FRUIT LOGISTICA 2020 – aktuellt inom grönsaksbranschen

2 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Hört på mässan

Lök i pappförpackning

FRUIT LOGISTICA är en mässa för yrkesfolk inom grönsaksbranschen med närmare 72 000 besökare och ca 3200 utställare, allt från förädlare till uppköpare. Mässan ordnas varje år i februari i Berlin. Finländare ser man där mer och mer för varje år. Detta år deltog rätt få asiatiska deltagare, främst kinesiska, som uteblev pga. covid-19 viruset, som då ännu bara fanns i Kina… Det var tiden då covid-19 inte var en stor sak i Europa ännu. För att komma in på mässområdet måste man ändå försäkra sig att man inte hade några influensasymtom. Det var andra tider då…

Potatis från frö

På senaste år har pratats om att driva upp potatis från frö. På mässan presenterade sig flera företag som utvecklar denna sak. Några hundra gram frö räcker till en hektar och utsädesproduktionen kan förkortas avsevärt genom frösådd. Ett litet problem för oss är att potatis från frö kräver en växttid på 6-7 månader.

Jämfört med tidigare år var det många utställare som i år presenterade biostimulant produkter. Användningsområden och verksamma substanser finns det mycket av. Det svåra med biostimulanter är att det är svårt att hitta oberoende forskning om dem. Fabrikörernas egna påståenden visar på nästan otroliga skördeökningar.

”Plastic free” är på ropet och det som presenterades på konsumentförpackningssidan. Enligt tillverkarna finns största efterfrågan i de nordiska länderna och Mellaneuropa. Nere i Sydeuropa är efterfrågan inte ännu så stor.

Hört på mässan

Tillgången på arbetskraft börjar även vara en fråga som påverkar Sydeuropa mer och mer. Detta redan före Corona krisen. Israel exporterar ingen citrusfrukt mer alls. Numera exporteras endast jordbruksprodukter såsom potatis och avokado. Detta till stor del på grund av brist på pålitlig och fördelaktig arbetskraft från närområdet.

Priserna på produkter varierar allt mer och mer inom året. Det är faktiskt möjligt att någon produkt kan ta slut inom Europa, vilket vi inte är vana vid. Det är både en effekt av allt mer omväxlande väder samtidigt som begränsningarna på växtskyddsmedel börjar märkas, även i Sydeuropa. Mycket av produktionen av grönsaker säljs på förhand (dvs. är kontraktsproducerad), vilket betyder att färre fria partier finns att tillgå om bristsituation uppkommer.

Potatisplantor och fröbehovet för en hektar

Det finns biostimulanter för många användningsändamål

Text och bilder av Dennis Grönroos, specialodlingsrådgivare, ProAgria Ålands hushållningssällskap