Lean-pienryhmä

2 min lukuaika

Johtotehtävissä

Mitä Lean-pienryhmissä tehdään? Lue ProAgria Pohjois-Savon Lean-pienryhmästä.

Blogikuvapaulajaaija

Lean tarkoittaa yksinkertaisuudessaan hukan poistamista prosesseista. Sen tarkoituksena on tehostaa tuotantoa, selkeyttää prosesseja ja motivoida työntekijöitä työhön. Käytössä on erilaisia työkaluja aina 5S menetelmästä arvovirtakuvakseen. Mitä ihmettä nämä kaikki oikein tarkoittavat ja miten voisin hyödyntää tätä omalla tilallani? Tässä on kaksi hyvää kysymystä, joiden parissa moni yrittäjä pyörii.

Lean maataloudessa -kirja on hyvä alkusysäys asian pariin. Syvempää tietoutta ja käytännön oppia saa asiantuntijoiden kanssa keskustellessa, mutta mikä olisi parempi paikka oppia uutta ja vaihtaa kokemuksia kuin pienryhmä. ProAgria Pohjois-Savon Lean-pienryhmä starttasi vastikään Aija Hentilän johdolla. Mukana oli viiden tilan väki.

Ensimmäisessä pienryhmäpäivässä käytiin läpi Leanin perusteita ja eri työkaluja. Aiheena oli myös erilaisten persoonallisuuksien läpi käynti; ihmiset hoitavat asioita, joten johtajan täytyy osata tunnistaa oikea persoona, joka tekee oikeita asioita. Näin vältetään hukkaa ja työntekijän motivaatio säilyy.

Päivä sisälsi sekä luentoja, keskustelua että erilaisia tehtäviä. Klassisessa numerotehtävässä on tarkoitus hahmottaa, kuinka paljon turhaa edestakaista liikettä tehdään asioiden ympärillä: numerot ovat sikin sokin ja numerot tulee yhdistää viivalla mahdollisimman nopeasti numerojärjestyksessä. Osa suhtautuu tehtävään tyynen rauhallisesti ja vetää viivan järjestelmällisesti numerosta numeroon, osa taas kiirehtii, sotkeutuu järjestyksessä, joutuu palaamaan takaisin edelliseen numeroon ja etsimään oikeaa numeroa. Loppujen lopuksi kuva voi kertoa esimerkiksi siitä, kun navetalla etsimään epätoivoisesti 13 mm:n lenkkiavainta huoltotöitä varten...

Ryhmä kokoontuu viisi kertaa, joista seuraavat kolme päivää pidetään tilakohteissa. Luvassa on aimo annos Leanin työkaluja, sillä toisessa päivässä perehdytään viikkopalaveriin ja parannustauluun, kolmas päivä keskittyy arvovirtakuvaukseen, neljännessä päivässä pureudutaan 5S menetelmään ja viides päivä on yhteenveto. Matkan varrella ryhmä voi ideoita myös lisää käsiteltäviä asioita ja jo nyt on väläytetty ryhmän toimesta toivetta opintomatkaan.

Tunnelma ryhmässä oli iloinen ja odotukset olivat korkealla. Tilat eivät olleet keskenään ennestään tuttuja eikä kenelläkään ollut vahvoja ennakkokäsityksiä aiheesta. Myös ryhmäläisten tavoitteet olivat melko yhtenäisiä. Tavoitteeksi listattiin esimerkiksi työtapojen tehostaminen, oman osaamisen kehittäminen, selkeitten yhtenäiset prosessien ja työtapojen aikaan saaminen sekä uusien toimintatapojen löytäminen.

Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa, väliajalla yhteydenpito toimii WhatsApp'n avulla. Pienryhmistä saa hyvää ajatusten vaihtoa, kokemusta ja innostusta arkeen!

Kirjoittajat

Paula Antikainen
työterveyshuollon ja benchmarkkauksen asiantuntija
ProAgria Pohjois-Savo

Aija Hentilä
valtakunnallinen Huippuosaaja
tuotannon ohjauksen ja ruokinnan asiantuntija
ProAgria Pohjois-Savo