Perehdyttämällä innostunut, osaava ja oppiva maatilantyöntekijä

4 min lukuaika

Johtotehtävissä

Perehdyttämiseen kannattaa panostaa.

Sailorehu essi jokela 10

Maatilan työntekijän perehdyttäminen lähtee jo alulle täsmällisestä työpaikkailmoituksesta. Tilalla on tehty analyysi ja suunnitelma ennakkoon millaisiin työtehtäviin ja millaisella osaamisella varustettua työntekijää lisäresurssiksi tarvitaan. Hyvän työpaikkailmoituksen jatkumo on mahdollisuus tutustua ennakkoon työtehtäviin ja työpaikkaan. Tästä mahdollisuudesta on hyvä sopia jo rekrytointivaiheessa.

Tutustumisjakson aikana työnantajalle ja työntekijälle kirkastuu jo näkemys siitä, että jatketaanko työsopimuksen tekoon ja perehdyttämisen vaiheeseen. Työnantajan etu on päästä valitsemaan tutustujien joukosta paras työntekijä, siksi työkokeilussa olisi hyvä olla useampi työpaikkaa hakeneista. Työnhakijoille ja olemassa oleville työntekijöille voisi varata mahdollisuuden keskinäiseen keskusteluun työpaikasta jopa ilman päättävää tahoa. Näin ollen olemassa olevat työntekijät pääsisivät mukaan valintaprosessiin valitsemaan itselleen työkaveria.

Selkeät vastuut ja työohjeet

Työtekijän perehdyttämiseen on olemassa erilaisia keinoja ja työkaluja. Kun tilalla työtehtävät ovat selkeästi vastuutettu henkilöille ja työohjeet ovat selvät perehdyttämisessä ollaan jo hyvällä tiellä. Jokainen henkilö on kuitenkin oma persoonansa ja tarvitaan erilaisia tapoja käydä asioita lävitse. Perehdyttämissä kannattaa olla jämpti, jos halutaan, että jatkossakin toimitaan tilan yhteisten pelisääntöjen ja ohjeiden perusteella. Alussa kiitos ja kannustus sekä onnistumista palkitseminen on erityisesti paikallaan. Virheistä opitaan yhdessä ja niiden avulla parannetaan tekemistä ja ohjausta. Kun työohjeet ovat ajantasaisia ja toiminta niiden mukaista, niin uuden työntekijän on helpompi noudattaa ohjeita. Jos todetaan, että ohjeet ja käytäntö ovat ristiriidassa, niin jompaakumpaa pitää samassa yhteydessä päivittää.

Perehdytyssuunnitelma

Perehdyttäjänä voi toimia tilan omistaja ja tilan vakituinen työntekijä. Perehdytyksestä on hyvä laatia suunnitelma yhdessä perehdyttäjien ja perehdytettävän kanssa, jotta pelisäännöt ovat selvät tässäkin asiassa. Ensimmäisten päivien aikana on hyvä käydä yleiset tilan käytännöt lävitse esim. meillä toimitaan näin ohjeet. Nämä voivat sisältää ohjeita työpaikalle saapumisesta, työvaatteiden vaihtamisesta ja hygieniasta, eläinten kohtelusta, työkoneiden käytöstä ja työturvallisuudesta. Uudelle työntekijälle olisi hyvä tarjota informaatio asioista, mistä sovitaan kenenkin kanssa eli vastuun jaosta ja päätöksen teosta.

Perehdytyssuunnitelma kannattaakin tehdä hieman pidemmällä aikajänteellä. Mitkä työtehtävät priorisoidaan tärkeimmiksi ja sellaisiksi, jotka työntekijän täytyy ensimmäisenä hallita. Kun osaaminen karttuu, voidaan siirtyä vaiheesta seuraavaan. Usein maltilliseen perehdyttämiseen ei kiireen keskellä ole riittävästi aikaa. Jos työntekijöitä on paljon ja vaihtuvuus on suurta, niin perehdyttämiseen kannattaa kuitenkin panostaa. Hyvä perehdytys lisää työntekijöiden pitovoimaa yrityksessä ja vaihtuvuus pienenee.

Perehdytykseen on mietitty tietty ajanjakso, jossa työtehtävät tulisi omaksua. On hyvä tarkastella yhdessä uuden työntekijän kanssa jo perehdytysjakson aikana perehdytyksen onnistumista. Mitä osaamista pitää vielä vahvistaa, kerrata ja missä jo on riittävät taidot sekä tiedot. Samalla perehdyttämisen onnistumista kerätään palautetta ja tehdään korjaavat toimet viimeistään seuraavan uuden henkilön saapuessa työhön.

Päivittäinen työnohjaus

Hyvät työohjeet ja yhdessä sovitut käytännöt vähentävät ristiriitoja työntekijöiden kesken ja myös työntekijöiden ja omistajien kesken. Myös virheet, etsiskely, harhailu ja hukka vähenevät, kun asiat ovat kunnossa. Keskinäinen vuoropuhelu ja palaverikäytännöt, joissa näitä asioita käsitellään parantavat työn tuottavuutta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Työntekijän kunnollisella perehdytyksellä saadaan luottamus työntekijään ja hänen osaamiseensa ja voidaan keskittyä kokonaisjohtamiseen yksittäisten tehtävien vahtimisen sijaan.

Henkilöstöjohtamiseen apua ProAgriasta

Henkilöstöjohtamisen asiantuntijamme auttavat sinua olitpa perehdyttämässä uutta työntekijääsi tai vasta suunnittelemassa ensimmäisen työntekijän rekrytointia. Mielellämme kuljemme kanssasi koko matkan rekrytoinnin valmistelusta perehdytykseen ja olemassa olevan työntekijän osaamisen kehittämiseen. Henkilöstöjohtamisen asiantuntijamme toimivat yhdessä tiiminä tuotanto-, talous-, strategia,- sekä Lean-asiantuntijoiden kanssa. Katsomme yhdessä kanssasi tulevaisuuteen luoden tilaasi eteenpäin vievän toimintasuunnitelman. Valjastamme parhaimmat resurssimme käyttöösi. Onnistumme yhdessä!

Virva Hallivuori

ProAgrian valtakunnallinen HR-tiimi, henkilöstöjohtaminen, lean, SOP-työohjeet

Virva Hallivuori on osa ProAgrian valtakunnallista henkilöstöjohtamisen asiantuntijoiden verkostoa osaamisalueenaan perehdyttäminen ja arjen henkilöstöhallinto. Virvan toimenkuvaan kuuluu myös maito-lihanauta-lammaspalveluiden kehittäminen ja koordinointi ProAgria Oulussa. Lisäksi Virva on osa valtakunnallista huippuosaajaverkosta osaamisalueenaan säilörehun laatu.