Maatalousyritysten rooli huoltovarmuuden takaajana korostuu sodan sumun hämärtäessä strategisen maiseman

4 min lukuaika

Johtotehtävissä

Johtamisen keskiössä on nyt tuotannon optimointi. Pitkän aikavälin strategia ulottuu kriisin jälkeiseen aikaan.

Kuvitus essi jokela 13
Maataloutemme on kärsinyt jo pitkään kannattavuusongelmista. Venäjän hyökättyä Ukrainaan siirtyi maatalous toimialana akuuttiin syvän kriisin vaiheeseen. Tuotantopanosten saatavuus heikkeni ja hinnat lähtivät radikaaliin nousuun. Samaan aikaan keskustelu Suomen huoltovarmuudesta ja sen takaamisesta kiihtyi. Ruoantuottajan arvo yhteiskunnan tärkeänä tukipilarina aletaan tunnistaa.
Moni kokee samoja tunteita kuin minä: viha, suru, ahdistus, pelko ja epävarmuus. Sota näkyy eri medioiden kautta voimakkaasti, mikä ei voi olla vaikuttamatta mielialaan. Alun järkytyksen jälkeen olen päättänyt suunnata tarmoni toimintaan ja varautua vaihtoehtoisiin tulevaisuudennäkymiin. Ulkopoliittisen instituutin johtajan, Mika Aaltolan, sanoin: ”Nyt tarvitsemme strategista päättäväisyyttä”.
Olemme pohtineet, millaisiin toimenpiteisiin maatalousyrittäjän tulisi nyt ryhtyä. Tässä kirjoituksessa avaan pohdintamme lopputulemana syntyneitä havaintoja ja ajatuksia. Tunnistimme kuusi teemaa, joihin nyt olisi hyvä kiinnittää huomiota:
 • Strateginen johtaminen
 • Ihmisten johtaminen ja hyvinvointi
 • Resurssien johtaminen
 • Varautuminen
 • Optimointi
 • Ennakointi

Pitkän aikavälin strategia ulottuu kriisin jälkeiseen aikaan

Kriisin edetessä tulee pitkän aikavälin strategiasuunnittelua tehdä jatkuvasti. Muuttaako kriisi maailmaa pysyvästi siten, että sillä on vaikutuksia myös liiketoimintastrategian tasolla? Minä uskon, että muuttaa. Tätä tarkastelua tulee kuljettaa mukana välittömien kriisiin sopeutumistoimenpiteiden suunnittelun rinnalla. Vaikka tilanne on nyt akuutti, on hyvä tiedostaa, että kriisi päättyy tavalla tai toisella joskus. On siis katsottava kriisin jälkeiseen aikaan nykyhetken yli. Murrokset sisältävät aina myös mahdollisuuksia.
Tilanne koettelee meitä ihmisiä eri tavoin. Jotkut ahdistuvat herkemmin, toisilla taas toimintakyky pysyy korkealla. Yrityksesi johtajana sinun tulee kuitenkin tunnistaa työntekijöidesi tapa reagoida käsillä olevaan tilanteeseen ja tukea kutakin heistä psyykkiset ja sosiaaliset tarpeensa huomioiden. Kuuntelu, keskustelu ja myötäeläminen nousevat arvoon arvaamattomaan. Arjen sujuvuudesta, jatkuvuudesta ja töiden hoitamisesta vaikeasta tilanteesta huolimatta tulee huolehtia. Rutiinit, jotka usein myös luovat turvallisuuden tunnetta, hoidetaan. Tämä auttaa ihmisiä pysymään arjessa kiinni ja tukee yrityksen toimintaa myös poikkeusoloissa.
Yrittäjänä sinulla on ratkaisevan tärkeä rooli koko yrityksen toiminnan sujuvuuden ja jatkuvuuden varmistamisessa. Älä jää yksin vaan ole aktiivinen verkostoissasi ja osallistu tapahtumiin, jotka voimaannuttavat sinua. Eikös ne lentokoneessakin sano, että aseta happinaamari omille kasvoillesi ensin ja auta vasta sen jälkeen muita?

