Huomionarvoista viljelysuunnittelussa ja peltotukiasioissa

2 min lukuaika

Luomua laadulla

Luomutilallinen, olethan tutustunut luomutukeen ja siihen, minkälaisissa tapauksissa tuki leikkautuu pois? Lue asiantuntijoiden vinkit peltotukien hakemiseen ja luomuviljelykiertovaatimuksiin.

Luomu2

Peltotukia hakiessa luomutilallisen on hyvä huomioida, mistä luomutuen voi saada muiden tukien lisäksi ja missä tilanteissa luomutuki leikkautuu pois. Keskinäisiä rajoitteita on ekojärjestelmätuen, ympäristökorvauksen ja luonnonmukaisenkorvauksen välillä. Esimerkiksi ympäristökorvauksen suojavyöhyke -lohkokohtaiselle toimenpiteelle maksetaan ympäristökorvauksen mukaan, mutta suojavyöhykeala ei saa luomutukea. Myös ekojärjestelmätuen luonnonhoitonurmi ja monimuotoisuuskasvit -toimenpiteille ei makseta luomutukea. Sellaisia tukia, joille ei makseta luomutukea kannattaa hyödyntää ennemmin luomusitoumuksen ulkopuolelle jääville aloille. Luonnonhoitonurmille, monimuotoisuusaloille ja suojavyöhykkeille maksetaan luomukotieläintuotannon tuki, vaikka ne eivät luomukasvipuolen tukea saakaan. 

Tukipuntari

Tarkemman laskelman tukienvaikutuksista saat ProAgria tukipuntarin avulla. Tukipuntari soveltuu myös esimerkiksi hyvin erilaisten tuotantovaihtoehtojen vertailuun. Laskelma voidaan tehdä Neuvo 2030 työnä.

Myyntikasvivaatimus

Myyntikasvivaatimustilojen on syytä tarkistaa, että tulevalle kasvukaudelle myyntikasveja on vähintään 30 % tilan luomusitoumusalasta. Hyväksytyt myyntikasvit voit katsoa luonnonmukaisen tuotannon korvauksen sitoumusehdoista.

Myyntikasvivaatimus ei koske tilaa, jossa on luomukotieläintuotannonsitoumus, jos tilalla tuotetaan vähintään 50 % sitoumusalasta luomukotieläinsitoumuksen kohteena olevan karjan rehuksi. Huomioi kuitenkin, että jos luomutilan eläintiheys on alle 0,3 ey/ha myyntikasvivaatimus koskee myös kotieläintuotannon sitoumuksen tehnyttä tilaa.

Luomukasvinviljelytila voi tehdä rehuntuotantosopimuksen luomukotieläintilan kanssa ja tuottaa rehua vähintään 50 % vuosittain sitoumusalasta luomukotieläintilalle. Tällaisessa rehuntuotantosopimustilanteessa myyntikasvivaatimus ei koske tilaa, mutta vastaanotettavalle luomukotieläintilan rehun tarpeelle on oltava kirjalliset perustelut. 

Luomuviljelykiertovaatimukset   

  • Luomutilalla on oltava monivuotinen viljelykierto, jossa on palkokasveja pääkasveina tai aluskasveina vähintään 30 % kullakin lohkolla. Siemenseoksessa palkokasveja on oltava vähintään 15 % ja 3 kg/ha, jotta se täyttää palkokasvivaatimusta.
  • Viljelykierrossa tulee olla vähintään yksi maan viljavuutta ylläpitävä kasvusto pääkasvina, ja vähintään 50 prosentilla viljelylohkolla toteutettavan viljelykierron vuosista tulee olla maan viljavuutta ylläpitäviä kasveja pää-, väli- tai kerääjäkasveina.

Lisäksi tulee noudattaa seuraavia kasvinsuojeluun liittyviä kasvinvuorotusvaatimuksia:

  • Viljakasveja voi olla enintään kolmena vuotena peräkkäin kullakin lohkolla.
  • Palkoviljoja, öljykasveja, perunaa sekä muita saman kasvisuvun yksivuotisia erikoiskasveja voi olla enintään kahtena vuotena peräkkäin kullakin lohkolla.