Digitalisaatio avomaan puutarhatuotannossa

2 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Uusi teknologia mahdollistaa tuotannon tehostamisen.

Kuva: Hannele Antila
Digitalisaation nopea kehitys on tuonut mukanaan uutta teknologiaa hyödynnettäväksi myös avomaan puutarhatuotannon osa-alueella. Digitaalisten apuvälineiden avulla puutarhayrittäjän on mahdollista saada yhä yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa tietoa viljelypäätöstensä tueksi. Uudet teknologiat antavat mahdollisuuksia myös tuotannon tehostamiseen mm. ajankäytön ja tuotantopanosten optimoinnin osalta.
Kuvauskopterit ja satelliittikuvat antavat reaaliaikaista tietoa kasvuston kehityksestä ja helpottavat kasvukauden aikaisten viljelytoimenpiteiden optimointia. Satelliittikuvista havaitun biomassan avulla voidaan tarkentaa lannoitus- ja kasvinsuojelutoimenpiteitä peltolohkoille ja niiden eri osille. Mitä enemmän täsmäviljelytyökaluja tilalla on käytössä, sitä tarkemmin saatua dataa voidaan hyödyntää. Karkealla tasolla voidaan lohkokohtaisesti arvioida kasvukauden aikaisen lisälannoituksen tarvetta tai laatia tarkka lannoitussuunnitelma lohkon eri osille. Kuvauskopterilla saadaan biomassan havainnoinnin lisäksi tietoa mm. maanmuodoista ja rikkakasvikeskittymistä.
Peltolohkon kasvuolosuhteiden havainnointiin löytyy useita työkaluja. Erilaiset digitaaliset sääasemat antavat tietoa ilman lämpötilasta, kosteudesta, tuulesta ja sateesta. Maaperämittareilla saadaan tietoa maaperän lämpötila- ja kosteusolosuhteista. Reaaliaikaisen havainnointivälineiden lisäksi pidemmän tähtäimen havainnointiin löytyy Eurofinsin laaja maaperäanalyysi, jolla saadaan perinteistä viljavuustutkimusta tarkempaa tietoa maan kasvukunnosta.
Viljelyn tueksi löytyy myös erilaisia puhelinsovelluksia ja mobiilikäyttöön suunniteltuja palveluita. Esimerkiksi kansalaishavainnointiin perustuvan LukeKasKas mobiilisovelluksen avulla viljelijä saa ajankohtaista, paikkatietoon perustuvaa tietoa omia viljelyksiä mahdollisesti uhkaavista kasvintuhoojista. Sovellus lähettää tiedotteita valituista kasvilajeista (puutarhapuolella mm. porkkana- ja kaalikasvit), sovelluksella voi tehdä omia havaintoja ja tietokorteista saa apua kasvintuhoojan tunnistamiseen. Mobiilikäyttöön suunnattuja palveluita tarjoavat mm. eri viljelysuunnitteluohjelmistoyritykset, jotka ovat tuoneet markkinoille mobiililaitteilla käytettävien ohjelmistojen laajennuksia. Laajennusten avulla mm. lohkokohtaisten muistiinpanojen laadinta ja työajanseuranta onnistuu helposti peltotöiden lomassa.
Ajo-opastimet ja automaattiohjaus helpottavat erityisesti puutarhakasvien kylvö- ja istutustöitä. Näiden apuvälineiden avulla saadaan rivien suoruus helposti varmistettua. Ajo-opastimen perinteisessä käytössä ajolinjat määritetään peltolohkolle tullessa. Ajo-opastimien käyttöä voidaan tehostaa ajolinjojen etukäteissuunnittelulla, jolloin viljelyalueet määritellään valmiiksi ja tiedot viedään ajo-opastimeen jo ennen lohkolle tuloa. Etukäteissuunnittelu on hyödyllistä erityisesti tuholaisverkkoja käytettäessä, jolloin viljelyalueesta saadaan juuri oikean kokoinen ja vältytään verkon ulkopuolisilta ”hukkakylvöiltä/istutuksilta”. Ajo-opastimia ja automaattiohjauksia on saatavilla myös vanhoihin traktorimalleihin, joten uuden koneen hankinta ei ole välttämätöntä.
Kirjoittaja on Michaela Kontu, puutarha- ja erikoiskasvituotannon asiantuntija, ProAgria Länsi-Suomi.