Bärodlare bör vara exceptionellt mångkunnig

2 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Det är viktigt att företagaren ser helheten som formas av detaljerna.

Bild: Heikki Inkeroinen

Att lyckas inom bärodling kräver bra ledarskap

Jag har ofta hörts sägas att en bärodlare bör vara exceptionellt mångkunnig. Bärodlaren bör först och främst kontrollera och styra själva odlingen, det vill säga gödsling och växtskydd samt skötseln av odlingsjorden. Dessutom bör hen behärska många tekniska saker allt från plantering, besprutning och tekniken i munstycken. Hen bör känna sorterna och deras lämplighet för den egna åkern och för marknaden. Att sälja och marknadsföra sina produkter är också en mycket väsentlig del av bärodlarens arbete. Skörden är handarbete och kräver en stor mängd säsongsarbetare, så bärodlaren bör även klara av att rekrytera och leda personal. Hen måste känna till byråkratin gällande både odlingen och säsongsarbetet. Dessutom förändras världen runt bärodlingen ständigt, så bärodlaren måste följa med tiden och försäkra sig om att hens egna kunnande räcker till både idag och i framtiden. Även om denna uppräckning inte på nära håll innehåller allting som en lönande bärodling innefattar, känns nog kraven nästan omänskliga. Det är alltså inte underligt att det inom bärodlingen, speciellt gäller detta jordgubbsodlarna, är en norm och mycket vanligt att man går som i dimma åtminstone några månader efter att säsongen tagit slut.

Behöver odlaren faktiskt själv sitta hela natten och bespruta eller köra ut jordgubbarna åt kunderna? Är det verkligen så att företagaren måste klara sig så gott som utan nattsömn från april till oktober? Eller borde företagaren ta sig tid att även under sommaren utveckla verksamheten och leda helheten?

Att utveckla ett bärodlingsföretag är inte så lätt ifall man måste kunna göra allting själv. Det är viktigt att företagaren ser helheten som formas av detaljerna. Det är viktigt att förestå vilka faktorer som påverkar skördenivån och hur marknaderna fungerar, men detaljerna kan man gärna låta endera anställda arbetstagare eller andra delägare ta hand om och en del uppgifter kan även skötas som inköpstjänster. När man i stället för att behärska en oändlig mängd detaljer koncentrerar sig på att behärska helheten kan det hända att man märker att man får tid för även annat en enbart arbete.

Heikki Inkeroinen
Sakkunnig inom trädgårds- och potatisproduktion
ProAgria Itä-Suomi