”Miten sä voit olla tollanen?? En ymmärrä sua ollenkaan!!!”

2 min lukuaika

Johtotehtävissä

Viime viikolla Okrassa puhuttiin maatalousyrittäjien kanssa paljon oman persoonallisuuden vaikutuksesta vuorovaikutukseen.

Insights1

Viime viikolla Okrassa puhuttiin maatalousyrittäjien kanssa paljon oman persoonallisuuden vaikutuksesta vuorovaikutukseen. Henkilökemiat mietityttävät monia ja niiden merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja koko tilan menestykselle nähdään suurena. Viimeistään työtekijöiden tulo mukaan tilan arkeen on herättänyt yhä useamman pohtimaan asiaa.

Monella on kokemusta siitä, että töiden tekemisen tavasta, töiden ja vastuun jakamisesta, vapaa-ajan määrästä ja monista muista asioista tulee riitoja yrittäjäkumppanien kanssa. Myös talousasiat ja isojen päätösten tekeminen kiristävät välejä. Lopputuloksena on mykkäkoulua, valtataistelua, väärinkäsityksiä ja pahaa oloa. Usein pakkaa sekoittaa vielä se, että työkaveruuden lisäksi ollaan aviopuolisoita, sisaruksia tai vanhempia ja lapsia.

Mietittiin, miten luoda parempia suhteita ja puheyhteyttä lähipiirissään, kun sellaista ei ole juurikaan opetettu sen paremmin perus- kuin maatalouskouluissakaan. Elämänkoulussa sitten on kukin oppinut sen, minkä on oppinut.

ProAgria palvelutarjontaan on tullut tämän vuoden aikana uutuutena persoonallisuusprofiili, jonka kautta lisätään itsetuntemusta ja opitaan ymmärtämään paremmin muiden ihmisten erilaisuutta. Homman punaisena lankana on oppia kuulostelemaan muita ihmisiä niin, että osaisi lähestyä heitä heidän omista lähtökohdistaan; siis niin kuin heille sopii. Tässä käännetään päälaelleen vanha ohje siitä, miten muille pitäisi tehdä niin kuin toivoo itselleen tehtävän. Toinen olennainen asia on tiedostaa omat vahvuudet ja kehittämiskohteet johtajana ja vuorovaikutuksessa.

Vastaus otsikon kysymykseen voi olla, että sinä olet punainen ja kumppanisi vihreä, tai sinä olet sininen ja kumppanisi keltainen. Jokainen neljästä luonnetyypistä on huomattavan erilainen toiminta-, reagointi- ja ajattelutavoiltaan, ja vastavarit ovat erityisen erilaisia keskenään. Erilaiset luonnetyypit voidaan jakaa neljään ryhmään, joista siniset ja vihreä ovat sisäänpäin kääntyneitä ja punaiset ja keltaiset ulospäinsuuntautuneita. Järki ohjaa sinisiä ja punaisia; vihreitä ja keltaisia ohjaa puolestaan tunne. Erilaisten persoonallistyyppien ominaisuuksia on helppo oppia ymmärtämään värien kautta ja ne jäävät hyvin mieleen, koska ne liittyvät jo ennestään aika hyvin niihin mielikuviin, mitä meillä eri väreistä on.

Ensimmäiset viljelijät ovat jo saaneet personallisuusprofiilinsa ja lähteneet kehittämään ihmissuhdetaitojaan Insights-työpajoissa. Eri ihmistyyppien erojen hahmottamisesta värien kautta on tullut osa tilojen arkea ja erittäin käyttökelpoinen johtamisen ja hyvinvoinnin työkalu.

Jos kiinnostuit, lue lisää ja ota yhteyttä ProAgrian Insights-valmentajiin.

Kirjoittaja
Nina Nieminen
Insights-valmentaja ja maitotila-asiantuntija
ProAgria Länsi-Suomi