Ympäristöviisas viljelijä

ProAgria Oulu

Ympäristöviisas maaseutu

Luomme yhdessä ratkaisuja ja työkaluja, jotka edistävät kestävää ruuantuotantoa ja lisäävät viljelijöiden välistä yhteistyötä.

Kuva: Essi Jokela

Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen tavoitteena on lisätä maatilojen välistä, erityisesti kestäviin tuotantotapoihin liittyvää yhteistyötä ja verkostoitumista. Maatiloille kehitetään ympäristöviisaita toimintatapoja hyödyntäen uusinta tutkimustietoa sekä laskenta- ja mallinnusmenetelmiä.

Hanke lisää viljelijöiden tietämystä ja osaamista kestävistä viljelymenetelmistä sekä parantaa maatalouden mahdollisuuksia varautua ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin haasteisiin. Kestävien, maatalouden ilmasto- ja vesistövaikutuksia vähentävien tuotantomenetelmien edistäminen parantaa maatalouden toimintaedellytyksiä yhtenä maaseudun keskeisistä elinkeinoista.

Hankkeen tuloksena syntyy ja otetaan käyttöön alueen haasteisiin vastaavia ratkaisuja, jotka edistävät kestävää, pohjoista ruuantuotantoa. Ratkaisuja etsitään erityisesti Pohjois-Pohjanmaan keskeisiin maatalouden ympäristöhaasteisiin, joita ovat turvemaiden viljely, hiilensidonta, karjanlannan hyödyntäminen, happamat sulfaattimaat sekä maan kasvukunnon parantaminen.

Hankkeen aikana luotavan sähköisen työkalun avulla viljelijä voi suunnitella ja arvioida erilaisia tilan ympäristövaikutuksia pienentäviä valintoja sekä sellvittää ja seurata erilaisia ympäristötunnuslukuja.

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Toteuttaja: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Oulun ammattikorkeakoulu

Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ympäristöviisas viljelijä -podcast

Hanke YouTubessa

Pilottialueet

Tilojen välistä yhteistyötä ja sen avulla kehitettäviä kestävän viljelyn toimintatapoja pilotoidaan kahdella osavaluma-alueella, Tyrnävän Leppiojalla sekä Siikajoen Ohtuanojalla. Pilottialueiden valinnassa painotettiin alueen maanviljelijöiden kiinnostusta ympäristöviisaaseen toimintaan, maatalouden osuutta alueen maankäytöstä sekä vesistöjen tilaa. Pilottialueilta kootaan erilaista ympäristö- ja vedenlaatutietoa ja otetaan muun muassa vesinäytteitä.

Pilottialueilla toimivilla viljelijöillä on mahdollisuus vahvistaa tietämystään ja osaamistaan ympäristöviisaista viljelymenetelmistä sekä ilmastonmuutokseen varautumisen mahdollisuuksista ja näin toimia kestävän ruuantuotannon edelläkävijöinä. Tietämyksen ja osaamisen vahvistamisen lisäksi pilottialueilla toimivat ja hankkeen toimintaan aktiivisesti osallistuvat viljelijät saavat tietopaketin toimintansa ympäristövaikutuksista. Tietopakettiin kootaan mukaan myös maatilan positiiviset ympäristövaikutukset. Osallistujiksi ovat tervetulleita kaikki viljelijät tuotantosuunnasta riippumatta.

Tiedote 15.5.2020: Lue tiedote hankkeen aloituksesta ja pilottialueista kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä.

Ympäristökioski


Uusi viljelijän sähköinen työkalu, Ympäristökioski, auttaa viljelijää hänen omalle tilalleen parhaiten soveltuvien ympäristötoimenpiteiden valinnassa. Kioskilta viljelijä saa parhaat eväät tilansa ympäristötoimiin, joilla on ympäristöhyötyjen lisäksi myös taloudellista merkitystä.

”Ympäristökioski on varsin laaja ja monipuolinen. Parhaan hyödyn omalle tilalle saa, kun Ympäristökioskin sisältöä käy läpi keskustellen eri asiantuntijoiden kanssa.” kuvailee maatalousyrittäjä Tauno Paakkari juuri julkaistua viljelijän työkalua.

Tietopankki ja sovellus apuna ympäristöviisaissa toimissa

Ympäristökioskilta saa tukea myös vuonna 2023 käynnistyvän CAP27 -suunnitelman sisältämien toimenpiteiden valintaan. Viljelijän arvokkaita resursseja säästyy, kun Ympäristökioskin kautta on helposti saatavissa omaa tilaa ja peltoja koskevaa ympäristötietoa. Ympäristökioskin avulla ympäristötoimenpiteet myös kohdentuvat tarpeiden mukaisesti ja ympäristövaikutuksia tilatasolla hallitaan nykyistä paremmin.

Ympäristökioski sisältää sekä nettisivuille kootun laajan maatalouden ympäristötoimenpiteiden tietopankin että selainpohjaisen sovelluksen, joka ehdottaa kullekin peltolohkolle valittavien ominaisuuksien pohjalta parhaiten soveltuvia ympäristötoimenpiteitä. On suositeltavaa käyttää Ympäristökioski -sovellusta, sillä sen avulla laajasta tietopankista valikoituu tilakohtaisesti keskeisimpiä toimenpiteitä, eikä resursseja kulu laajan tietopankin läpikäymiseen. Tietopankki on kuitenkin hyödynnettävissä myös itsenäisenä osana, ilman sovelluksen käyttämistä.

