Aina töissä - Alilan tila muutti suuntaa

2 min lukuaika

Johtotehtävissä

Miten organisoida töitä, jakaa vastuuta ja saada samalla itselle vapaa-aikaa?

Matilda kuva

AINA TÖISSÄ – Alilan tila muutti suuntaa

Miten organisoida töitä, jakaa vastuuta ja saada samalla itselle vapaa-aikaa? Alilan tila haki vastauksia kysymyksiin ProAgrian strategiakonsultin kanssa.

Paltamon Melahdessa sijaitsevaa Alilaa, yhden robotin lypsykarjatilaa, isännöi Jussi Moilanen. Hän otti yhteyttä ProAgrian strategiakonsulttiin Matilda Veijola-Pyykköseen tarvitessaan apua tilan töiden organisointiin.
Navettalaajennuksen ja lypsyjärjestelmän muutoksen jälkeen oli tarve saada itselle enemmän vapaa-aikaa.

Yrittäjän lisäksi tilalla työskenteli yrittäjän perheenjäsen, mutta sairauslomien vuoksi käytössä oli paljon sijaisapulomitusta.
– Vaikka lomittajia oli saatavilla ihan hyvin, koin olevani aina töissä ja vastuussa tilasta. Kasvaneen tuotannon seurauksena vahvistui ajatus kokoaikaisen työntekijän palkkaamisesta, Jussi Moilanen sanoo.
Vaikka tilalle oli jo löytynyt hyvä ja vastuuntuntoinen työntekijä, oli asioita, joista yrittäjä oli epävarma uudenlaisessa työnantajaroolissaan. Hän toivoi ryhtiä tekemiseen. Keskusteluissa strategiakonsultin kanssa vahvistui tarve palata asiaan tiiminä työntekijän kanssa.

Työkaluksi valkotaulu

Sovittiin päivä, jonka aikana otettaisiin valkotaulu käyttöön ja pureuduttaisiin työvuorojen suunnitteluun. Yhteisessä palaverissa oli mukana sekä yrittäjä, työntekijä että strategiakonsultti. Päivä alkoi kierroksella tuotantotiloissa työtavoista jutustellen.
– Keskustelussa porauduimme aikaisemmin esille tulleisiin kipupisteisiin. Esille nousi monenlaisia kehittämisehdotuksia ja ajatuksia siitä, millaista työtä kumpikin toivoisi tekevänsä. Keskustelun jälkeen päätettiin ottaa valkotaulu käyttöön tilalle sopivin askelin, Matilda Veijola-Pyykkönen kertoo.

Valkotaulun alkusovellukseen tehtiin näkyväksi viikon rutiinityöt päiväkohtaisesti. Yhdessä pohdittiin töiden ajoitusta ja miten välttyä erityisen kuormittavilta päiviltä. Lisäksi sovittiin paikka, johon kirjataan tekemättömät työt ja pohdittiin niiden priorisointia.

Tämän jälkeen paneuduttiin yrittäjän ja työntekijän lomiin ja vapaisiin sekä aikataulutettiin oppimistavoitteita kalenteriin. Lisäksi sovittiin aika jatkoseurantaan.
– Aiemmin määräaikaisen työntekijän kanssa on nyt tehty vakituinen työsopimus. Navetassa käytettävää työaikaa on saatu rajattua ja lomituksen tarvetta arvioitua uudelleen. Kun vastuukokonaisuuksia on siirtynyt työntekijälle, pystyy itse irrottautumaan vapaa-ajalla tilan töistä myös henkisesti, Moilanen sanoo.

proagria.fi/strategiaplus