Ympäristöviisas viljelijä

ProAgria Oulu

Ympäristöviisas maaseutu

Luomme yhdessä ratkaisuja ja työkaluja, jotka edistävät kestävää ruuantuotantoa ja lisäävät viljelijöiden välistä yhteistyötä.

Kuva: Essi Jokela

Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen tavoitteena on lisätä maatilojen välistä, erityisesti kestäviin tuotantotapoihin liittyvää yhteistyötä ja verkostoitumista. Maatiloille kehitetään ympäristöviisaita toimintatapoja hyödyntäen uusinta tutkimustietoa sekä laskenta- ja mallinnusmenetelmiä.

Hanke lisää viljelijöiden tietämystä ja osaamista kestävistä viljelymenetelmistä sekä parantaa maatalouden mahdollisuuksia varautua ilmastonmuutokseen ja sen tuomiin haasteisiin. Kestävien, maatalouden ilmasto- ja vesistövaikutuksia vähentävien tuotantomenetelmien edistäminen parantaa maatalouden toimintaedellytyksiä yhtenä maaseudun keskeisistä elinkeinoista.

Hankkeen tuloksena syntyy ja otetaan käyttöön alueen haasteisiin vastaavia ratkaisuja, jotka edistävät kestävää, pohjoista ruuantuotantoa. Ratkaisuja etsitään erityisesti Pohjois-Pohjanmaan keskeisiin maatalouden ympäristöhaasteisiin, joita ovat turvemaiden viljely, hiilensidonta, karjanlannan hyödyntäminen, happamat sulfaattimaat sekä maan kasvukunnon parantaminen.

Hankkeen aikana luotavan sähköisen työkalun avulla viljelijä voi suunnitella ja arvioida erilaisia tilan ympäristövaikutuksia pienentäviä valintoja sekä sellvittää ja seurata erilaisia ympäristötunnuslukuja.

Toteutusaika:
1.1.2020–30.11.2022

Toiminta-alue:
Pohjois-Pohjanmaa

Hallinnoija ja toteuttaja:
ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Osatoteuttajat:
Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Oulun Ammattikorkeakoulu

Rahoittaja:
Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ympäristöviisas viljelijä -podcast

Hanke YouTubessa

Hankkeen blogi