Kasvu ja kehitys saavutetaan hyvän tiimihengen avulla

3 min lukuaika

Johtotehtävissä

Ihmiset ja hyvä tiimihenki on kasvavan ja kehittyvän yrityksen tärkein voimavara.

Saana Tanskanen-Niemi

Ihmiset ja hyvä tiimihenki on kasvavan ja kehittyvän yrityksen tärkein voimavara, joten onkin hyvin tärkeää, että tähän resurssiin panostetaan. Hyvä tiimihenki lähtee ihmisten välisestä luottamuksesta ja arvostuksesta, joka luo turvallisuuden tunnetta. Turvallisessa ja kannustavassa työyhteisössä uusinkin tulokas uskaltaa myöntää virheensä ja tuoda esiin kehittämisen kohteita. Jokaisen mielipidettä arvostetaan ja jokaista tiimin jäsentä pidetään yhtä tärkeänä.

Mietittäessä sitä, mistä hyvä tiimi muodostuu, usein ensimmäisenä tulee mieleen osaaminen. Hyvä tiimi muodostuu asiansa osaavista ihmisistä, joista jokainen on erityisen hyvä jossakin. Yhteistyössä nämä yksilöt tekevät loistavaa jälkeä, mutta tarvitsevat silti selvät tavoitteet ja johtajan viemään heitä kohti tavoitetta. Johtajan roolina tiimissä on koota pelaajat yhteen, jolloin yhdessä heistä muodostuu taitava ja osaava voittajajoukkue. Hyvä tiimi tekee siis tulosta ja saavuttaa asetettuja tavoitteita. Tiimin jäsenet myös auttavat toinen toisiaan eteenpäin, kohti seuraavaa maalia. Kaikkea tätä kokonaisuutta sitoo tärkein liima – tiimihenki.

Hyvä tiimihenki ruokkii osaamista, motivaatiota ja jaksamista

Konsulttina työskentelyn lisäksi hoidan mieheni ja hänen veljensä omistamalla maatilalla henkilöstö- ja taloushallintoa. Vaikka työmäärällisesti ja ajallisesti vastuualueeni on pieni verrattuna muihin tilamme työntekijöihin, tunnen silti kuuluvani tähän joukkoon. Meillä hyvä tiimihenki on saatu muodostettua vastuunjaon, avoimuuden ja tietenkin sopivan huumorin avulla. Hyvä tiimihenki on avainasemassa myös motivaatioon tehdä työtä ja samalla työskennellä pitkään samassa yrityksessä. Meidän tiimimme koostuu iältään melko nuorista ihmisistä, mutta siitä huolimatta useampi on työskennellyt meillä jo vuosia samalla kehittyen, oppien. He ovat myös työnohessa kouluttautuneet lisää. Meille onkin erittäin tärkeää, että mahdollinen uusi työntekijä tuntee kuuluvansa osaksi joukkoa. Työntekijämmekin puhuvat usein me-muodossa tilastamme, mikä kertoo onnistumisesta hyvän tiimihengen luomisessa. Kun me panostamme työntekijöihimme, myös työntekijät panostavat yritykseemme. Kun hyvä johtajuus saa aikaan tuloksia, niin hyvä tiimihenki takaa hyvien tulosten jatkuvuuden. Yhdessä on mukava iloita saavutetuista tavoitteista ja paremmasta tuloksesta!

Hyvä tiimihenki auttaa yrittäjiä ja henkilöstöä jaksamaan sekä ylläpitämään motivaatiota haastavampinakin aikoina. Yleensä rutiinien ylläpitäminen on helppoa, kun kaikki on vaivatonta ja sujuvaa. Valitettavan usein kiireaikoina ja vaikeina hetkinä tästä kuitenkin helposti joustetaan. Hyvä tiimihenki auttaa myös rutiinien ylläpitämisessä – viikkopalavereissa on mukava suunnitella tulevan viikon työt, kun tietää, että kaikki kantavat vastuunsa. Toiminnan tulee olla avointa ja tiimin tietää, mitä kukakin tekee. Tilallamme pidetään viikoittaisten palaverien lisäksi vuoden mittaan erilaisia kouluttautumispäiviä, grillijuhlia, saunailtoja ja pikkujouluja. Nämä rennot tapahtumat tuovat sopivasti vastapainoa arjen ahertamiseen ja usein ne parhaat kehitysideat ovatkin syntyneet näissä rennoissa illanvietoissa.

Tiimihenki lähtee liikkeelle itsestäsi

Tiimihengen rakentaminen lähtee liikkeelle pienistä asioista. Jo uuden henkilön rekrytointivaiheessa tulee miettiä, minkälaisen ihmisen ja mihin työtehtäviin haluan yritykseeni. Hyvän tiimihengen ensimmäinen askel on lähteä johtajana sitä itse tietoisesti luomaan – positiivinen ajattelu, hyvät käytöstavat, henkilöstön tasolla oleminen ja heidän mukaansa ottaminen päätöksentekoon ja yrityksen asioihin luovat perustan myös muiden toiminnalle. Johda esimerkilläsi, muut kyllä seuraavat perässä.

Saana Tanskanen-Niemi
Talouden ja johtamisen asiantuntija
ProAgria Oulu

Saana Tanskanen-Niemi on talouden ja johtamisen asiantuntija sekä HR-konsultti. Hän on työskennellyt johtamisen ja henkilöstöjohtamisen teemojen parissa erilaisten maatilojen ja maaseudun yrittäjien kanssa sekä vetänyt johtamisen kehittämiseen painottuneita hankkeita. Tämän lisäksi Saana hoitaa miehensä tilan talous- ja henkilöstöhallintoa ja on mukana tilan kehittämisessä. Saanan vahvuuksia ovat vahva käytännönosaaminen, erityisesti maitotiloilla, sekä positiivinen ja innostava asenne uuden kokeilemiseen. Hän pitää siitä, että ajatuksia pallotellaan ja heitellään ilmaan. Hän tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja näkee hyvin ihmisten vahvuudet eri työtehtävissä.