Varahenkilöt, ohjeet ja valtuutukset kuntoon

Kriisi aiheuttaa pulaa monista resursseista ja nostaa hintoja paikoin sietämättömälle tasolle. Resurssien hankintaa, käyttöä ja korvaamista jollakin muulla tavalla tulee siis suunnitella monissa asioissa. Huomioi nämä resurssien johtamisessa:
 • Tuotantopanosten oikea-aikainen käyttö ja kohdentaminen oikein
 • Karjanlannan ja muiden orgaanisten lannoitteiden hyödyntäminen. Tämä avannee myös mahdollisuuksia karjanlannan myyntiin ja sitä kautta ehkä myös uuteen liiketoimintaan
 • Typensitojakasvien hyödyntäminen lannoituksessa
 • Logistiikkaan ja polttoainetaloudellisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Vältä ylimääräistä polttoaineen käyttöä sekä ylilaadun tuottamista polttoainetta tuhlaten
 • Nautatilojen ei kannata käyttää maata ylimääräiseen nurmenviljelyyn vaan pyrkiä viljelemään yksivuotisia vilja- ja valkuaiskasveja ja turvaamaan sekä omaa viljaomavaraisuutta että myyntikasveiksi tuomaan lisätuloja. Voimme hyvällä syyllä olettaa, että viljanmyyntihinnat pysyvät poikkeuksellisen korkealla tasolla.
 • Selvitä taloudellinen tilanteesi ja pysy jatkuvasti informoituna siitä. Tiedä, kuinka kauan yrityksesi kykenee jatkamaan talouden näkökulmasta tarkasteltuna käsillä olevissa olosuhteissa tai jopa vaikeammassa tilanteessa. Pidä huolta pankkisuhteestasi ja käynnistä tarvittavat neuvottelut ajoissa.
Vaikka pessimismi sinänsä ei ole yrityksiä eteenpäin vievä voima, tulee yrittäjän varautua nyt myös pahimpiin skenaarioihin. Siksi kaikille tilan tekemisille pitää olla tiedossa ammattitaitoinen varahenkilö, työohjeiden tulee olla ajan tasalla ja valtuutusten pitää olla kunnossa, jotta yrityksen asioita voidaan hoitaa, vaikka sinä yrittäjänä olisitkin estynyt.
Mikäli taloudellinen tilanteesi mahdollistaa, kannattaa pyrkiä jo nyt varmistamaan vuoden 2023 tuotantopanoksia. Lisäksi on hyvä varautua yleisesti poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten ongelmiin sähkön- ja vedenjakelussa, tietoverkoissa ja maksuliikenteessä.

Johtamisen keskiössä on nyt tuotannon optimointi

Niukkojen resurssien ja kalliiden tuotantopanosten dominoidessa toimintaympäristöä nousee tuotannon optimointi johtamisen keskiöön. Siihen on vahvasti sisäänkirjoitettuna simulointinäkökulma. Kun suunnittelemme tuotannontekijöiden erilaisia yhdistelmiä ja tavoitteita tuotokselle, pitää meidän jatkuvasti simuloida käsillä olevien toimintavaihtoehtojen taloudellinen vaikutus. Kuitenkin on myös hyvä muistaa, että käsillä olevassa tilanteessa meidän on tuotettava kaikki mahdollinen ruoka. Konkreettisia työkaluja resurssihukkaan ja toiminnan optimoinnin menetelmiin on LEAN management -ajattelussa.
Sodan sumu heikentää näkyvyyttä ja räjähtävän nopeat muutokset vaikeuttavat tulevien kehityskulkujen ennustamista. Meidän tulee ennakoida mahdollisia tulevia olosuhteita ja yrityksemme kykyä toimia niissä. Parasta ennakointia on pohtia skenaarioita ja laatia toimenpidesuunnitelmia eri kehityskulkujen varalle. Kannustamme teitä yrittäjiä toimintaan oman yrityksen toimintakyvyn varmistamiseksi sen sijaan, että jäisimme vain odottamaan parempien aikojen paluuta, koska ne voivat olla vielä varsin kaukana.
Blogin kirjoitti Antti Sipponen.