Maatilayrityksen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

2 min lukuaika

Johtotehtävissä

Aikaa on blogi 1 kuva 1

Maatalousyrityksen työvoiman rekrytoinnissa tyypillistä on, että kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Syitä on useita, esimerkiksi lyhyet työsesongit, erittäin fyysinen työ ja matala palkkataso. Näiden haasteiden ilmentyessä olisi tärkeää ymmärtää, minkälaista työntekijää haetaan tiettyyn työtehtävään, ja toisaalta taas mitä työntekijä arvostaa tai edellyttää työltä ja miten työnantaja voisi vastata näihin odotuksiin.

Koska sesongit ovat lyhyitä, kannattaa pohtia, voisiko työnantaja panostaa työntekijöiden nopeaan ja tehokkaaseen perehdyttämiseen, roolien ja vastuualueiden selkiyttämiseen sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän parantamiseen. Entä voisiko palkkausta ja työntekijän sitouttamista kehittää ammattitaitolisillä tai bonuksilla, etenemismahdollisuuksien luomisella, työsuhde-eduilla tai työn sisällön muutoksilla? Olisiko toiminnassa mahdollista tehdä muutoksia ja pidentää kasvukautta ja työvoiman tarvetta esimerkiksi koneellistamalla tai monipuolistamalla tuotantoa? Voisiko työergonomiaa parantaa ja työn fyysistä rasittavuutta vähentää esimerkiksi kasvutunneleilla?

Yhteistyöverkostojen ja sidosryhmien hyödyntäminen ovat avaintekijöitä tilan toiminnan kehittämisen ja onnistuneiden rekrytointien taustalla. Paitsi että sidosryhmien avulla ylläpidetään yrittäjän omaa jaksamista, työn laatu on yleensä parempaa kuin kiireessä ja hätiköiden muiden töiden ohessa tehtynä. Oikeiden ihmisten löytämisessä kannattaa panostaa työpaikkailmoitusten laatuun ja viestintäkanaviin. Ilmoituksessa olisi hyvä näkyä maatilayrityksen brändi ja arvot sekä aito arvostus ja ylpeys. Ilmoituksen luomisessa kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan ammattilaisten osaamista, jolloin kyselyihin vastaamisessakin vältytään kiireestä johtuvilta viiveiltä.

Ulkomaisia työntekijöitä palkatessa on erityisen tärkeää selvittää työlupakäytännöt ja muut viranomaisvaatimukset ja panostaa kommunikoinnin selkeyteen sekä kielimuurin ja kulttuurierojen aiheuttamien haasteiden minimoimiseen. Monilla tiloilla käytetäänkin usein vuodesta toiseen samoja työntekijöitä, joille tilan toiminta ja toimintatavat ovat jo tuttuja, ja he voivat tarvittaessa myös perehdyttää uusia työntekijöitä. Työntekijän kielelle käännetyt perehdytysmateriaalit ovat hyvä satsaus työn tehokkuuteen.

Arvojen muutokset työelämän, työnteon, politiikan ja kulutuksen suhteen vaikuttavat vahvasti tilan toimintaan ja aiheuttavat epävarmuustekijöitä ja nopeita muutoksia tapahtumakentällä. Strategisella suunnittelulla ja hyvällä organisoinnilla ja kommunikoinnilla pystytään reagoimaan joustavasti ja ketterästi myös muuttuviin olosuhteisiin, ylläpitämään työn tehokkuutta ja välttämään huonosta organisoinnista ja johtamisesta syntyvää jatkuvan kiireen ja sekasorron tuntua. Selkeä strategia ja selkeästi määritetyt arvot luovat yhteisen päämäärän ja toimintatavat kaikille yrityksen toiminnassa mukana oleville.

Teksti: Satu Paananen
Kuvat: Riikka Mäkilä

Blogikirjoitus perustuu Aikaa On -johtamishankkeen päätöstilaisuudessa Tarja Matomäen (Mattilan Marjatila) ja Johanna Suokiven (Heikkilän tila) pitämiin viljelijäpuheenvuoroihin.