Maksuton apuväline viljelijän arkeen

Ympäristökioski on kehitetty ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten, Oulun ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä osana Ympäristöviisas viljelijä -hanketta. Teknisestä toteutuksesta on vastannut Oulun ammattikorkeakoulun Informaatioteknologian yksikön asiantuntija. Myös Oamkin tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijat ovat osallistuneet tekniseen toteutukseen ja agrologiopiskelijat tietopankin sisältöjen kokoamiseen.

Ympäristökioski on maksuton ja kaikille avoin palvelu. Nettisivustolle koottu tietopankki on käytettävissä ilman rekisteröitymistä. Sovellus edellyttää rekisteröitymistä.

Lisätietoa Ympäristökioskista:

Ympäristökioskin esite

Hyödyt irti Ympäristökioskista - Lisää luonnon monimuotoisuutta

Ympäristökioskilta eväitä CAP27 toimenpiteisiin

Ympäristökioskilta parhaat eväät viljelijälle ja asiantuntijoille

Hyödyt irti Ympäristökioskista -webinaari 31.1.23 (katsottavissa ma 20.2. saakka)

Uutiskirjeet

Ympäristöviisas viljelijä uutiskirje 6/2023

Ympäristöviisas viljelijä uutiskirje 5/2023

Ympäristöviisas viljelijä uutiskirje 3/2023

Ympäristöviisas viljelijä uutiskirje 12/2022

Tiedote: Ajankohtaista lisätietoa yhdyskuntien puhdistamolietepohjaisista ravinteista 12/2022

Tiedote: Ympäristöviisas viljelijä -hanke tiedottaa 12/2022

Ympäristöviisas viljelijä uutiskirje 9/2022

Ympäristöviisas viljelijä uutiskirje 8/2022

Ympäristöviisas viljelijä uutiskirje 6/2022

Ympäristöviisas viljelijä -uutiskirje 4/2022

Ympäristöviisas viljelijä ja Vieraskasvit hallintaan uutiskirje 2/2022

Ympäristöviisas viljelijä -uutiskirje 2/2022

Tiedote: Vesistörumpujen esteellisyydestä tiehoitokunnille 2/2022

Tiedote: Haitalliset vieraskasvit kannattaa huomioida myös viljelyssä - miksi vieraskasveja torjutaan 4.2.2022

Tiedote: Eri tekijöiden tarkastelua Laji.fi-sivustolle ilmoitetuista vieraskasvihavainnoista Oulussa ja sen maaseutualueilla 24.9.2021
Myös viljelijöiden on tunnistettava löytyykö omalta tilalta haitallisia poistettavia vieraskasveja. Ouluun ja sen maaseutualueille on tehty asiaan liittyvä karttatarkastelu. Lue yllä olevasta tiedotteesta lisää ja katso video. Lisätietoja myös Vieraslajit.fi-sivustolla.

Ympäristöviisas viljelijä -uutiskirje 12/2021

Ympäristöviisas viljelijä -uutiskirje 11/2021

Ajankohtaista maiseman- ja vesienhoidosta 8/2021

Ympäristöviisas viljelijä -uutiskirje 9/2021

Ympäristöviisas viljelijä uutiskirje 6/2021

Ympäristöviisas viljelijä uutiskirje 5/2021

Ympäristöviisas viljelijä -uutiskirje 3/2021

Ympäristöviisas viljelijä -uutiskirje 1/2021

Ympäristöviisas viljelijä -uutiskirje 10/2020

Ympäristöviisas viljelijä -uutiskirje 6/2020

Tiedote hankkeen aloituksesta ja pilottialueista 15.5.2020

Materiaalit

8.5.2023 Ympäristöviisas viljely kannattaa -webinaarin tallenne

Ympäristöviisaalla viljelykierrolla tuottavuutta ja ympäristöhyötyjä

Rahoitusmahdollisuuksia perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten hoitoon

Vesienhoidollisia aloja CAP27 järjestelmässä

CAP27 järjestelmän monivuotisten ympäristönurmien vaihtoehtoja (3.5.2023 mukaisesti)

CAP27 mahdollisuuksia monimuotoisuuskaistojen tai -lohkojen perustamiseksi maatalousympäristöön

CAP27 mahdollisuuksia kukkivien kaistojen perustamiseksi maatalousympäristöön

Tietoa maatalouden vieraskasveista ympäristöviisas viljelijä-hankkeessa – koonti toukokuussa 2023

31.1.2023 Hyödyt irti Ympäristökioskista -webinaari (katsottavissa ma 20.2. saakka)

14.12.2022 Ajankohtaista lisätietoa yhdyskuntien puhdistamolietepohjaisista ravinteista

17.10.2022 Ohtuanojan alaosa, vesienhoidon ja -hallinnan suunnitelma

7.4.2022 Kierrätysravinnemahdollisuuksia Oulun seudulla ja lähialueilla

23.2.2022 - 3.3.2022 Ympäristöviisaat ratkaisut -infot

25.11.2021 Kosteikkowebinaari

22.6.2021 Viljelijä – tunnistatko torjuttavan vieraskasvin jättipalsamin?

19.6.2021 Vesien hallintaa peltouomissa ETI -tuella - mallisuunnitelma

18.6.2021 Kerääjäkasvien testausohjeet

23.2.2021 Vesienpuhdistus ravinteita kierrättämällä -webinaari (ohjelma)

27.1.2021 Yhteistyöllä tuloksia Perämeren rantaniittyjen hoidossa -webinaari

Tilaisuuden järjestivät ProAgria Oulun/Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Pohjoisen maisemahelmet- ja Ympäristöviisas viljelijä-hankkeet yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Suomen ympäristökeskuksen Valumavesi-hanke