Lean on ihmisten ja töiden johtamista

2 min lukuaika

Johtotehtävissä

Lean on maalaisjärjen käyttämistä. Tehdään oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Blogi liisakoskela2

Lean on tuotantofilosofia, jossa menetelmien ja työkalujen avulla sujuvoitetaan työn tekoa ja parannetaan työn tuottavuutta. Tarkoituksena on arvon tuottaminen ja hukan poistaminen koko tuotantoketjussa. Menettely on kehitelty Japanissa Toyotan tehtaalla erilaisista laatujohtamis- ja toiminnan jatkuvan parantamisen opeista.

Ei lujemmin vaan fiksummin

Kaikki työ tuntuu tärkeältä ja arvoa tuottavalta. On kuitenkin hyvä tarkastella omaa tekemistään ja miettiä, tekeekö oikeasti tuottavaa työtä vai työtä, jota on mukava tehdä. Työtä on monenlaista ja osa tuottaa kovastikin arvoa. On myös välttämätöntä työtä, joka ei sinänsä tuota arvoa. On vielä täysin turhaakin työtä eli hukkaa.

Lean-ajattelu lähtee siitä, että parempaa tulosta ei voi saada työtahtia kasvattamalla vaan hukkia poistamalla. Siksi työstä on hyvä hahmottaa ne työvaiheet, joista on hyötyä seuraavalle työvaiheelle. Mitä seuraavan työvaiheen tekijä tarvitsee ja mitä edellisen työvaiheen toimittaja toimittaa? Arvovirtakuvauksen avulla voidaan hahmottaa, vastaako tekeminen tarvetta.

Filosofiasta työkaluihin

Työkalut ja tekniikka eivät itsessään edistä kilpailu- ja suorituskykyä. Lean-filosofian kautta voi tarkastella omaa ja työyhteisön ajattelutapaa. Esimerkiksi heikosti kehittynyt hieho ei edistä maidontuotannossa korkeampaa suorituskykyä ja lisäarvoa. Leanissa tinkimättömyys voi edellyttää myös kerrasta oppimista, jopa ennakointia. Toisaalta armollisuus löytyy siitä, että virheet ovat keino oppia ja kehittyä.

Työkaluissa löytyy!

Lean-oppien mukaisilla menettelyillä selkeytetään ja parannetaan tuotantotoimintaa. Ihmisten ajattelu ja toiminta vaihtelevat, joten erilaisuus on huomioitava, kun maatilayrityksessä työskentelee useita henkilöitä. Viikkosuunnittelu ja parannustaulut astuvat kuvaan viimeistään tuolloin.

Tapoja ottaa Lean käyttöön ovat myös mm. Kanban-kortti tai Gemba Walk. Vaikka tarkoitus onkin lajitella, järjestää, puhdistaa, standardoida ja ylläpitää työpisteen materiaalit, ei 5S ole vain siivoamista. Juurisyitä toimimattomiin asioihin etsitään 5 x Miksi-kysymyksillä.

Jossakin vaiheessa yritys kasvaessa tulee saman työn tekijöitä, joten viimeistään tuolloin on paikallaan miettiä työohjeita. SOP:n avulla tekemistä standardoidaan, sillä vaihtelu eri työntekijöiden välillä tuottaa hukkaa.

Tekemällä tuloksiin!

Lean on maalaisjärjen käyttämistä. Tehdään oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Turhan työn tekemisestä ei kukaan nautti. ”Liinaamisen” avulla tekeminen voi soljua nätisti ja vaivatta siten, että tulokset vastaavat paremmin asetettuja tavoitteita. Lean-menettelyjen opettelu ja käyttöönotto ovat iso satsaus, mutta ennen pitkää saavutetaan merkittävää taloudellista hyötyä ja myös ylläpidetään tekemisen mielekkyyttä.

Kirjoittaja
Liisa Koskela
Valtakunnallinen Huippuosaaja, yritysjohtamisen erityisasiantuntija, laatuvastaava
ProAgria Keski-Pohjanmaa