Anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa puhua arvoista?

2 min lukuaika

Puutarhayrittäjän saappaissa

Otsikon avaus ei ehkä ole toimivin, kun aloitetaan keskustelu puutarhatilan kanssa. Arvot kuulostavat tylsältä ja kaukana käytännöstä olevalta asialta. Ehkä ne kuulostavat liian hienolta asialta pienen perheyrityksen tai toiminimen pohdittavaksi. Mitä arvot sitten ovat ja miksi niistä kannattaa puhua?

Kasvihuone
Kasvutunneli

Arvot voivat olla esimerkiksi eettisiä, moraalisia, kulttuurisia tai henkilökohtaisia. Ne vaikuttavat siihen, miten ihmiset suhtautuvat perheeseen, ystäviin, työhön, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Organisaatioissa arvot ohjaavat yrityksen kulttuuria ja päätöksentekoa. Toisin sanoen arvot ohjaavat ihmisen ja yrityksen toimintaa joko tietoisesti tai tiedostamatta.

Kun viljelijöiltä kysytään koulutustoiveita tai -aiheita, joista he tarvitsisivat lisätietoa, yleensä esiin nousee hyvin konkreettisia ja käytännönläheisiä toiveita. Tietoa kaivataan esimerkiksi rikkakasvien torjuntaan tai kasvitautien hallintaan tai muuhun viljelytekniikkaan liittyen. Yleensä näissä ei tule esiin johtaminen tai strategia. Kuitenkin oma kokemukseni on, että viljeleminen on se ”helppo” osus, kun taas tilan johtaminen ja maanviljelyn muuttaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi on huomattavasti haastavampaa.

Arvojen merkitys

Arvot ovat johtamisen tukipilari. Kun yrityksellä on selkeät ja hyvin mietityt arvot, on arjen ratkaisujen tekeminen helpompaa, kun voidaan aina päätöksentekotilanteessa palata siihen mitä on sovittu ja suunniteltu. Arvot auttavat myös sietämään ulkopuolista painetta kuten syyllistävää julkista keskustelua.

Toisinaan olen kysynyt asiakkailtani miksi he ovat viljelijöitä. Tässä ei ole taustalla heidän tekemien päätösten kyseenalaistaminen vaan aidon mielenkiinnon lisäksi myös tavoite saada heidät miettimään mihin heidän toimintansa ja viljelynsä pohjautuu. Vastaukset ovat yleensä olleet mielenkiintoisia. Usein taustalla on halu tuottaa ruokaa sekä asuminen maaseudun rauhassa. Myös sukutilan jatkaminen ja viljelijäsukupolviin kytkeytyminen ovat nousseet usein esiin. Nämä ovat siis heidän arvojaan ja vaikuttavat heidän tekemiinsä valintoihin ja päätöksiin.

Arvoja ei ehkä suoraan voi muuttaa kassavirraksi, mutta tulevaisuudessa myös marjatilojen brändäämisen tarve lisääntyy ja siinä työssä valmiit arvot helpottavat. Kuluttajat ovat yhä enemmän ”tiedostavia” ja haluavat myös käyttämiensä palveluiden ja ostamiensa hyödykkeiden olevan vastuullisesti ja kestävästi tuotettuja. Kun yrittäjä on selvittänyt itselleen yrityksensä arvot, voi hän hyödyntää niitä myös oman tekemisensä ja tuotteidensa markkinoinnissa.

På svenska: Ursäkta, har du en stund tid att prata om värderingar?

Rubriken är kanske inte den mest fungerande när man inleder ett samtal med en trädgårdsföretagare. Värderingar låter tråkigt och fjärran ifrån det praktiska arbetet. Kanske låter de för fint för ett litet familjeföretag att tänka på värderingar. Så vad är då värderingar och varför ska vi prata om dem?