exempel när man vill undersöka ifall det lönar sig att börja odla en ny växt.

Man hittar gratis modellkalkylbottnar för ett flertal bärväxter och grönsaker på Internet. Dessa modellkalkyler hittas till exempel på Naturresursinstitutet Lukes Ekonomidoktorns finskspråkiga sida Taloustohtori under rubriken Laskelmakirjasto. Under våren 2022 publiceras det nya uppdaterade och mera lättanvända modellkalkyler för att flertal trädgårdsprodukter. Rikalas trädgårdsstiftelse har finansierat modellkalkylernas uppdateringsarbete.

Dessa modellkalkylbotten är gratis excelkalkyler. För att använda dessa räcker det med grundfärdigheter i Excel och dessutom behövs såklart själva programmet. Ifall du skräms av tanken att självständigt ta itu med exceltabellerna kan du alltid be om hjälp av en rådgivare. De nya uppdaterarde modellkalkylerna kommer att publiceras på ProAgrias och SLF:s sidor.

Anu Koivisto
Sakkunnig i trädgårdsekonomi, Fma Anu Koivisto