Aila-myrskyn erilaiset tarinat

3 min lukuaika

Johtotehtävissä

Me kaikki näemme maailmamme oman suodattimen läpi.

Sari Morri

Pysähdyin Aila-myrskyn aikana miettimään, kuinka eri tavoin me ihmiset näimmekään myrskyn. Oma todellisuus ei ole kaikkien muiden todellisuus. Myrskyn seuraukset ovat selkeät, vahinkoja syntyi laajalti. Toiset kuitenkin näkivät myrskyssä upean voiman. Myrsky nosti mahtavia aallokkoja, sai aikaan vaahtopäitä. He saattoivat nähdä pimeässä yössä meren rannalla, kuinka sitkeät puut taipuvat tuulen voimasta, vaikka eivät pimeydestä tätä näkyä aidosti erottaneetkaan. Toiset taas kuulivat tuulen vinkuvan korvissa, näkivät ja kuulivat puiden kaatuvan ja katkeavan sekä aistivat tuulen voiman vaihtelua tuuletinhormin huminan määrästä. Me kaikki näemme maailmamme oman suodattimen läpi.

Mutta mitä henkilöstöjohtamisella tarkoitetaankaan? Henkilöstöjohtaminen käsittää todella monia asioita kuten palkanmaksun, työehtosopimusasiat, työterveyshuollon sekä työntekijöiden ohjaukseen liittyviä asioita kuten perehdyttäminen, osaamisen johtaminen ja motivointi. Henkilöstöjohtaminen on myös kiinteässä yhteydessä yrityksen strategiseen johtamiseen. Henkilöstöjohtamisella ohjataan ihmiset tekemään sitä, mitä yrityksen strategia vaatii ja yritys menestyy. On siis yhteiset päämärät ja tavoitteet, joita kohti toimintaa johdetaan. Tavoitteiden saavuttamien tuo menestystä yritykselle ja hyvinvointia ihmisille.

Jotta voi johtaa hyvin muita, on hyvä osata johtaa itseään. Kuulostaako tutulta, kun sanon, että minulla on yhtä aikaa monta rautaa tulessa ja kiirettäkin pukkaa. Itsensä johtamisessa on varmasti meillä kaikilla kehittämisen mahdollisuuksia, esimerkkinä vaikkapa oma ajanhallinta. Jos yrittäjä itse ei voi hyvin, ei yrityskään voi hyvin pitkään.

Yhä useammassa maatalousyrityksessä on myös palkattua työvoimaa. Työsuhteet ovat erilaisia, työntekijät eri maista. On siis paljon asioita mitä yrittäjän tulee huomioida ja ymmärtää johtaessaan henkilöstöä. Kuitenkin riippumatta työsuhteista tai kotimaasta, on hyvä ymmärtää, että me kaikki olemme erilaisia persoonia ja meillä on tapamme toimia. Erilaiset persoonat tuovat moninaisuutta tiimityöhän. Toisaalta erilaiset persoonat tuovat myös haasteita ihmisten väliseen kommunikointiin ja aiheuttavat usein väärinymmärryksiäkin.

Esimerkiksi mietittäessä porukalla navetan toiminnallisuuden parantamista joku heittää nopeasti kehitysidean ja itse asiassa hetken kuluttua varmaan toisenkin. Toinen taas alkaa miettimään ensimmäisen idean toteuttamiskelpoisuutta. Kolmas saattaa varmistella, että olemmeko nyt ymmärtäneet asiat samalla tavalla. Erilaiset persoonat tuovat tiimiin rikkautta mutta toisaalta se haastaa kaikki ymmärtämään toisiaan. Kerran eräs yrittäjä totesi, onneksi nauraen, että hyvä, kun on jarru matkassa.

Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen omasta ja tiimin jäsenten erilaisuudesta ja tavasta toimia auttaa rakentamaan toimivaa ja tuloksellista tiimityötä. Tee muille niin kuin HE haluaisivat itselleen tehtävän.

Sari Morri
Henkilöstöjohtamisen asiantuntija
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Olen osa valtakunnallista HR-tiimiä. HR-palveluissa sparraamme ja ohjaamme yrittäjiä strategialähtöisestä henkilöstösuunnittelusta ja työvoimatarpeen tunnistamisesta henkilön rekrytointiin, perehdyttämiseen sekä työsuorituksen johtamiseen asti. Lean johtaminen, sen menetelmät ja eri työkalut ovat omaa vahvaa osaamisaluettani. Olen suorittanut yritysneuvojan erityisammattitutkinnon sekä kouluttautunut Insights-persoonallisuusprofiilin tulkitsijaksi osana maatilojen henkilöstöjohtamista. Toimenkuvaani kuuluvat myös maatalousyritysten kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja kotieläintuotannon kehittämiseen kohdistuvien hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät tehtävät.