LEAN!? Vad, hur och varför

2 min lukuaika

Johtotehtävissä

Första gången då jag hörde ordet LEAN var jag mycket tveksam.

Om man inte talar ett gemensamt språk, kan LEAN vara till hjälp.

Första gången då jag hörde ordet LEAN var jag mycket tveksam. Mitt dåvarande jobb ansåg jag vara rätt så organiserat – Hur ska jag kunna LEANa mitt kontor!? Varför!? Systemet kändes jobbigt och dessutom upplevde jag hela begreppet svårförståeligt. Det omfattade ju inte någon direkt konkret handling för min del. För mig krävdes det några års mognad och byte av bransch innan jag uppfattade idén i det hela.

Förra sommaren var jag på ett gårdsbesök. Företaget hade flera hundra anställda säsongsarbetare med olika nationaliteter. En så stor personal kräver en hel del organisering för att jobbet ska löpa. Inom trädgårdsbranschen är sommarsäsongen intensiv och det är rätt så vanligt med utländsk arbetskraft. De anställda utför huvudsakligen skördearbeten eller plantering.

Om man inte talar ett gemensamt språk, kan LEAN vara till hjälp. Ett alternativ är att använda sig av symboler, såsom på gården, som vi besökte hade gjort. På gården odlades många olika jordgubbssorter och de olika jordgubbssorterna representerades av flaggor. Så personalen visste vad och varifrån de skulle plocka.

En enkel lösning på kommunikation mellan olika nationaliteter är att med bilder berätta ”Såhär ska du gå till väga”. Då lär den anställda hur hen ska utföra skeden i sin huvudsakliga arbetsuppgift. Eller hur hen ska gå till väga ifall hen upptäcker något skadedjur eller annat avvikande i växtbeståndet. Placering av arbetsredskap kan också beskrivas med en bild istället för med text. Då är det enkelt för vem som helst att hitta rätt oberoende om det gäller växter eller verktyg. När informationen löper kan producenten skrida till odlingsåtgärder genast då det behövs.

LEAN är bland annat att hålla ordning och reda och få arbetet att löpa. Finns det något mer irriterande än att söka efter var man lade ner saker och ting? Nej, dessutom är sökandet bara tidsödande. En del människor har från födseln fått förmågan att hålla ordning medan andra måste bara lära sig.

Var inte tveksam! Oberoende om det gäller hemmet eller jobbet så enklast att implementera LEAN är med att börja med att städa upp. Organisera verktygen på jobbet eller köksredskapen därhemma enligt 5S principen. Städa bort sådant som är sönder eller som inte används. Gratulera dig själv, för nu har du tagit de första stegen i LEAN.

Annika Wickström

Utvecklingschef för trädgård

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund