Mitä mittaat, sitä voit kehittää osa 1

2 min lukuaika

Johtotehtävissä

Pelkkä tiedon kerääminen on yritystoiminnan kehittämisen kannalta melko hyödytöntä. Tietoa on osattava tulkita ja käyttää.

Tilastotblogi

”Mitä mittaat, sitä voit kehittää”, kuuluu viisaus. On järkeenkäypää, että säännöllisellä seurannalla kerätään tietoa, joka on perusta tulevaisuuden suunnittelulle. Pelkkä tiedon kerääminen on kuitenkin yritystoiminnan kehittämisen kannalta melko hyödytöntä. Tietoa on osattava tulkita ja käyttää. Tämä julkaisu on mittaamista käsittelevän blogijulkaisusarjan ensimmäinen osa.

Kuvaajan tulkitseminen

Kuvassa 1 esitetty kuvaaja on esimerkki tyypillisestä maatilalla toteutettavasta seurantamittauksesta. Tilalla on seurattu viikon ajan lehmäkohtaista keskimääräistä maitotuotosta. Kuvaajasta ilmenee

  • mitattava asia
  • seurannan säännöllisyys
  • mittaustulokset
  • mittauksen ajanjakso.

Tulospisteitä yhdistävä jana auttaa hahmottamaan kokonaisvaihtelun yhdellä silmäyksellä. Selkeä ja ilmeisen onnistuneesti toteutettu seurantamittaus.

Kuvaajan kertoma tarina on kuitenkin aivan erilainen lähtö- ja tavoitetasosta sekä seurantakauden pituudesta riippuen. Tarkastellaan asiaa esimerkkien kautta.

Esimerkki A

Vaikka lähtö- ja tavoitetason välinen ero on suuri, vaikuttaa tavoite realistiselta. Tila on yltänyt viikon aikana kahdesti 25 kg:aan EKM, viikon keskituotos on 23,1 kg EKM. Maitomäärässä on kuitenkin suurta vaihtelua, mikä kielii epästabiilista tilanteesta. Keskiviikon pudotus näyttää kuvaajassa hurjalta, mutta silloinkaan tuotos ei ole painunut alle lähtötason. Kehitystä on siis tapahtunut.

Kuvaaja ei kerro, kuinka kauan seurantaa on kaiken kaikkiaan tehty eli kuinka kauan tila on tehnyt työtä noustakseen 17 kg:sta EKM. Viikko on lyhyt aika. Emme tunne kehityskäyrän käyttäytymistä tarkkailujakson aiemmilta viikoilta. Voihan olla, että kuvattu viikko on poikkeuksellisen huono- tai hyvätuotoksinen, poikkeuksellisen vaihteleva tai tasainen. Pidemmän aikavälin tarkasteleminen voi siis asettaa tuotostavoitteen realistisuuden kyseenalaiseksi.

Esimerkki B


Kuvaajassa nähdään koko seurantajakso. Kolmen viikon aikana maitomäärät ovat vaihdelleet, maltillisia nousuja on seurannut nopea lasku. Vaikka viimepäivät ovat osoittaneet kasvua, ei kokonaiskehitystä ole tapahtunut, sillä keskituotos seurantajaksolla on 22,7 kg EKM. Tavoite vaikuttaa epärealistiselta. Millä perustein se on asetettu? Onko suunniteltu menetelmät, joilla tavoite saavutetaan? Kenties menetelmät ovat olemassa, mutta ne ovat väärät tai niitä ei ole otettu käyttöön.

Kirjoittaja
Inkeri Taurula
maatilayritysasiantuntija
ProAgria Kainuu